Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (മെയ് 3, 2020)

May 3, 2020

ASTROLOGY CHARTഅശ്വതി: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. ആധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മനസമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഭരണി: ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പൂര്‍വികഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

കാര്‍ത്തിക: അനുകൂലസ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. വിരോധികള്‍ വര്‍ധിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. ഉദര നീര്‍ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

രോഹിണി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ലാഭം കുറയുന്നതിനാല്‍ കരാറുജോലികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. ജനസ്വാധീനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഉന്നതരെ ബന്ധപ്പെടും.

മകയിരം: അധികാരപരിധി വര്‍ധിക്കും. വിദേശ യാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും.

തിരുവാതിര: പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. സജ്ജന സംസര്‍ഗത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും.

പുണര്‍തം: ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചെയും. ഓര്‍മ ശക്തി വര്‍ധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയെടുക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

പൂയം: അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.

ആയില്യം: കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പദ്ധതി ആ സൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിതരണരംഗം വിപുലീകരിക്കാന്‍ ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും

മകം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. ചെയുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകളും അനുകൂലമായിത്തീരും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും.

പൂരം: പണം കടം കൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ദൂരയാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും പ്ര‌തീക്ഷിച്ച അനുഭവമുണ്ടാവുകയില്ല. മേലധികാരി പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തുവാനിടവരും.

ഉത്രം: സുഹൃദ് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകും. ദുസാമര്‍ഥ്യം അബദ്ധമാകും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. യാഥാര്‍ഥ്യബോധത്താല്‍ കാ ര്യവിജയമുണ്ടാകും.

അത്തം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയുവാനിടവരും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

ചിത്ര: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

ചോതി: പുണ്യകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും.

വിശാഖം: ദുസംശയങ്ങള്‍ ആധിക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള യാത്ര വിഫലമാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

അനിഴം: ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലകള്‍ മനസംതൃപ്തിയോടുകൂടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. പൊതുജനപിന്തുണയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിജയവും കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സംതൃപ്തിയും ധര്‍മപ്രവര്‍ത്തികളില്‍ താല്പര്യവും കാണുന്നു.

തൃക്കേട്ട: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാന്‍ തക്കവണം ഉദ്യോഗമാറ്റവും സര്‍വകാര്യ വിജയവും സംഘനേതൃത്വ സ്ഥാനവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

മൂലം: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ലഭിക്കും.

പൂരാടം: ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ കരാറു ജോലിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാക്‌വാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറണം.

ഉത്രാടം: ആധ്യാത്മിക ആത്മീയചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദാനധര്‍മങ്ങളില്‍ മററുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കും.

തിരുവോണം: ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. പ്രതിരോധിശക്തി വര്‍ധിക്കും. സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കും. സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

അവിട്ടം: സമ്പത്തും, സമാധാനവും, സംരക്ഷണവും, സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതും. പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

ചതയം: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ കരാറു ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങും.

പൂരോരുട്ടാതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. കര്‍ക്കശ ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകും. വാക്‌തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. വിതര ണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

ഉത്രട്ടാതി: സൗഖ്യവും സമാധാനവും ദേഹസുഖവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഐശ്വര്യവും പ്രവര്‍ത്തനവിജയവും മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും, അഭിപ്രായ സമന്വയവും ഉണ്ടാകും.

രേവതി: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ചുമതലകള്‍ മറ്റാരെയും ഏല്പിക്കരുത്.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top