Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം – ഡിസംബര്‍ 20, 2018

December 20, 2018 , .

banner_3അശ്വതി : പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രസ്താവനകള്‍ ഫലവത്താകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കു  യോഗമുണ്ട്. ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും.

ഭരണി : ആഗ്രഹനിവൃത്തിയ്ക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വീഴ്ചകളു ണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കുചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും . കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും . പ്രതീക്ഷകള്‍ സഫലമാകും.

രോഹിണി : അപൂര്‍ണ്ണമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവെക്കും . ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കും . പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്കു ചേരും. അശ്രദ്ധകൊണ്ടു വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

മകയിരം : കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും . ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും . സുപരിചി തമായ മേഖലയില്‍ പണം മുടക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

തിരുവാതിര : പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും . മംഗളകര്‍മ്മങ്ങ ള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും. വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വിപണനമേഖലകള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും

പുണര്‍തം : ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ചികിത്സകളാല്‍ ആരോ ഗ്യമുണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്ത കരുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം : ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും  പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിക്കും .

ആയില്യം : മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും . ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും . നാളത്തെ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ യാത്ര പുറപ്പെടും.

മകം : ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും . പുതിയ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും . സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരി ചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും .

പൂരം : ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും . മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും . വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും . മത്സരരംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തേടും.

ഉത്രം : നല്ല ഉദ്യോഗാവസരം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. വീഴ്ചകളു ണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദൂരദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധന വേണ്ടിവരും.

അത്തം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും . ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.  പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കും .

ചിത്ര : തൊഴില്‍മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും . സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സര്‍വ്വാത്മന സഹകരിക്കും . സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും . നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കും .

ചോതി : അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തും. ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും . വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും . ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ലഭിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തേടും. ചെലവുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം. അജ്ഞത കൊണ്ടു അബദ്ധം വന്നുചേരും.

അനിഴം : സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ധം വര്‍ദ്ധിക്കും . ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നന്നല്ല.

തൃക്കേട്ട : പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. വരവു വര്‍ദ്ധിക്കും . പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കു ഫല മുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും . സന്താനസൌഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും .

മൂലം : ഉദ്യോഗത്തില്‍ നേട്ടമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മധൈര്യക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും .

പൂരാടം : പണം മുന്‍കൂട്ടി ചെലവാക്കിയുളള മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . പുത്ര പൌത്രാദി സൌഖ്യത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം : യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്വജനങ്ങള്‍ക്കു വിരോധം തോന്നും. ആത്മവി ശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും .ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രാണായാമവും വ്യായാ മവും ശീലിച്ചു തുടങ്ങും.

തിരുവോണം : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. താരതമ്യേന പണം കുറച്ചു കൊണ്ടു കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം : ചെലവിനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വ്യക്തി വിദ്വേഷത്താല്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പണം കടം കൊടുക്കരുത്,ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്.

ചതയം : പൂര്‍വ്വീകസ്വത്ത് വില്പന ചെയ്ത് പട്ടണത്തില്‍ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ ധാരണ യാകും. ദേവാലയദര്‍ശനമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും .

പൂരോരുട്ടാതി : നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ കൃത്യത പാലിക്കും . വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും . അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ യുക്തി തോന്നും.

ഉത്രട്ടാതി : വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സമനുഭവപ്പെടും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ഔദ്യോഗിക മായി മാനസ്സിക സമ്മര്‍ദ്ധം വര്‍ദ്ധിക്കും .

രേവതി : ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക വര്‍ദ്ധിക്കും . പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. കടം കൊടുക്കരുത്. വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുവാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top