Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (23 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 23, 2019

cropped-cropped-astrology_banner2അശ്വതി : ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സംഘനേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതികരണ ശേഷി വര്‍ധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫല പ്രദമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഭരണി : സേവന സാമര്‍ത്ഥ്യത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധവും സമന്വയ സമീപനവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്ക് വഴിയൊരുക്കും. സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സര്‍വകാര്യ വിജയത്താല്‍ സമാധാനവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി : പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യവും ശുഭകര്‍മ്മ തല്പരതയും സമാധാനവും സൌഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പത്തില്‍ വിജയിക്കും. ആദര്‍ശങ്ങള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തും.

മകയിരം : വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഖ ദുഃഖമിശ്ര ഫലമാണ് ഇന്നുണ്ടാവുക. അഭിപ്രായസമന്വയത്തിന് അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദീകരിക്കും.

തിരുവാതിര : സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അമിതമായ ഔഷധങ്ങളാല്‍ അബദ്ധമുണ്ടാകും. പണ നഷ്ടത്തുനു യോഗം ഉണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി കുറയും.

പുണര്‍തം : കര്‍ത്തവ്യബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആദരണീയസ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഉദാസീന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം : കര്‍ത്തവ്യബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ഭരണ ചുമതല വര്‍ധിക്കും. കലാകായിക പരിശീലനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

ആയില്യം : സമചിത്തതയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനശൈലി അവലംബിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ അനുഭവമുണ്ടാകും. സര്‍വകാര്യ വിജയത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

മകം : സന്മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യും. പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടുക്കും.

പൂരം : സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ഉത്രം : സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. പ്രശസ്തിയും, കീര്‍ത്തിയും, സമാധാനവും വര്‍ധിക്കും.

അത്തം : ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര : ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ബന്ധുവിന്‍റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രവര്‍ത്തക്ഷമതയും വര്‍ധിക്കും.

ചോതി : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഭാര്യഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം : കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധം തിരുത്തുവാനിടവരും. അന്ധമായ വിശ്വാസം പണനഷ്ടമുണ്ടാക്കും. വ്യക്തിത്വം നിലിനിര്‍ത്തുവാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയ്യാറാകും.

തൃക്കേട്ട : വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ സ്ഥലമാറ്റമുണ്ടാകും. പങ്കാളി നിമിത്തം മാനഹാനിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ഗതാഗതനിയമം തെറ്റിക്കുന്നതു വഴി പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.

മൂലം : കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും. സദ്സംഭാഷണ ശീലം സ്വീകരിക്കും. അനുഭവജ്ഞാനത്താല്‍ ഊഹക്കച്ചവടം തുടങ്ങും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരാടം : പ്രോത്സഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. സദ്ചിന്തകള്‍ സദാചാരം, പരോപകാര തൽപരത, വിനയം തുടങ്ങിയവ ശീലിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യും.

ഉത്രാടം : ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യവും, ഭരണപാടവും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും.

തിരുവോണം : വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം വര്‍ധിക്കും. ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും. കലാകായി‌ക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും.

അവിട്ടം : വിഷമഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ സുഹൃത്‌സഹായം തേടും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടി നേരിടേണ്ടതായി വരും.

ചതയം : പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. പ്രസ്താവനകള്‍ ഫലവത്താകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധക്കു യോഗമുണ്ട്. ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷമാരംഭിക്കും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

ഉത്രട്ടാതി : അഭിവൃധിക്കുറവിനാല്‍ ഗൃഹം വില്ക്കും. ആശ്രയിച്ചുവരുന്നര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും. മാനസികവിഭ്രാന്തി വര്‍ധിക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും.

രേവതി : സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വെക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ പരസഹായം തേടും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top