Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (08 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 8, 2019

image (1)അശ്വതി: മനസിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയും. സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും വേണം.

ഭരണി : ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും.സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാനാകും. മറ്റുളളവരുടെ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ ആശംസിക്കാനവസരമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക : ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വേതനം ലഭിക്കും. ആസ്വാദ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ബന്ധുവിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങിന് സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വേണ്ടിവരും.

രോഹിണി : വ്യപാരവ്യവസായ മേഖലകളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച അനുഭവം കുറയും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കും. കലാകായികരംഗങ്ങളില്‍ പരിശീലനം പുനരാ‌രംഭിക്കും.

മകയിരം : അധികസ്വാതന്ത്ര്യം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം ഒഴിവാക്കണം. ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നു പിന്മാറണം.

തിരുവാതിര : അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളില്‍ ഗ്രഹിതം പറയരുത്. മേലധികാരിയുടെ ചുമത ലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുകയില്ല.

പുണര്‍തം : ജന്മനാട്ടിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ബന്ധുസഹായമുണ്ടാകും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിതരണ രംഗം വിപുലപ്പെടുത്തും.

പൂയ്യം : മഹദ് വ്യക്തികളുമായി വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കര്‍മ്മമേഖലകള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാ ധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ആയില്യം : ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കും.സായാഹ്നവേളയില്‍ കുടുംബ സമേതം ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്കു യാത്രപുറപ്പെടും. പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ് അന്യരുമായുളള ആത്മബന്ധത്തില്‍നിന്ന് അബദ്ധം വന്നുചേരും.

മകം : അധികസ്വാതന്ത്ര്യം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. അപൂര്‍ണ്ണമായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. സ്വയം പര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കാന്‍ സന്നദ്ധനാകും. അര്‍ധ മനസോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

പൂരം : വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ സ്ഥലമാറ്റമുണ്ടാകും. നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഉത്രം : മേലധികാരിക്ക് തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറാകും. ആത്മാർഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

അത്തം : യാഥാർഥ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ യാത്രപുറപ്പെടും. ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

ചിത്ര : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ഗുണമുളള കാര്യങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാവും.

ചോതി : കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് ‌അവസരമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മനസിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം : ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചുതാമസിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും.

അനിഴം : നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജന പിന്തുണലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സജീവമാകും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും.

തൃക്കേട്ട : അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും.

മൂലം : അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുവഴി അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. ഉപരിപഠന ത്തിന് ചേരാന്‍ അന്യദേശയാത്രപുറപ്പെടും. കുടുംബസമേതം വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാല യദര്‍ശനം നടത്താനുളള സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

പൂരാടം : വിപരീതചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അനാവശ്യമായി അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബത്തിലെ അന്തഃ ഛിദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മദ്ധ്യസ്ഥത വേണ്ടിവരും.

ഉത്രാടം: സുരക്ഷിതമായ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. ഔദ്യോഗികമായി അര്‍ഹമാ യ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും.

തിരുവോണം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. വ്യവ സ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവ എഴുതാനാവും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ചതയം : കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങി കിടപ്പു ള്ള കര്‍മമേഖലകളില്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കും. അസുഖമുണ്ടോയെന്ന അനാവശ്യതോന്നല്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി : വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖത്തിന് ആയുര്‍വേദ പ്രകൃതിചികിത്സകള്‍ തുടങ്ങും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വി ജയപഥത്തിലെത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും.

രേവതി : പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്ര പുറപ്പെടും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. അജ്ഞതക്കൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top