Flash News
മോഹന്‍ലാലിനെ ഡബ്ല്യൂസിസി അംഗങ്ങള്‍ അപമാനിച്ചെന്ന് സിദ്ദിഖും കെപി‌എസി ലളിതയുക്; ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരുള്ള അമ്മയില്‍ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് പാര്‍‌വ്വതി   ****    ‘മീ ടൂ’ അലന്‍സിയറിനെതിരെ; ബെഡ്ഡില്‍ കിടന്നിരുന്ന ഞാന്‍ ചാടിയെഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ കൈയ്യില്‍ കടന്നു പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞു; പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ നടി   ****    ഡബ്ല്യൂസിസി പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നടന്‍ സിദ്ദീഖിന്റെ പത്രസമ്മേളനം; സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നടിമാര്‍ പ്രതികരിച്ചതെന്ന്   ****    മൂലധനശക്തികളോടുള്ള ആസക്തി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് തൊഴിലാളികള്‍: റസാഖ് പാലേരി   ****    ഷെവലിയര്‍ അഡ്വ.വി.സി.സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത പാസ്റ്ററല്‍ കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി   ****   

‘Normalisation of Insanity’: Sr. Joan Chittister

April 7, 2017

Insanity sizeWhen Joan Chittister, a Benedictine Sister of a of Erie, Pa. USA, speaks, the whole world, at least those in USA, listens. She is a famous award winning social activist, speaker and writer. Her regular Colum in the National Catholic Reporter appears under the tag: From where I stand. What is given below is her latest take on President Trump’s failed effort to dump the ‘Obama care Health Bill.’

When George W. Bush showered bombs in Afganistan, she wrote: “Yes, Bomb them, but with bread and butter..” because that is what they urgently need. She was also the Keynote Speaker at the ‘First World Conference on Women’s Ordination in the Catholic Church’ in Dublin, 2001, in spite of prolonged opposition from the Vatican. When she spoke, her topic was a direct response to Vatican: ‘Preaching equality and practicing inequality.’ This scribe was one of the three invitees from India, others, two sisters from Andha and Bombay, but discovered them to be also from Kerala on reaching Dublin.

In the article below Sr. Joan is targeting specifically ‘Obama’s Health Care’ but generally the whole of Trump Administration’s policy of running after the bizarre, the insane, the fanciful bright and brittle bubbles of life.

Using a story from the Monastic life in the 3rd Century she is telling us indirectly that the vast majority of noisy followers of Trump are literally insane, and when they see us acting normally, they ask: “Why are you not like us?” They don’t realize they are literally insane, crazy running after what pleases and easily appealing which they call ‘alt truth or post truth’, but can’t be proved to be the harsh truth on the ground. We highlighted this in our earlier comments.

Quoting Rev. Jesse Jackson Sr. Chittister, points out, that “it is very easy to go along to get along” without realizing, in the long run one who does that is going to get lost. It is OK when we say: ‘Live and let live,’ meaning, let others live differently, but no question of adopting or accepting their life style. If ‘going along and getting along’ means adopting their life style, what will happen to us, if these others are, say, ‘drunkards and prostitutes?’. That is why it is said, that ‘the way to hell is paved with good intentions.’ Which means ‘getting along’ must have limits: ‘thus far and no further.’ Otherwise we also will end up, not as fans, but “drunkards and prostitutes”.

Trump could not dump ‘Obama Care’ due to opposition even from Republicans in the Congress. The picture showing huge crowd protesting, another instance of checks and balances in US democracy, is another telling signal of opposition from the general public to Trump’s policies.

What is happening in US should have lessons also for us in India in supporting or opposing a Modij’s programmes of banning cow slaughter or the Church policy of opposing liquor sale on the one hand and asking for 900% of hike in the permit for Mass Wine production.

All of us have to try our best to support our leaders in Church and society whenever and wherever it is possible. But when this supporting becomes, ‘going along’ becomes ‘getting along’, or equating ‘alt-truth with actual truth’ or becoming ‘insane’ with an insane, unruly crowd, we should be quick also to draw the red line “Lakshman Reka”, ‘thus far and no further’ without fear or favour, ill-will or good will’ for the sake of ‘real Truth’, not fake or ‘alt-truth’, which alone can make all of us free, prosperous and peaceful by preventing the ‘insane becoming the normal’. – Dr. James Kottoor.

Read Sr. Chittister’s article below

Critique of Trump Administration
Normalization of insanity
Sr. Joan Chittister, in National Catholic Reporter, Apr. 6, 2017

Insanity2It’s time to think through a very bizarre situation: Here we are in the one of the most modern, practiced, experienced democracies in the world — meaning that nothing could be more normal. But we’re also here with a new president who is so out of sync with a political and professional world that is rational, sophisticated, cautious and careful that few can tell where the rational ends and the bizarre begins anymore.

