Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (23 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 23, 2019

cropped-cropped-astrology_banner2അശ്വതി : ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സംഘനേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതികരണ ശേഷി വര്‍ധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫല പ്രദമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഭരണി : സേവന സാമര്‍ത്ഥ്യത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധവും സമന്വയ സമീപനവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്ക് വഴിയൊരുക്കും. സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സര്‍വകാര്യ വിജയത്താല്‍ സമാധാനവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി : പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യവും ശുഭകര്‍മ്മ തല്പരതയും സമാധാനവും സൌഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പത്തില്‍ വിജയിക്കും. ആദര്‍ശങ്ങള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തും.

മകയിരം : വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഖ ദുഃഖമിശ്ര ഫലമാണ് ഇന്നുണ്ടാവുക. അഭിപ്രായസമന്വയത്തിന് അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദീകരിക്കും.

തിരുവാതിര : സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അമിതമായ ഔഷധങ്ങളാല്‍ അബദ്ധമുണ്ടാകും. പണ നഷ്ടത്തുനു യോഗം ഉണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി കുറയും.

പുണര്‍തം : കര്‍ത്തവ്യബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആദരണീയസ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഉദാസീന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം : കര്‍ത്തവ്യബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ഭരണ ചുമതല വര്‍ധിക്കും. കലാകായിക പരിശീലനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

ആയില്യം : സമചിത്തതയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനശൈലി അവലംബിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ അനുഭവമുണ്ടാകും. സര്‍വകാര്യ വിജയത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

മകം : സന്മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യും. പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടുക്കും.

പൂരം : സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ഉത്രം : സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. പ്രശസ്തിയും, കീര്‍ത്തിയും, സമാധാനവും വര്‍ധിക്കും.

അത്തം : ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര : ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ബന്ധുവിന്‍റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രവര്‍ത്തക്ഷമതയും വര്‍ധിക്കും.

ചോതി : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഭാര്യഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം : കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധം തിരുത്തുവാനിടവരും. അന്ധമായ വിശ്വാസം പണനഷ്ടമുണ്ടാക്കും. വ്യക്തിത്വം നിലിനിര്‍ത്തുവാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകും.

തൃക്കേട്ട : വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ സ്ഥലമാറ്റമുണ്ടാകും. പങ്കാളി നിമിത്തം മാനഹാനിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ഗതാഗതനിയമം തെറ്റിക്കുന്നതു വഴി പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.

മൂലം : കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും. സദ്സംഭാഷണ ശീലം സ്വീകരിക്കും. അനുഭവജ്ഞാനത്താല്‍ ഊഹക്കച്ചവടം തുടങ്ങും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരാടം : പ്രോത്സഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. സദ്ചിന്തകള്‍ സദാചാരം, പരോപകാര തൽപരത, വിനയം തുടങ്ങിയവ ശീലിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യും.

ഉത്രാടം : ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യവും, ഭരണപാടവും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും.

തിരുവോണം : വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം വര്‍ധിക്കും. ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും. കലാകായി‌ക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും.

അവിട്ടം : വിഷമഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ സുഹൃത്‌സഹായം തേടും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടി നേരിടേണ്ടതായി വരും.

ചതയം : പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. പ്രസ്താവനകള്‍ ഫലവത്താകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കു യോഗമുണ്ട്. ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷമാരംഭിക്കും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

ഉത്രട്ടാതി : അഭിവൃധിക്കുറവിനാല്‍ ഗൃഹം വില്ക്കും. ആശ്രയിച്ചുവരുന്നര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും. മാനസികവിഭ്രാന്തി വര്‍ധിക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും.

രേവതി : സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വെക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ പരസഹായം തേടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top