Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (04 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 4, 2019 , .

Nakshatra wheel

അശ്വതി : പണം കടം കൊടുക്കു, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നും പിന്മാറ ണം. തിരസ്കരണമനോഭാവത്തോടുകൂടിയ മേല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ സമീപനം മനോവിഷ മത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. പലപ്രകാരത്തിലും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും .

ഭരണി : മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാനോര്‍മ്മവരും. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ സാധിക്കും .

കാര്‍ത്തിക : അബദ്ധങ്ങളില്ലാതിരിയ്ക്കുവാന്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശങ്ക വര്‍ദ്ധിക്കും .

രോഹിണി : പ്രത്യേക ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും നടത്തുവാനുള്ള സാഹ ചര്യമുണ്ടാകും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടാകും. വാഹനാപകടത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയാകും.

മകയിരം : ഗുരുനാഥന്‍റെ ഉപദേശ പ്രകാരം ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരു വാന്‍ തീരുമാനിക്കും . ക്രവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിനേടും. വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധവേണം.

തിരുവാതിര : ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ ചുമതലകള്‍ കീഴ്ജീവനക്കാരെ ഏല്‍പിക്കും . ആ ത്മപ്രഭാവത്താല്‍ അപവാദങ്ങള്‍ നിഷ്ഫലമാകും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : പൂര്‍വ്വികര്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിന്‍തുരുവാനുള്‍പ്രേരണയുണ്ടാകും. മേലധികാരി അവധിയിലാകയാല്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളേറ്റെടുക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പൂയ്യം : ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തെയ്യാറാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിയ് ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റം ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം : പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേ ടും. ഉത്സവാഘോഷവേളകളില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കുവാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കേണ്ടതായിവരും.

മകം : ജീവിതച്ചിലവ് വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ജന്മനാട്ടില്‍ താമസി പ്പിച്ച് വിദേശത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകും. ഹൃദിസ്ഥമായ വിഷയങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും. മാര്‍ഗ്ഗതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങി അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

പൂരം :  പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തികലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും . നയതന്ത്രങ്ങളാവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെ യ്ക്കുവാനിടവരും. സഹകരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാരഥ്യസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രം : തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം കുറയും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. പഠിച്ച വിഷയത്തില്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും .

അത്തം : ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിയ്ക്കും. അ സാധാരണവ്യക്തിത്വമുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. വാതനാഡീരോഗ പീഡകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും .

ചിത്ര : ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും. സൌമ്യസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വാങ്ങിയ ഭൂമിയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭമുണ്ടാകയാല്‍ വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാകും.

ചോതി : ഈശ്വരാരാധനകളാല്‍ തൃപ്തിയായ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും . പുതിയ കരാറു ജോലികളിലൊപ്പുവെയ്ക്കുവാനിടവരും. കുടുംബസമേതം വിശേ ഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

വിശാഖം : സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി സ്വന്തമായ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കും. അദ്ധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിനിടവ രുത്തും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷരോഗപീഡകളാല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

അനിഴം : പ്രശസ്തിയും പദവിയും വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. സ്തുത്യാര്‍ഹമായ സേവനം കാഴ്ച വെയ്ക്കുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാന്‍ അവസരം വന്നുചേരും. നിര്‍ത്തിവെച്ച കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിയ്ക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും.

തൃക്കേട്ട : ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യവിജയത്തിന് അഹോരാത്രം പ്രവൃത്തിയ്-ക്കേണ്ടതായിവരും, സഹ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലാകയാല്‍  ചുമതലകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും . സാമ്പത്തികക്രയവിക്ര യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും വേണം.

മൂലം : നിര്‍ത്തിവെച്ച വിപണനമേഖലകള്‍ പുനരാരംഭിക്കും . സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരു മായി സൌഹൃദബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. ഗൌരവമുളള കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം പരിഹരിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും .

പൂരാടം : വ്യാപാരവിപണനമേഖലകളില്‍ വളര്‍ച്ച അനുഭവപ്പെടും. സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും .

ഉത്രാടം : സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യതയിലെത്തുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണ ങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നതവിജയം കൈവരിച്ചതിനാല്‍ പ്രോത്സാ ഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും .

തിരുവോണം : നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പു നഃപരീക്ഷയില്‍ വിജയശതമാനം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. അതിരുകടന്ന ആവേശം അബദ്ധങ്ങള്‍ ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയപഥത്തില്‍ എത്തിയ്ക്കുവാന്‍ പരസഹായം വേണ്ടിവരും.

അവിട്ടം : സ്വത്തുതര്‍ക്കത്തില്‍ സഹോദരങ്ങളുമായി അലോഗ്യമാകും. സേവനസാമര്‍ത്ഥ്യത്താല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനാവശ്യമായി ആധി വര്‍ദ്ധിക്കും .ഉന്നതരുമായി കലഹത്തിനു പോകരുത്.

ചതയം : പുരാണം, ഇതിഹാസം, ഭാരതീയശാസ്ത്രശാഖകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ താല്പര്യമുണ്ടാകും.തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി സാമ്പത്തികവരുമാന മുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും .

പൂരോരുട്ടാതി : തൊഴില്‍മേഖലകളിലുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യും. സുഹൃത് നിര്‍ദ്ദേശത്താല്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ പണം മുടക്കും. സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായി സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.  ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും .

ഉത്രട്ടാതി : ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടമില്ലാതത്തിനാല്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാ ന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാങ്കേതികതടസ്സങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. ആശയ വിനിമയങ്ങളില്‍ അപാകതകളുണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം.

രേവതി : അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശങ്ക വര്‍ ദ്ധിയ്ക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെടും. സഹപാഠി കളോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top