Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 1, 2018)

December 1, 2018 , .

maxresdefault (1)അശ്വതി : അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹോദരസുഹൃത്-സഹായ ഗുണമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനഗുണവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി : അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധിപ്രയോജനപ്പെടുത്തും.വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കു വാനുളള അനുമതി ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രമുഖരുടെ ആപ്തവചനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപകല്പന തയ്യാറാകും. തൃപ്തിയായ വി ഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗ മാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തന വിജയമുണ്ടാകും. ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

രോഹിണി : അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തും. കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. ചിന്താമണ്ഡലത്തില്‍ പുതിയ ആ ശയങ്ങള്‍ ഉദിക്കും.

മകയിരം : കാര്യതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക അ നിശ്ചിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അനുകൂലമായ ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിനു അനുമതി ലഭി ക്കും.

തിരുവാതിര : സര്‍വ്വാധികാരിപദം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതലുളള ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറിതാമസിക്കും.

പൂയ്യം : സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. അര്‍ദ്ധമനസ്സോടുകൂടി മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കും.

ആയില്യം : പ്രതിഭാസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. നിഷ്ഠകള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

മകം : വിതരണമേഖല വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ത്താല്‍ മികവു പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവഫലം ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പൂരം : കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്
നം വേണ്ടിവരും. വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന അധികാരപരിധി ഏറ്റെടുക്കും. ചിന്താമണ്ഡലത്തില്‍ ഒതുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

ഉത്രം : മനസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ അഭിഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. നല്ല ശീലങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിലേക്കു പകര്‍ത്തുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സാഹിത്യരചനക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

അത്തം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ പരസഹായം തേടും. സാങ്കേ തികകാരണങ്ങളാല്‍ വിദേശയാത്രക്ക്  തടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ ചുമതലകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചിത്ര : ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അനുകൂലമായിരുന്ന പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ചെയ്യാത്തകുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും.അസു ഖങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടിവരും.

ചോതി : ആധുനികചികിത്സാസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. സന്താ നങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

വിശാഖം : ജനസ്വാധീനത്താല്‍ ആഗ്രഹനിവര്‍ത്തിയുണ്ടാകും. വിജയശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച തിനാല്‍ വിദേശയാത്രാനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹത നേടും. ആരോഗ്യകാ ര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകുറയും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം : സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വിദേശയാത്രക്കു അനുമതി ലഭിക്കും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും.

തൃക്കേട്ട : സമന്വയ സമീപനം സര്‍വ്വകാര്യ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഊഹക്കച്ച വടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ചുമതലാബോധമുളള പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും തോന്നും.

മൂലം : ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. പുതിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസമാക്കും. വാ ഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാ ല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പൂരാടം : അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗത്താല്‍ സല്‍ക്കര്‍മ്മ പ്ര വണത വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഉത്രാടം : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും. പറയുന്ന വാക്കു കള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് മാറുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം ലഭിക്കും.

തിരുവോണം : ആദ്ധ്യാത്മികാത്മീയ ചിന്തകളാല്‍ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും .കൂട്ടുക്കച്ചവ ടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. ഒന്നിനും പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുക യില്ല. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

അവിട്ടം : അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. സമീപനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം സ്വീകരിക്കണം. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ അവസ രമുണ്ടാകും.

ചതയം : വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനത്താല്‍ പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ല ക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

പൂരോരുട്ടാതി : തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും. സല്‍കര്‍മ്മപ്രവണത വര്‍ദ്ധി ക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വേണ്ടിവരും.

ഉത്രട്ടാതി : പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. മാര്‍ഗ്ഗതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും. വ്യവസ്ഥ കള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.

രേവതി : മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. തൃപ്തിയായ വിലക്ക് ഭൂമിവില്ക്കു വാന്‍ തയ്യാറാകും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top