Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (11 ഏപ്രില്‍ 2019)

April 11, 2019

636110932486862888-1191568155_astrology 1അശ്വതി: അനാഥര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയുവാനിടവരും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് കഠിന പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. ചുമതലകള്‍ വര്‍ധിക്കും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്.

ഭരണി: അതിവേഗതയിലുള്ള വാഹനം ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. ചിന്തകള്‍ക്കു വിപരീതമായി കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുഭവിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. പരിശ്രമസാഫല്യത്താല്‍ മനസമാധാനമുണ്ടാകും. വസ്ത്രാഭരണ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങും.

രോഹിണി: അന്തിമവിജയം അനുകൂലമാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

മകയിരം: പ്രവര്‍ത്തനനേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടിവരും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ദുരാഗ്രഹം അബദ്ധമാകും. മംഗളവേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവാതിര: പ്രവൃത്തിസ്ഥാനം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറ്റും. സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും.

പുണര്‍തം: അവസരവാദം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഉത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

പൂയം: സഹയാത്രികന്‍റെ നിവേദനം പരിഗണിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തിതോന്നും.

ആയില്യം: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയാറാകും. നവദമ്പതികളെ ആശീര്‍വദിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

മകം: മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും. സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

പൂരം: വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ സ്വകാര്യആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രവേണ്ടിവരും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തിതോന്നും.

ഉത്രം: പുതിയ ഭരണസംവിധാനം ആവിഷ്കരിക്കും. ദീര്‍ഘകാലസുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയും. പൊതുജന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഭരണാധികാരികളെ കാണും.

അത്തം: വിജയസാധ്യത വിലയിരുത്തുവാന്‍ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും. യാഥാര്‍ഥ്യത്തോടു യോജിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പരി ശീലനം തുടങ്ങും.

ചിത്ര: ഉപകാരസ്മരണയും ആഗ്രഹസാഫല്യവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും. പഠിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തിക മാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ചോതി: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. സൗമ്യസമീപനം സര്‍വ കാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

വിശാഖം: കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധം തിരുത്തും. സേവനസാമര്‍ഥ്യത്താല്‍ ദുഷ്കീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. പരമപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടും.

അനിഴം: വിതരണരംഗം ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാന്‍ പുതിയ ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. യാഥാര്‍ഥ്യബോധത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വകാര്യ വിജയത്തിനും വഴിയൊരുക്കും.

തൃക്കേട്ട: ഉത്തരവാദിത്ത്വം വര്‍ധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മനസമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. അവധിയെടുത്തു ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തും.

മൂലം: ഉപദേശവും നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തി തോന്നും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരണമുണ്ടാകും.

പൂരാടം: അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം വര്‍ധിക്കും. വസ്ത്രാഭരണസുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങും. ഓര്‍മശക്തി കുറയും. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാന്‍ സാധിക്കും. കഠിനപ്രയത്നത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: അവകാശം നേടാന്‍ നിയമസഹായം തേടും. സുഹൃത്സഹായത്താല്‍ ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാകും, കഠിനപ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമവിജയമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. ഔദ്യോഗികമായ യാത്ര മാറ്റിവെക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ ലഭിക്കാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.

അവിട്ടം: യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ മേലധികാരികളില്‍ നിന്ന് ശകാരം കേള്‍ക്കും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. വാഹന ഉപയോഗം ആവുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.

ചതയം: സൗഹൃദ സംഭാഷണം പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.

പൂരോരുട്ടാതി: പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം. വിദേശയാത്രക്ക് തടസങ്ങളുണ്ടാകും. അറിവുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മറന്നുപോകും.

ഉത്രട്ടാതി: സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞുപ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മിഥ്യാധരണകള്‍ ഒഴിവാകും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

രേവതി: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സമീപനങ്ങളിലും സന്തുലിത മനോഭാവം സ്വീകരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top