Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 19, 2018)

November 19, 2018

20130409-140051-t-shirt-widget-bannerഅശ്വതി : ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ദ്ധിക്കും. അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യും.

ഭരണി : ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണം വിജയിക്കും.  വിദേ ശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

കാര്‍ത്തിക : പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയുണ്ടാകും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സഹപ്ര വര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യും.

രോഹിണി : മനസിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും.

മകയിരം : അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാല്‍ അവധി യെടുക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. അശ്രദ്ധക്കൊണ്ടു അപകടമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര : പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാല്‍ ഉദ്യോഗം രാജിക്കത്തിനു നല്‍കും. ദുഃഖസ്മരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും.

പൂയ്യം : ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ആധിയും അസുഖങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും. ഔദ്യോഗികമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും.

ആയില്യം : ഉപദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. സുഖ ഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികയാത്ര മാറ്റിവെക്കും.

മകം : ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. അര്‍ഹമായ പൂര്‍വ്വി കസ്വത്ത് ലഭിക്കും.

പൂരം : സ്തുത്യാര്‍ഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉന്നതാധികാര സിദ്ധിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും.

ഉത്രം : തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.

അത്തം : വാക്കുകളില്‍ സത്യസന്ധതയും പ്രവൃത്തികളില്‍ നിഷ്കര്‍ഷയും സമീപനത്തില്‍ വിനയവും ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ചിത്ര : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടരുത്. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കുറയും. വാക്തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

ചോതി : അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. അമിതാവേശം ഉപേക്ഷിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ഉന്നതരോട് വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. അദ്ധ്വാനഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കും.

വിശാഖം : ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടും. ആസൂത്രിപദ്ധതികള്‍ വിജ യിക്കും. വിരോധികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധ നാകും.

അനിഴം : ജന്മനാട്ടിലേക്ക് വരുവാന്‍ അവധിലഭിക്കും. അസുഖത്തിന് ആയുര്‍വ്വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. സാന്ത്വനസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. കഫരോഗം വര്‍ദ്ധിക്കും.

തൃക്കേട്ട : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നയിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. അഭിമാനാര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മൂലം : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാ വധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം വന്നുചേ രും.

പൂരാടം : കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ ണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാന്‍ രേഖകള്‍ ശരിയാകും. കലാകായികസാഹിത്യങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങിവെക്കും.

ഉത്രാടം : സമാനചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംസര്‍ഗ്ഗത്തിലേര്‍പ്പെടും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉ ണ്ടാകും.

തിരുവോണം : അര്‍ദ്ധശൂന്യമായ വാക്കുകള്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടരുത്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

അവിട്ടം : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും. വിദേശയാത്രനുമതി ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും.

ചതയം : അനുബന്ധഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രയോഗികചിന്തകള്‍ പ്രവര്‍ ത്തന ക്ഷമതക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. അര്‍ഹമായ സ്ഥാന ക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

പൂരോരുട്ടാതി : എതിര്‍പ്പുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ആത്മധൈര്യം കുറയും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാ ലിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണം. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രട്ടാതി : സത്സംഗമത്തില്‍ പങ്കുചേരും. സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും.

രേവതി : സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top