Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 03, 2018)

December 3, 2018

nakshatraഅശ്വതി : സംതൃപ്തിയുള്ള ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. മാനസികവിഭ്രാ ന്തിയ്ക്ക് കുറവുതോന്നും. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം സ്വീകരിച്ച് പുതിയ ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ നടത്തും.

ഭരണി : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പു തിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും. ദാമ്പത്യഐക്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക : അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷ ങ്ങളും സാധിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാകും.

രോഹിണി : ആഗ്രഹിച്ച പദവി ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും ഓര്‍മ്മശക്തിയും പ്രവര്‍ ത്തനക്ഷമതയും നിഷ്കര്‍ഷയും വര്‍ദ്ധിക്കും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

മകയിരം : വാക്തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്.  പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും.

തിരുവാതിര : പൊതുതാല്പര്യം മാനിച്ച് വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഇടപെ ടുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

പുണര്‍തം : ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ജീവിതഘട്ടങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും ആര്‍ജ്ജവവുമുണ്ടാകും. ആത്മാ ര്‍ത്ഥമായ പ്രവൃത്തികളാല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രീതിനെടും.

പൂയ്യം : ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സല്‍കീര്‍ത്തിയും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകും. ആത്മ ധൈര്യം ആർജിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

ആയില്യം : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. അന്യരുടെ ആവശ്യ ങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. സ്നേഹബന്ധത്തിനു മൂല്യം പ്രകടമാകും.

മകം : ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങളാല്‍ അവ ധിയെടുക്കും.പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും.

പൂരം : പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം : വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

അത്തം : വസ്തുനിഷ്ഠമായ സമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും. യുക്തമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ അനുഭജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും തൊഴില്‍മേഖലകളില്‍ നേട്ടമുണ്ടാകും.

ചിത്ര : ആദ്ധ്യാത്മിക-ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. മഹദ് വ്യക്തികളുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍സംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

ചോതി : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്തുവെച്ച് അ ബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തേണ്ടതായിവരും. ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും അപസ്വരം കേള്‍ക്കു വാനിടവരും.

വിശാഖം : സഹോദരസഹായഗുണം ഉണ്ടാകും. പ്രതികാരശൈലി ഉപേക്ഷിക്കണം. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്താല്‍ മിച്ചം ഉണ്ടാകും. മനോധൈര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും.

അനിഴം : സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വ ഹിക്കും. അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തിയോടുകൂടിയ വചനങ്ങള്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതി ജീവിക്കും.

തൃക്കേട്ട : അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. പുതിയ തല മുറയിലുള്ള വരുടെ അനൈക്യത കാരണത്താല്‍ മാറിതാമസിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കു. പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭമുണ്ടാകയാല്‍ ഭൂമിവില്ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

മൂലം : യുക്തമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേ ശം തേടും. വിജയശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിനാല്‍ വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍ പ്പിക്കുവാന്‍ അര്‍ഹതനേടും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കും.

പൂരാടം : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പര മാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. അര്‍ത്ഥവ്യാപ്തിയോടു കൂടിയ ആശയ ങ്ങളും ചിന്തകളും പുതിയ തലങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രാടം : ഭക്തിശ്രദ്ധാപുരസ്സരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിജയം ഉണ്ടാകും. കലാസാഹിത്യരചനകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആ ത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

തിരുവോണം : മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യത്താല്‍ യാത്രമാറ്റിവെക്കും. പൂര്‍വ്വികസ്വ ത്ത് ഭാഗത്തില്‍ ലഭിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരസാദ്ധ്യതകളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കും. വ്യവ സ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

അവിട്ടം : ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. സത്യ സന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹി ക്കും.

ചതയം : ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.മനസ്സിലുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങ ള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവവും ആ ത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും. സജീവസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയം നേടും. പരിച യസമ്പന്നരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലംബിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : നീതിപൂര്‍വ്വമുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാനിടവരും. പരിചയസമ്പന്നരുടെ നേതൃത്വ ത്തില്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലംബിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്ത നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

രേവതി : ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധി ക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് അവലംബിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top