At the same time, we rest in the notion that checks and balances — representatives and senators — insulate us from any kind of monarchial takeover. After all, the very fact that presidents can’t really do much without the Congress, we’re inclined to assume, insulates us from any really egregious errors. What can possibly go wrong in a system that divides power and then checks the extremes of one branch with the prudence of another one?

We’re all in this together, aren’t we? Right. And that may be exactly the problem. Preposterous proposals of legislation are beginning to be treated as normal, to be considered doable, to be thought desirable, to be accepted as moral. For instance, we were just faced with the American Health Care Act that would eliminate almost 24 million people from any kind of health care at all.

We were told to accept health care insurance with premiums that would rise as people got older, just when most serious health care challenges set in. We were on track to find ourselves with health care coverage that was written to eliminate basic health care requirements: maternity care and mental health care among other basic benefits. What can possibly be done about plans such as these?

Obviously, there is a story here that must be told before it’s too late. Too late for what? Easy. Too late to understand a wisdom story collected from the monastics of the third century deserts of Egypt and the Middle East. It was almost surely meant to describe their own social situation, I’m sure, but it certainly describes ours now, as well. And warns us. And gives us strength.

One day, in counseling a younger monk, Abba Anthony told this parable. The time is coming when people will be insane, and when they see someone who is not insane, they will attack that person saying: “You are insane because you are not like us.”

The cautionary tale is a timely one. It reminds us, as the Rev. Jesse Jackson once pointed out, that it is very easy to go along to get along.

As a result, while the system roils in an attempt to determine whose fault it is that this cannibalistic health care bill did not get enough support to pass the House of Representatives, I’m afraid we are ignoring the really basic cultural and spiritual question: How is it that a bill so morally decadent to begin with could ever have been brought to the floor of the U.S. Congress?

Or to put it another way: How is it that this bill was only short of passage by a mere 33 votes of this country’s majority party? How is it that there were only 33 “no” votes between our care for American children and the health children need; a mere 33 votes between protection of our elderly and the loss of home nursing they can afford; only 33 votes between the security of U.S. taxpayers and basic health care for adults and families? What kind of Congress is this? What kind of democracy is this?

Being like the people we want to have like us is a social phenomenon of major proportions. Grounded in fear or greed, it can cause whole populations to shift social behaviors like schools of fish in swirling waters.

Social psychologists call it “herd behavior” or “the mob mentality” and have been studying facets of it since the 19th century. No one knows better than economists the dangers of it, for instance, as the stock market shifts with the wind and some people gain millions on it while others lose their life savings for the same reason. It seems equally clear now that politicians, too, are especially prone to the disease. At least now. At least here. At least in this Republican Congress.

What is it that can damp the humanity out of a government so quickly, so thoroughly? Financial support for the next election? Identification with the alpha male? Blood thirst for power? Fear of political vindictiveness? Or even all of the above?

In order to be part of the in-crowd, in order to get ahead, in order to be accepted, we are very careful not to violate the standard brand theories or social positions of the time. Instead we name “difference” madness and make mad attempts to stamp out anything that challenges it.

But the desert monastics, the most “Catholic” of Catholics in the early church would have none of it. Abba Anthony brooks no doubt: We have a spiritual obligation to come to our own opinions. We are not to buy thought cheaply. We are not to attach ourselves to someone else’s decisions like pilot fish and simply go with the crowd. We are meant to be thinking Christians.

The problem is that in this day and age forming an independent opinion and having the audacity to claim it may fast be becoming the gold standard of fortitude.

But we have seen in our own era what happened when the slow erosion of principle in Europe hardened into World War. With the fear of terrorism and the rise of racism as an excuse, so-called Christian countries simply abandoned all patina of Christianity in favor of racial superiority and national defense. They wanted to be “great again,” too. And they failed — as we will — because no country, no group, can become great by being cruel, by taking from vulnerable sectors of society to enrich the privileged of it. And yet, now we are watching the illogicality of that paradox played out again right before our eyes.

No doubt about it: Abba Anthony left to all of us the obligation to speak up on issues that threaten to despoil our basic human decency. He goads us to speak out for the innocent and oppressed. He challenges us to speak on, however long it takes and whatever the pressures ranged against us, to restore to humanity the humanity it deserves. He requires us to speak up when we hear around us the strategies of those who would balance the national budget by denying the hungry food stamps and children good education and the unemployed and underpaid decent lives and the strangers in the land a way to become community.

From where I stand, the basic question has to be: How could such a bill be considered human in a Congress that prides itself of being “of the people, for the people and by the people?” Why was a body such as this even willing to entertain such a thing? Where is the moral criteria that outweighs being liked or punished by a vindictive president who keeps lists of those who do not vote with him? And, lastly, why would any president support such a bill?

In a political world that is normalizing the irrational more and more every day, our obligation is not to be like those who would secure themselves by making others insecure. Our obligation is to be like the One who said, “Give what you have to the poor and then come follow me” — no matter who calls you insane.(Joan Chittister is a Benedictine sister of Erie, Pa.)

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top