Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (19 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 19, 2019

Monthly-horoscope-October-zodiac-reading-astrology-forecast-star-sign-1025227അശ്വതി: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. അക്ഷീണം പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകും.

ഭരണി: സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വര്‍ധിക്കും. അക്ഷീണം പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: നറുക്കെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കും. വിദേശ യാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. വിനയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

രോഹിണി: ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്ത് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. പുത്രന്‍റെ സൗമ്യസ്വഭാവം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

മകയിരം: ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറു കയാണ് നല്ലത്.

തിരുവാതിര: സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പുണര്‍തം: മാതാവിന് അസുഖം വര്‍ധിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തിയിലുള്ള ലാഘവത്വം മാതൃകാപരമാകും. സംതൃപ്തിയും, സമാധാനവും കുടും ബ സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

പൂയ്യം: നിയമനാനുസൃതമല്ലാത്ത പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ തയാറാകും. ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകള്‍ വിഫലമാകും.

ആയില്യം: പക്വതയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. പവിത്രമായ കാര്യങ്ങള്‍ തനതായ മൂല്യത്തോടുകൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

മകം: കാര്യ സാധ്യങ്ങള്‍ക്കു കാലതാമസമുണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുളള കഴിവ് ആര്‍ജിക്കും. ഉദാര മനോഭാവം നല്ലതാണ്.

പൂരം: ബന്ധുസഹായത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പൂര്‍വീക സ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വെക്കും. മധുരമായ സംസാരരീതി അഭീഷ്ട കാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രം: യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും സന്ധിസംഭാഷണത്തിനും ഫലമുണ്ടാവുകയില്ല. വാക്കു പാലിക്കുകയില്ല.

അത്തം: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. അപര്യാപ്തതകളെ അതിജീവിക്കാൻസാധിക്കും. വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാൻവിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറാകും.

ചിത്ര: വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ സുരക്ഷാനടപടികള്‍ സുശക്തമാക്കും. ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ഊര്‍ജസ്വലതയോടും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടും പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

ചോതി: കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും. പരീക്ഷ,ഇന്‍റര്‍വ്യൂ, വാക് വാദങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ വിജയിക്കും. പ്രയത്നത്തിന് പൂര്‍ണഫലം ഉണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ ഫലിക്കും.

വിശാഖം: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സദ്സംഭാഷണത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും.

അനിഴം: പരദ്രവ്യാസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിക്കരുത്.

തൃക്കേട്ട: അന്തര്‍മുഖത ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ നല്ല ഉദ്യോഗത്തിനു അവസരമുണ്ടാകും. സ്വന്തം കഴി‌വുകേടുകളെ മനസിലാക്കാതെ അന്യരെ കുറ്റം പറയരുത്. ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിച്ചു തുടങ്ങും.

മൂലം: പ്രബലന്മാരോട് വാക് തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. പരമാധികാരസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ വിഫലമായിത്തീരും. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

പൂരാടം: മാര്‍ഗതടസങ്ങള്‍ നീങ്ങും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രാടം: കീഴ്വഴക്കങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചാല്‍ മാനഹാനി വന്നുചേരും. നിശ്ചിതകാലയളവിനു മുമ്പ് ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സുഹൃത്ത് മുഖാന്തിരം സാധിക്കും.

തിരുവോണം: അവധിയെടുത്ത് പുണ്യതീര്‍ഥയാത്ര പുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നതില്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: പ്രസന്നഭാവം പ്രയത്ന ഫലാനുഭവങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ശുഭഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും.

ചതയം: വിനയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. സുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി: അബദ്ധങ്ങളില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ ഉള്‍പ്രേരണയുണ്ടാകും. ആത്മ പ്രശംസ അരുത്. വ്യാപാര വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയുന്നതിനാല്‍ അവധിയെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: മറന്നുകിടപ്പുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ വരും. അറിവുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതില്‍ ആത്മ നിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

രേവതി: പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top