Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (20 ജനുവരി 2019)

January 20, 2019

imagesഅശ്വതി: ശ്രമകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിക്കും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും.

ഭരണി: ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ വർധിക്കും. എന്നാല്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം കുറയും. പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കും.

കാര്‍ത്തിക: ഗൃഹമോഗൃഹ നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമിയോ വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ കൃതാർഥതയുണ്ടാകും. ബന്ധു സഹായത്താല്‍ നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

രോഹിണി: ഭരണപാടവത്താല്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. മാര്‍ഗ തടസങ്ങള്‍ നീങ്ങും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയിക്കും.

മകയിരം: ഭക്ഷണക്രമീകരണങ്ങളിലുള്ള അപാകതകളാല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസ പ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. നിന്ദാശീലവും മുന്‍കോപവും ഉപേക്ഷിക്കണം.

തിരുവാതിര: വിദൂരപഠനത്തിനു യാത്രപുറപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ പൊതുവെ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുവിനു സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുവാനിടവരും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിനു ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

പുണര്‍തം: സ്വയം ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും നിഷ്ഫലമാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

പൂയ്യം: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ പിന്‍ബലത്താല്‍ പുതിയ കരാറുജോലികളേറ്റെടുക്കും. സം സര്‍ഗ്ഗഗുണത്താല്‍ സത്ചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. നീതിന്യായങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ നിയമപാലകരുടെ സഹായം തേടും.

ആയില്യം: മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമാവസ്ഥകള്‍ക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പുത്ര പൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശവിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

മകം: ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രതീനേടും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജനപിന്തുണ ഉണ്ടാ കും.

പൂരം: സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തിനോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

ഉത്രം: ധനവിഭവ സമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പാഠ്യപദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

അത്തം: അശ്രാന്തപരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമമായി ഫലം ലഭിക്കും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് പുനഃ പരിശോധന വേണ്ടിവരും. ആധ്യാത്മികആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്പര്യമുണ്ടാകും.

ചിത്തിര: ആധ്യാത്മികാത്മീയ ചിന്തകളാല്‍ മനസമാധാനമുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികമായി ദൂരദേശയാത്ര വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കും.

ചോതി: ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തി വർധിക്കും.

വിശാഖം: ഏറ്റെടുത്ത കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ വിജയിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സഹൃദയ സദസില്‍ ആശ്വാസവചനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍വ്വാത്മനാ സ്വീകരിക്കുന്നതുവഴി സമാധാനമുണ്ടാകും.

അനിഴം: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ അന്യദേശ യാത്രപുറപ്പെടും. മനോവിഷമത്തിനു കുറവുതോന്നും. സാമ്പ ത്തികചെലവുകള്‍ക്കു നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

തൃക്കേട്ട: പല അനിഷ്ടസ്വരങ്ങളും കേള്‍ക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ പ്രതികരിക്കരുത്. ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാനിടയില്ല.

മൂലം: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലദര്‍ശനം നടത്തുവാനവസരമുണ്ടാകും. സേവനസാമർഥ്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിക്കും.

പൂരാടം: വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കീര്‍ത്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും. വിതരണമേഖല വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താല്‍ മികവു പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അപകീര്‍ത്തിക്കു യോഗമുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍ വ്വാത്മനാ സ്വീകരിക്കും.

തിരുവോണം: സ്വന്തം ആശയവും അന്യരുടെ പണവും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകല്പന ചെയ്യും. വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയില്‍ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരും.

അവിട്ടം: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രാണായാമം വ്യായാമം തുടങ്ങിയവ പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും.

ചതയം: ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധവേണ്ടിവരും. യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകും. പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രഭാഷയങ്ങള്‍ മനസിനു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : ഗവൺമെന്‍റ് ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. സമാനസംസ്കാരമുളളവരുമായി സംസര്‍ഗത്തിലേര്‍പ്പെടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ കൃത്യതയോടുകൂടി നിര്‍വ്വഹിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

രേവതി: വിരസത അനുഭവപ്പെടും. ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റുളളവരെ ഏൽപ്പില്‍ അബദ്ധമാകും. ദന്തോദരരോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top