Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (10 മെയ് 2019)

May 10, 2019

ras-1557109732അശ്വതി: വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാൻ സാധിക്കും.

ഭരണി: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കാൻ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിക്കാൻ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ധിക്കും.

രോഹിണി: സ്വാര്‍ഥ താല്പര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

മകയിരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാധിക്കും.

തിരുവാതിര: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സംഖ്യ തിരിച്ചുവാങ്ങുവാന്‍ നടപടികളെടുക്കും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.

പുണര്‍തം: നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യാപ്രാപ്തി നേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

പൂയ്യം: സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും.

ആയില്യം: ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

മകം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തിപരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. കടം കൊടുത്തസംഖ്യ തിരിച്ചുലഭിക്കും.

പൂരം: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ‌മേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും

ഉത്രം: സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചുലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

അത്തം: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ ഒരുപ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

ചിത്ര: പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധസൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

ചോതി: ആധി വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ അസുഖങ്ങളും വര്‍ധിക്കും. അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

വിശാഖം: സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സുഹൃത് സഹോദര സഹായഗുണത്താല്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും.

മൂലം: ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാരോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും.

പൂരാടം: സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ആരാധനാലയത്തിലേക്കുളള യാത്രക്കിടയില്‍ വിരുന്നുവരും. നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

ഉത്രാടം: സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ അരുത്. അസുഖങ്ങ ള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

തിരുവോണം: പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കുവാനിടവരും.

അവിട്ടം: പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും

ചതയം: തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനതീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പൂരോരുട്ടാതി: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ഗുണനിലവാരം വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ വ്യവ സായം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: തൊഴില്‍പരമായ പരാജയങ്ങള്‍ക്കു ആശ്വാസം തോന്നും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചരയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും.

രേവതി: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top