Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (20 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 20, 2019

1234568_8080

അശ്വതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

ഭരണി: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വെക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും അഭീഷ്ടകാര്യവിജയവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രശസ്തവിജയം ഉണ്ടാകും. കലാകായികമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങി വെക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ തുടങ്ങുന്ന വ്യാപാരത്തില്‍ പങ്കുചേരും.

രോഹിണി: പലവിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റും. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വവും നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കും.

മകയിരം: പൂര്‍വിക സ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

തിരുവാതിര: സൗമ്യ സമീപനത്താല്‍ അനൈക്യതകള്‍ ഒളിഞ്ഞുമാറും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങി വെക്കും. മംഗള കര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പുണര്‍തം: മധ്യസ്ഥരോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അബദ്ധമാകും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. ദുശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയാറാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

പൂയം: വാത നാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ തുടങ്ങും. ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നല്ലതല്ല. പണം കടം കൊടുക്കുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക, കടം വാങ്ങു ക എന്നിവ അരുത്.

ആയില്യം: ഓര്‍മശക്തിക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അന്യരെ പഴിപറയുന്ന സ്വഭാവത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ് വേണ്ടത്. ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും മാറ്റിവെക്കുവാനിടവരും.

മകം: കഠിനാദ്ധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റി വാങ്ങും.

പൂരം: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിണക്കം മാറ്റി ലോഹ്യമാകും. ഉദ്ഘാടനചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനിടവരും. പൂര്‍വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി വാങ്ങുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുചെയും.

ഉത്രം: വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തില്‍ മോഷണ ശല്യമുണ്ടാകും. അനുസരണയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

അത്തം: കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചുലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരം അവലംബിക്കും. ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. ആത്മസംയമനത്താല്‍ ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയുണ്ടാകും.

ചിത്ര: സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിപരീതമായിത്തീരും.

ചോതി: സുഹൃത്തിന്‍റെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് ആശംസകള്‍ നേരും. പുത്രന് ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

വിശാഖം: പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമാകും വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. സുരക്ഷാ സംവിധാനം സുദൃഢമാക്കും. സ്വതന്ത്രമായി പണം മുടക്കിയുള്ള കര്‍മ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങും.

അനിഴം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിനു പണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

തൃക്കേട്ട: അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്വല്പം ഫലമുണ്ടാകും. നിലപാടില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ തയാറാകും. പുരാണം, ഇതിഹാസം, ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ താല്പര്യമുണ്ടാകും.

മൂലം: നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

പൂരാടം: ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ വിജയവും ഉണ്ടാകും. പ്രോത്സാഹനസമാനം ലഭിക്കും. പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികള്‍ അവലംബിക്കും.

തിരുവോണം: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിരോധികള്‍ വര്‍ധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

അവിട്ടം: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയാറാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

ചതയം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. വിദഗ്ധോപദേശത്താല്‍ പണം മുടക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: പ്രവര്‍ത്തനഗുണത്താല്‍ പ്രശംസകേള്‍ക്കും. വിവാഹനിശ്ചയച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റും.

ഉത്രട്ടാതി: അധിക സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. പൂര്‍ണതയില്ലാത്ത പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അശ്രദ്ധകൊണ്ട് പണനഷ്ടമുണ്ടാകും.

രേവതി: കഠിനപ്രയത്നത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ദുര്‍ചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. യാത്രാമധ്യേ വിഘ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഓര്‍മശക്തി കുറയും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top