Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (04 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 4, 2019

astrology-1244769__340അശ്വതി: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. മംഗളവേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. വിശ്വാസ യോഗ്യമായ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും.

ഭരണി: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്ര പുറപ്പെടും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വത്മനാ സഹകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: മംഗളവേളയില്‍ വെച്ച് പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. പുതിയ തൊഴിലിന് ആശയം ഉദിക്കും. സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും.

രോഹിണി: ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയെ കുറക്കും. ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ചിരകാലാ ഭിലാഷപ്രാപ്തിയായ വിദേശയാത്ര സഫലമാകും.

മകയിരം: ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സ്വന്തം ഉത്തര വാദിത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആ ശയങ്ങള്‍ സര്‍വാത്മനാ സ്വീകരിക്കുന്നതു വഴി ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ അനുമോദിക്കാനിടവരും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം വിദേശപര്യടനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവ ത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സുവ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചുലഭിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടു എ ന്നു കരുതുന്ന രേഖകള്‍ തിരിച്ചു ലഭിക്കും.

പൂയ്യം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹം, പിറന്നാള്‍ മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സല്‍ക്കര്‍മ പ്രവണത വര്‍ധിക്കും.

ആയില്യം: സത്യസന്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

മകം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.

പൂരം: ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജന പിന്തുണ ലഭിക്കും.

ഉത്രം: ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആര്‍ജവമുണ്ടാകും. സജ്ജന സംസര്‍ഗത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം സുഖപ്രദമായിരിക്കും.

അത്തം: ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയ സന്താനങ്ങളുടെ സമീപനത്തില്‍ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടും. ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

ചിത്ര: ബൃഹത്‌സംരഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ഏറെകുറെ പൂര്‍ത്തിയായ ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മം നിര്‍വഹിക്കും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങുവാനിടവരും.

ചോതി: കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പൂര്‍വികര്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരാൻ തയാറാ കും. ഓര്‍മശക്തിക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറുകയാണു നല്ലത്.

വിശാഖം: ശ്രമകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. സമ്പൂര്‍ണ അധികാരത്തോടുകൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. അര്‍ഹതയുള്ളവരെ അനുമോദിക്കുന്നതില്‍ ആ ത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

അനിഴം: നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് അമൂല്യമായ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. യുക്തിപൂര്‍വമുള്ള സമീപനത്താല്‍ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ആത്മവിശ്വാസവും അവസരവും ഒത്തുചേരുന്നതിനാല്‍ പുതിയ തൊഴില്‍ മേഖലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഉപരിപഠനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

മൂലം: പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പുത്രന് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. മനസമാധാനമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പ്രതികരണശേഷി വര്‍ധിക്കും. വ സ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ച് പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും.

പൂരാടം: ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ അപാകതകളും അബദ്ധങ്ങളും പരിഹരിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനം സര്‍വാദരങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂമിവില്പന സഫലമാകും.

ഉത്രാടം: ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ രേഖാപരമായി നിയമസഹായം തേടും. സഹവര്‍ത്തിത്ത്വഗുണത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. പക്ഷഭേദമില്ലാതെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ മനസമാധാനമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

അവിട്ടം: മേലധികാരിയുടെ ദുസംശയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും മനോധൈര്യവും വര്‍ധിക്കും.പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അനാവശ്യചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കും.

ചതയം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പുത്രന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കും. അമിത ഭക്ഷണത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. മംഗള കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

പൂരോരുട്ടാതി: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്സാഹം വര്‍ധിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം ഒഴിഞ്ഞുമാറി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. നീതിന്യായങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാ പ്തിനേടും. അവതരണശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയം അവലംബിക്കും.

രേവതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലും ഉദരരോഗത്താലും പലപ്പോഴും അവധിവേണ്ടിവരും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തിനു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top