Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം – ഡിസംബര്‍ 20, 2018

December 20, 2018 , .

banner_3അശ്വതി : പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രസ്താവനകള്‍ ഫലവത്താകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കു  യോഗമുണ്ട്. ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും.

ഭരണി : ആഗ്രഹനിവൃത്തിയ്ക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വീഴ്ചകളു ണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കുചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും . കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും . പ്രതീക്ഷകള്‍ സഫലമാകും.

രോഹിണി : അപൂര്‍ണ്ണമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവെക്കും . ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കും . പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്കു ചേരും. അശ്രദ്ധകൊണ്ടു വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

മകയിരം : കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും . ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും . സുപരിചി തമായ മേഖലയില്‍ പണം മുടക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

തിരുവാതിര : പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും . മംഗളകര്‍മ്മങ്ങ ള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും. വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വിപണനമേഖലകള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും

പുണര്‍തം : ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ചികിത്സകളാല്‍ ആരോ ഗ്യമുണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്ത കരുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം : ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും  പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിക്കും .

ആയില്യം : മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും . ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും . നാളത്തെ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ യാത്ര പുറപ്പെടും.

മകം : ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും . പുതിയ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും . സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരി ചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും .

പൂരം : ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും . മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും . വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും . മത്സരരംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തേടും.

ഉത്രം : നല്ല ഉദ്യോഗാവസരം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. വീഴ്ചകളു ണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദൂരദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധന വേണ്ടിവരും.

അത്തം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും . ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.  പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കും .

ചിത്ര : തൊഴില്‍മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും . സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സര്‍വ്വാത്മന സഹകരിക്കും . സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും . നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കും .

ചോതി : അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തും. ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും . വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും . ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ലഭിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തേടും. ചെലവുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം. അജ്ഞത കൊണ്ടു അബദ്ധം വന്നുചേരും.

അനിഴം : സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ധം വര്‍ദ്ധിക്കും . ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നന്നല്ല.

തൃക്കേട്ട : പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. വരവു വര്‍ദ്ധിക്കും . പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കു ഫല മുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും . സന്താനസൌഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും .

മൂലം : ഉദ്യോഗത്തില്‍ നേട്ടമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മധൈര്യക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും .

പൂരാടം : പണം മുന്‍കൂട്ടി ചെലവാക്കിയുളള മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . പുത്ര പൌത്രാദി സൌഖ്യത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം : യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്വജനങ്ങള്‍ക്കു വിരോധം തോന്നും. ആത്മവി ശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും .ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രാണായാമവും വ്യായാ മവും ശീലിച്ചു തുടങ്ങും.

തിരുവോണം : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. താരതമ്യേന പണം കുറച്ചു കൊണ്ടു കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം : ചെലവിനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വ്യക്തി വിദ്വേഷത്താല്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പണം കടം കൊടുക്കരുത്,ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്.

ചതയം : പൂര്‍വ്വീകസ്വത്ത് വില്പന ചെയ്ത് പട്ടണത്തില്‍ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ ധാരണ യാകും. ദേവാലയദര്‍ശനമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും .

പൂരോരുട്ടാതി : നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ കൃത്യത പാലിക്കും . വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും . അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ യുക്തി തോന്നും.

ഉത്രട്ടാതി : വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ഔദ്യോഗിക മായി മാനസ്സിക സമ്മര്‍ദ്ധം വര്‍ദ്ധിക്കും .

രേവതി : ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക വര്‍ദ്ധിക്കും . പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. കടം കൊടുക്കരുത്. വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുവാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top