Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (22 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 22, 2019 , .

astrology (1)അശ്വതി: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ യുക്തിതോന്നും. സമാന പദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും.പ്രവര്‍ത്തനശേഷി വര്‍ധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

ഭരണി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കും. സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് വര്‍ധിക്കും. nകാര്‍ത്തിക: പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ മധ്യസ്ഥര്‍ മുഖാന്തരം ലഭിക്കും. അബദ്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിനെ ര ക്ഷിക്കും.

രോഹിണി: സഹോദര സുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. ജോലികൂടുതലാല്‍ ദേഹക്ഷീണമനുഭവപ്പെടും .

മകയിരം: റോഡുവികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. കുടുംബ കലഹം പരിഹരിക്കപ്പെടും.

തിരുവാതിര: ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങാന്‍ തയാറാകും.അവ സരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തിതോന്നും.

പുണര്‍തം: കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പുത്രപൗത്രാദി സംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

പൂയം: ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്ത് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. വസ്തു തര്‍ക്കത്തില്‍ നിഷ്പക്ഷമനോഭാവം സ്വീകരിക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനവസരമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: നിശ്ചയ ദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. കര്‍മരംഗങ്ങളില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മകം: ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പുത്രന്‍ വരുത്തിവെച്ച കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ഭൂമിവില്ക്കും.

പൂരം: അപരിചിതരുമായുളള ആത്മബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഉത്രം: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യലഭിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യമുണ്ടാകും.

അത്തം: മേലധികാരിയുടെ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അധ്വാനത്തിനു പൂര്‍ണഫലം ലഭിക്കും.ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര: അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. അറിവുളള കാര്യമായാല്‍ പോലും മറവിയുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ പരിഭ്രമം ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കണം.

ചോതി: ഓര്‍മശക്തിക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. രോഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധനക്ക് വിധേയനാകും.

വിശാഖം: അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ധര്‍മ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും. ഉന്നതരുടെ ശുപാര്‍ശയാല്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞകള്‍ അനുസരിക്കും.

അനിഴം: പുത്രപൗത്രാദി സൗഖ്യമുണ്ടാകും. പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും മംഗളകര്‍മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

തൃക്കേട്ട: പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വാത്മനാസഹകരിക്കും. പദ്ധതിവിജയത്താല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും.

മൂലം: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖല വിപുലമാക്കാന്‍ നടപടികളെടുക്കും.

പൂരാടം: താമസിക്കുന്നതിന്‍റെ അടുത്തുളള പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ അനുമതിലഭിക്കും.

ഉത്രാടം: വിദേശബന്ധമുളള വ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ പുനരാലോചിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടതായി വരും. വ്യപാര വിതരണമേഖലകളില്‍ ഉ ണര്‍വ് ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിദേശബന്ധമുളള വ്യപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്‍റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ചതയം: അധ്വാന ഭാരം വര്‍ധിക്കും. നല്ലതുപറഞ്ഞാലും വിപരീതപ്രതികരണം വന്നു ചേരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായി വരും. ഓര്‍മശക്തി കുറയും.

പൂരോരുട്ടാതി: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്യേണ്ടിവരും. സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷനല്‍കും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ഈശ്വരകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തയാറാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കും ഫലമുണ്ടാകും

രേവതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top