Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 2, 2018)

December 2, 2018

01-1435747617-horoscope-665അശ്വതി : ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചെയ്യും. ഓര്‍മ്മശ ക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയെടുക്കും.

ഭരണി : പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : അധികാരപരിധി വര്‍ദ്ധിക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും.

രോഹിണി : പണം കടം tകൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ദൂരയാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും പ്രതീക്ഷിച്ച അനുഭവമുണ്ടാവുകയില്ല. മേലധികാരി പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തുവാ നിടവരും.

മകയിരം : വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പു വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനവൈകല്യം പരിഹരിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കും.  പ്രവര്‍ ത്തനവിജയമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര : വ്യവസ്ഥകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. കര്‍ക്കശബുദ്ധി ഒഴിവാക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകും. വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

പുണര്‍തം : കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂയ്യം : നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം ഉ പേക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ കരാറു ജോലി നഷ്ടപ്പെടും.

ആയില്യം : മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകളും അനുകൂലമായിത്തീരും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ ത്ഥ്യമാകും. പുതിയ ആശയം ഉദിക്കും.

മകം : കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പദ്ധതി ആസൂത്ര ണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിതരണരംഗം വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും.

പൂരം : സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വ ന്നുചേരും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രഭാ ഷണങ്ങള്‍ മനസമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ലാഭം കുറയുന്നതിനാല്‍ കരാറുജോലികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

അത്തം : ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പൂര്‍വ്വികഗൃഹത്തിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ചിത്ര : സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം മുടക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ താത്കാലിക ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറും.

ചോതി : കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാനിടവ രും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജ്ജിക്കും. ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം : അനുകൂലസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ ഐക്യം ഉ ണ്ടാകും. വിരോധികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.  ഉദരനീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

അനിഴം : പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭമുണ്ടാകയാല്‍ ഭൂമി വില്‍ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ബന്ധുവിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റി വാങ്ങും.

തൃക്കേട്ട : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൌഖ്യവും ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ഭരണപാടവത്താല്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

മൂലം : ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതും. പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജങ്ങള്‍ക്കും വ ഴിയൊരുക്കും.

പൂരാടം : അശ്രാന്തപരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമമായി ഫലം ലഭിക്കും. പ്രധാന തീരുമാന ങ്ങള്‍ക്ക് പുനഃപരിശോധന വേണ്ടിവരും. ആദ്ധ്യാത്മിക-ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്പര്യ മുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം : അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സ്വപ്നസാ ക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തിക മാക്കും. ചര്‍ച്ചകളും യാത്രകളും സഫലമാകും.

തിരുവോണം : ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ കരാറുജോലിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറും, വ്യവ സ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കുവാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാക്-വാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറണം.

അവിട്ടം : സുഹൃത്-സഹായഗുണമുണ്ടാകും. പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകും. ദുസ്സാമര്‍ ത്ഥ്യം അബദ്ധമാകും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധ ത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

ചതയം : പ്രതിരോധിശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കും. സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗ ത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മീയചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യ മാകും. പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദാനധര്‍മ്മങ്ങളില്‍ മററുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമായി ത്തീരും.

രേവതി : ദുസ്സംശയങ്ങള്‍ ആധിക്കു വഴിയൊരുക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള യാത്ര വിഫലമാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top