Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (13 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 13, 2019

13_12_2017_13_05_41_6ce62f5ea24f54b087f23fa5aef63299_8v9gmn5lxcഅശ്വതി : പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഭരണി : സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യങ്ങള്‍ക്കായി അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. വിശ്വസ്തരായ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കണം. സദുദേശപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിപരീതമായിത്തീരും.

കാര്‍ത്തിക : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. ഉദ്യോഗത്തിനോ ടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ഔദ്യോഗികമായി അര്‍ഹമായ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.

രോഹിണി : സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. അ വ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നു പിന്മാറും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മകയിരം : കൂട്ടുകച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. ഒന്നും പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. അവസരവാദം കുടുംബകലഹത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. കടം കൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്.

തിരുവാതിര : വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. കുടുംബസമേതം വി ദേശയാത്രക്ക് അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വ്വാത്മനാസഹകരിക്കും.

പുണര്‍തം : സുരക്ഷിതമായ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. സൗഖ്യവും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും. സൗമ്യസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

പൂയ്യം : ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലായിരുന്നവര്‍ മിത്രങ്ങളായിത്തീരും. സഹൃദയസദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധി ക്കും.

ആയില്യം : അഗ്നി, ആയുധം, ധനം, വാഹനം തുടങ്ങിയവ  ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധവേണം. ചികിത്സക്ക് കൂടുതല്‍ പണം ചെലവാകും.  ബാദ്ധ്യതകള്‍ തീര്‍ ക്കുവാന്‍ ഭൂമിവില്ക്കുവാന്‍ ധാരണയാകും.

മകം : പുത്രന്‍റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിനു ഭൂമിവാങ്ങും. സ്വതന്ത്രചിന്തകള്‍ക്കായി ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് താമസം മാറ്റും. അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും. ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരം : വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ ഭൂമി വില്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രം : കൂടുതല്‍ പണം കൊടുത്ത് മറ്റൊരു പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പുതിയ കരാറുജോലിക ള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അത്തം : വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. പരിഭ്രമം ഉപേക്ഷി ക്കണം. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യക്ക് രേഖകള്‍ വാങ്ങണം. ചെലവ് വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചിത്ര : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. മനസ്സംതൃപ് തിയുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളെപ്പറ്റി ധാരണയാകും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചോതി : മാതാവിന് അസുഖം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വില ലഭിച്ചതിനാല്‍ ഭൂമിവില്ക്കു വാന്‍ തയ്യാറാകും. വഞ്ചനില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഓര്‍മ്മശക്തി കുറയും. മിഥ്യാഭ്രമം ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം : പുതിയ ഭരണസംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ചികിത്സഫലിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

അനിഴം : അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. കര്‍മ്മമേഖലയില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. സഹോദര സുഹൃത് സഹായമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട : അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങള്‍ ലാഘവത്തോടുകൂടി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. ഔദ്യോഗികമായി യാത്രവേണ്ടിവരും.

മൂലം : പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറിതാമസിക്കും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

പൂരാടം : വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖത്തിന് ആയുര്‍വ്വേദ-പ്രകൃതിചികിത്സകള്‍ തുടങ്ങും. ഊ ഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും.

ഉത്രാടം : നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജന പിന്തുണ ലഭിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സജീവമാകും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും.

തിരുവോണം : അസുഖങ്ങളാല്‍ വിദേശയാത്രമാറ്റിവെക്കും. ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏ റ്റെടുക്കും. മനസ്സംതൃപ്തിതോന്നും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സുപരിചിതമായ മേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും.

അവിട്ടം : പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. വരവ് വര്‍ദ്ധിക്കും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനവസരമു ണ്ടാകും.

ചതയം : കുടുംബത്തിലെ അനൈക്യതകളാല്‍ മാറിതാമസിക്കും. ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. ബന്ധുവിന്‍റെ അകാല വിയോഗത്തില്‍ അതീവദുഃഖമനുഭവപ്പെടും.

പൂരോരുട്ടാതി : സ്ഥലകാലബോധമില്ലാത്തെ സംസാരിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ജാമ്യം നിന്ന വകയില്‍ പണം കൊടുക്കേണ്ടതായിവരും. സ്വസ്ഥത കുറയും.

ഉത്രട്ടാതി : ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പ രിഗണിക്കും. സമ്മാനപദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

രേവതി : പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. സ്വ യംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. പൊതുവേദിയി ല്‍ ആശംസകള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top