Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (27-12-2018)

December 27, 2018 , .

20130409-140051-t-shirt-widget-bannerഅശ്വതി : നയതന്ത്രങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പുതിയ ഭരണച്ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

ഭരണി : മദ്ധ്യസ്ഥരോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അബദ്ധമാകും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. അപ്രതീക്ഷിതമായി തൊഴില്‍നഷ്ടപ്പെടും.

കാര്‍ത്തിക :  കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരം അവ ലംബിക്കും. ചികിത്സ ഫലിച്ചു തുടങ്ങും. ആത്മസംയമനത്താല്‍ ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയു ണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

രോഹിണി : അധികസംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടു ക്കും. പൂര്‍ണ്ണതയില്ലാത്ത പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അശ്രദ്ധകൊണ്ട് പണനഷ്ട മുണ്ടാകും.

മകയിരം : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേ പത്തിനു പണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

തിരുവാതിര : പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വിരോധികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

പൂയ്യം :  വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദചികിത്സ തുടങ്ങും. ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഇന്നു നല്ലതല്ല. പണം കടം കൊടുക്കുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക, കടം വാങ്ങുക എന്നിവ അരുത്. മനോവിഷമം വര്‍ദ്ധിക്കും.

ആയില്യം : ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരി ഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മകം : പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി വാങ്ങുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുചെയ്യും. ഉദരപ്രമേഹരോ ഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ ആത്മധൈര്യം ആര്‍ജ്ജിക്കും.

പൂരം : പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമാകും വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. സുരക്ഷാസം
വിധാനം സുദൃഢമാക്കും. സ്വതന്ത്രമായി പണം മുടക്കിയുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ഉത്രം : ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ വിജയം ഉണ്ടാകും. പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. പാര മ്പര്യചികിത്സാരീതികള്‍ അവലംബിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. ഔചിത്യമുളള സന്താനങ്ങളുടെ സമീപനത്തില്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

അത്തം : നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആഭരണം മാറ്റിവാങ്ങും.

ചിത്ര : സുഹൃത്തിന്‍റെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് ആശംസകള്‍നേരും. പുത്രനു ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസ ങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

ചോതി : കഠിനപ്രയത്നത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ദുര്‍ചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. യാത്രാമദ്ധ്യേവിഘ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഓര്‍മ്മശക്തി കുറയും. വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം : വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.

അനിഴം : വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തില്‍ മോഷണ ശല്യമുണ്ടാകും. അനുസരണയില്ലാതെ പ്രവ ര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങളാല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

തൃക്കേട്ട : സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കുടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിപരീതമായിത്തീരും.

മൂലം : പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രശസ്തവിജയം ഉണ്ടാകും. കലാകായികമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങിവെക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ തുടങ്ങുന്ന വ്യാപാരത്തില്‍ പങ്കുചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരാടം : പലവിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റും. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വവും നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍ കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും.

ഉത്രാടം :  പ്രവര്‍ത്തനഗുണത്താല്‍ പ്രശംസകേള്‍ക്കും. വിവാഹനിശ്ചയച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെ ടുക്കും. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കു താമസം മാറ്റും. പുതിയ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കും.

തിരുവോണം : ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സമ്മാനപദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. തൃപ്തിയായ വിഷയത്തില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ അവസരം വന്നുചേരും.

അവിട്ടം : കഠിനാദ്ധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പ ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം : പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും അഭീഷ്ടകാര്യ വിജയവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചില സുപ്രധാനങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. സന്താന സൗഖ്യമുണ്ടാകും. വിദഗ്ദ്ധോപദേശത്താല്‍ പണം മുടക്കും. തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി : സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ അനൈക്യതകള്‍ ഒളിഞ്ഞുമാറും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. വിജ്ഞാപ്രദമായ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

രേവതി : അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്വല്പം ഫലമുണ്ടാകും. നിലപാടില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പുരാണം, ഇതിഹാസം, ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ താല്പര്യമുണ്ടാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top