Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (06 ജൂലൈ 2019)

July 6, 2019

370198-rashifhal-mainഅശ്വതി: സഹോദര സുഹൃത്സഹായഗുണമുണ്ടാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. ജോലികൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടും. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും.

ഭരണി: പുതിയ തൊഴിലവസരമുണ്ടാകും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. ചുമതലകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ഈശ്വരാരാധനകളാല്‍ ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാക്കി ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

രോഹിണി: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. വരുമാനവും നീക്കിയിരുപ്പും വര്‍ധിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും.

മകയിരം: അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാനവസരമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. അബദ്ധചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. വിദഗ്ധനിര്‍ദേശത്താല്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് രൂപകല്പനചെയ്യും.

പുണര്‍തം: യാത്രാക്ലേശമുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ആധി വര്‍ധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. വാഹന ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

പൂയ്യം: അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണഫലം കുറയും. വ്യ വസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാന്‍ വിഷമമാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: സങ്കല്പത്തിനുസരിച്ച് ഉയരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സംജാതമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും.

മകം: പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷകള്‍ സഫലമാകും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

പൂരം: കടം കൊടുക്കരുത്. മദ്ധ്യസ്ഥതക്ക് പോകരുത്. അനാവശ്യമായി ആധി വര്‍ധിക്കും. നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും തടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും.

ഉത്രം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സന്താനങ്ങള്‍ മുഖാന്തിരം സഫലമാകും. മനഃസാക്ഷിക്കുയോജിച്ച പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും.

അത്തം: കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും.

ചിത്ര: ഔദ്യോഗിമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒഴിഞ്ഞുപോകും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആര്‍ജ്ജവമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ചോതി: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. വിതരണ വിപണനമേഖലകളില്‍ ഉണര്‍വ് കണ്ടുതുടങ്ങും.

വിശാഖം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. പ്രയത്നത്തിന് പൂര്‍ണഫലമുണ്ടാകും.

അനിഴം: ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. കുടുംബസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജന്മനാട്ടില്‍ ഭൂമിവാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഗുരുതുല്യരായവരുടെ ആശീര്‍വാദത്താല്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരാൻ ആശയമുദിക്കും.

തൃക്കേട്ട: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗമാറ്റമോ, തൊഴില്‍ക്രമീകരണമോ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വസ്ഥതക്കും സമാധാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളാല്‍ മാര്‍ഗതടസങ്ങള്‍ നീങ്ങി ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

മൂലം: ചര്‍ച്ചകളും പരീക്ഷണങ്ങളും സന്ധിസംഭാഷണവും വിജയിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങും.

പൂരാടം: പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉദിക്കും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ധിക്കും. വിദൂരപഠനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹ ങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദാനം ചെയ്യാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പുതിയ കര്‍മമേഖലകള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വര്‍ധിക്കും.

അവിട്ടം: ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. സാഹസപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടാകും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം: ബൃഹത് പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദൂരയാത്രവേണ്ടി വരും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ഓര്‍മ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറവിയുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരോധമായി വരും.

ഉത്രട്ടാതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും.

രേവതി: വിശ്വസ്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. ആത്മപ്രശംസ അബദ്ധമാകും. വ്യവസ്ഥകളില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top