Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 1, 2018)

December 1, 2018 , .

maxresdefault (1)അശ്വതി : അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹോദരസുഹൃത്-സഹായ ഗുണമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനഗുണവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി : അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധിപ്രയോജനപ്പെടുത്തും.വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കു വാനുളള അനുമതി ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രമുഖരുടെ ആപ്തവചനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപകല്പന തയ്യാറാകും. തൃപ്തിയായ വി ഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗ മാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തന വിജയമുണ്ടാകും. ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

രോഹിണി : അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തും. കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. ചിന്താമണ്ഡലത്തില്‍ പുതിയ ആ ശയങ്ങള്‍ ഉദിക്കും.

മകയിരം : കാര്യതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക അ നിശ്ചിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അനുകൂലമായ ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിനു അനുമതി ലഭി ക്കും.

തിരുവാതിര : സര്‍വ്വാധികാരിപദം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതലുളള ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറിതാമസിക്കും.

പൂയ്യം : സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. അര്‍ദ്ധമനസ്സോടുകൂടി മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കും.

ആയില്യം : പ്രതിഭാസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. നിഷ്ഠകള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

മകം : വിതരണമേഖല വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ത്താല്‍ മികവു പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവഫലം ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പൂരം : കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്
നം വേണ്ടിവരും. വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന അധികാരപരിധി ഏറ്റെടുക്കും. ചിന്താമണ്ഡലത്തില്‍ ഒതുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

ഉത്രം : മനസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ അഭിഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. നല്ല ശീലങ്ങള്‍ ജീവിതത്തിലേക്കു പകര്‍ത്തുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സാഹിത്യരചനക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

അത്തം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ പരസഹായം തേടും. സാങ്കേ തികകാരണങ്ങളാല്‍ വിദേശയാത്രക്ക്  തടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ ചുമതലകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചിത്ര : ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അനുകൂലമായിരുന്ന പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ചെയ്യാത്തകുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും.അസു ഖങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടിവരും.

ചോതി : ആധുനികചികിത്സാസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. സന്താ നങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

വിശാഖം : ജനസ്വാധീനത്താല്‍ ആഗ്രഹനിവര്‍ത്തിയുണ്ടാകും. വിജയശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച തിനാല്‍ വിദേശയാത്രാനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹത നേടും. ആരോഗ്യകാ ര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകുറയും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം : സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വിദേശയാത്രക്കു അനുമതി ലഭിക്കും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും.

തൃക്കേട്ട : സമന്വയ സമീപനം സര്‍വ്വകാര്യ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഊഹക്കച്ച വടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ചുമതലാബോധമുളള പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും തോന്നും.

മൂലം : ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. പുതിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസമാക്കും. വാ ഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാ ല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പൂരാടം : അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗത്താല്‍ സല്‍ക്കര്‍മ്മ പ്ര വണത വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഉത്രാടം : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും. പറയുന്ന വാക്കു കള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് മാറുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം ലഭിക്കും.

തിരുവോണം : ആദ്ധ്യാത്മികാത്മീയ ചിന്തകളാല്‍ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും .കൂട്ടുക്കച്ചവ ടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. ഒന്നിനും പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുക യില്ല. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

അവിട്ടം : അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. സമീപനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം സ്വീകരിക്കണം. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ അവസ രമുണ്ടാകും.

ചതയം : വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനത്താല്‍ പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ല ക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

പൂരോരുട്ടാതി : തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും. സല്‍കര്‍മ്മപ്രവണത വര്‍ദ്ധി ക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വേണ്ടിവരും.

ഉത്രട്ടാതി : പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. മാര്‍ഗ്ഗതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും. വ്യവസ്ഥ കള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.

രേവതി : മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. തൃപ്തിയായ വിലക്ക് ഭൂമിവില്ക്കു വാന്‍ തയ്യാറാകും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top