Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (22 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 22, 2019 , .

astrology (1)അശ്വതി: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ യുക്തിതോന്നും. സമാന പദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും.പ്രവര്‍ത്തനശേഷി വര്‍ധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

ഭരണി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കും. സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് വര്‍ധിക്കും. nകാര്‍ത്തിക: പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ മധ്യസ്ഥര്‍ മുഖാന്തരം ലഭിക്കും. അബദ്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിനെ ര ക്ഷിക്കും.

രോഹിണി: സഹോദര സുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. ജോലികൂടുതലാല്‍ ദേഹക്ഷീണമനുഭവപ്പെടും .

മകയിരം: റോഡുവികസനത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. കുടുംബ കലഹം പരിഹരിക്കപ്പെടും.

തിരുവാതിര: ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങാന്‍ തയാറാകും.അവ സരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തിതോന്നും.

പുണര്‍തം: കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പുത്രപൗത്രാദി സംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

പൂയം: ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്ത് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. വസ്തു തര്‍ക്കത്തില്‍ നിഷ്പക്ഷമനോഭാവം സ്വീകരിക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനവസരമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: നിശ്ചയ ദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. കര്‍മരംഗങ്ങളില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മകം: ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പുത്രന്‍ വരുത്തിവെച്ച കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ഭൂമിവില്ക്കും.

പൂരം: അപരിചിതരുമായുളള ആത്മബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഉത്രം: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യലഭിക്കും. കുടുംബ സൗഖ്യമുണ്ടാകും.

അത്തം: മേലധികാരിയുടെ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അധ്വാനത്തിനു പൂര്‍ണഫലം ലഭിക്കും.ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര: അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. അറിവുളള കാര്യമായാല്‍ പോലും മറവിയുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ പരിഭ്രമം ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കണം.

ചോതി: ഓര്‍മശക്തിക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. രോഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധനക്ക് വിധേയനാകും.

വിശാഖം: അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ധര്‍മ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും. ഉന്നതരുടെ ശുപാര്‍ശയാല്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞകള്‍ അനുസരിക്കും.

അനിഴം: പുത്രപൗത്രാദി സൗഖ്യമുണ്ടാകും. പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും മംഗളകര്‍മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

തൃക്കേട്ട: പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വാത്മനാസഹകരിക്കും. പദ്ധതിവിജയത്താല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും.

മൂലം: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖല വിപുലമാക്കാന്‍ നടപടികളെടുക്കും.

പൂരാടം: താമസിക്കുന്നതിന്‍റെ അടുത്തുളള പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ അനുമതിലഭിക്കും.

ഉത്രാടം: വിദേശബന്ധമുളള വ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ പുനരാലോചിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടതായി വരും. വ്യപാര വിതരണമേഖലകളില്‍ ഉ ണര്‍വ് ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിദേശബന്ധമുളള വ്യപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്‍റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ചതയം: അധ്വാന ഭാരം വര്‍ധിക്കും. നല്ലതുപറഞ്ഞാലും വിപരീതപ്രതികരണം വന്നു ചേരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായി വരും. ഓര്‍മശക്തി കുറയും.

പൂരോരുട്ടാതി: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്യേണ്ടിവരും. സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷനല്‍കും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ഈശ്വരകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തയാറാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കും ഫലമുണ്ടാകും

രേവതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top