Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (11മെയ് 2019)

May 11, 2019 , .

1488775164-4926അശ്വതി: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. ശമ്പളവര്‍ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഭരണി: ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. അസുഖത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതരീതി അവലംബിക്കും. പണമിടപാടില്‍ ശ്രധിക്കണം. വാഹന ഉപയോഗം അരുത്.

കാര്‍ത്തിക: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ഗൃഹനിര്‍മാണത്തിന് വായ്പക്കപേക്ഷ നല്‍കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

രോഹിണി: സല്‍കീര്‍ത്തിയും സജ്ജനപ്രീതിയും ആരോഗ്യവും സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനവും പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

മകയിരം: സമ്പന്നരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും. വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും.

തിരുവാതിര: തൃപ്തിയുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുതാര്യതയു ള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമുക്തനാകും. കുടുംബസൗഖ്യവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: ശമ്പളക്കുറവിന് തയ്യാറാകും. അപകീര്‍ത്തിയുണ്ടാകും. മോഹനവാക്ദാന ങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. അപൂര്‍ണമായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും.

പൂയ്യം: സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. മഹദ് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പ്രയോജനം കുറയും.

ആയില്യം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേക ഈശ്വരപ്രാര്‍ഥനകള്‍ നടത്തും. മറന്നുകിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും.

മകം: മാര്‍ഗ്ഗതടസങ്ങളാല്‍ മനോവിഷമം തോന്നും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്ക ണം. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശത്രുതാമനോഭാവം വര്‍ധിക്കും.

പൂരം: മനസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ഉത്രം: മനോധര്‍മം വിപരീതസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഭൃത്യപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പൂര്‍വ്വാര്‍ജ്ജിത സ്വത്ത് വരുന്നതലമുറക്ക് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാകും.

അത്തം: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. സുപ്രധാനങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനമുണ്ടാകും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. ആദര്‍ശങ്ങള്‍ സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കും.

ചിത്ര: ആത്മീയചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വര്‍ധിക്കും. അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും.

ചോതി: ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. അന്ധമായി ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്. പൂര്‍വ്വികതറവാട്ടിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. ദാമ്പത്യഐക്യത കുറയും.

വിശാഖം: അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഏകാഗ്രത വര്‍ധിക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. കീഴ്ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാന്‍ അനുമതി തേടും.

അനിഴം: ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും.

തൃക്കേട്ട: സമചിത്തതയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സന്നദ്ധനാകും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. തൊഴില്‍മേഖലകളോടുബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടിവരും.

മൂലം: അത്യാവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ക്രിയാത്മക നടപടികളില്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം: ശമ്പളം കുറഞ്ഞ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. ജോലി കൂടുതല്‍ വേണ്ടിവരും. തീരുമാനങ്ങള്‍ മാറ്റേണ്ടതായിവരും. വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്.

ഉത്രാടം: അനാവശ്യപരിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. അത്യപൂര്‍വ്വമായ ദുഃസ്വപ്നം ആധിക്കു വഴിയൊരുക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

തിരുവോണം: സുവ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. പഠിച്ചവിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

അവിട്ടം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിക്കണം. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധചികിത്സ തുടങ്ങും. സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിവരും.

ഉത്രട്ടാതി: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിനു പണം മുടക്കും. സദ്സംഭാഷണത്താല്‍ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും. കടം കൊടുക്കുവാനിടവരും.

രേവതി: മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top