Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (15 ജൂണ്‍ 2019)

June 15, 2019

1541524591-Horoscopeഅശ്വതി: ചര്‍ച്ചകള്‍, സന്ധിസംഭാഷണം, പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം സ്വീകരിച്ച് പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും.

ഭരണി: ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നു ചേരും. പ്രതികാരബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കണം.

കാര്‍ത്തിക: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. പരീക്ഷകള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

രോഹിണി: ദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കുറയും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

മകയിരം: ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും. അധികസംസാരം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. അധികാരപരിധി വർധിക്കും. ദുരാഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

തിരുവാതിര: അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് വ്യാപാരം തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല.

പുണര്‍തം: വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വസ്തുവിൽപ്പനയ്ക്ക് ധാരണയാകും.

പൂയ്യം: നിർണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ആദരീയസ്ഥാനം ലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ആയില്യം: മനോധൈര്യക്കുറവിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സന്ധിവേദന വർധിക്കും. വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം.

മകം: അഗ്നി, ആയുധം, ധനം, വാഹനം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെടും.

പൂരം: ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണമനോഭാവത്തെ അഭിനന്ദിക്കും. അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

ഉത്രം: സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പുതിയ ഭരണചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും.

അത്തം: ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ചിത്തിര: അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സുഹൃത്സഹായം തേടും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

ചോതി: ഉള്ളതുകൊണ്ടു സംതൃപ്തി നേടാന്‍ തയാറാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും.

വിശാഖം: പുതിയ വ്യാപാര വിപണനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. പൂര്‍വ്വികസ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും.

അനിഴം: ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. നിരവധികാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും.

തൃക്കേട്ട: അബദ്ധധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപൂര്‍ണമായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ അഭിപ്രായം പറയരുത്.

മൂലം: പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയത്നിക്കും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സുവ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

പൂരാടം: അറിവിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. ചികിത്സയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങും.

ഉത്രാടം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. വരുമാനം വർധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പരിഹരിക്കും. ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കു പോകരുത്.

അവിട്ടം: പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തയാറാകും. വ്യാപാര വ്യവസായമേഖലകള്‍ക്ക് ഉണർവ് ഉണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനശേഷി വർധിക്കും.

ചതയം: ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. അവസരണശേഷിയും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും വർധിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

രേവതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടാകും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top