ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (സെപ്റ്റംബര്‍ 12 ഞായര്‍)

ചിങ്ങം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ദിവസവും കർമനിരതനായിരിക്കും. വലിയ കോർപറേഷനുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടി വരും. വീട്ടമ്മമാർക്ക് അവരുടെ പതിവ് ജോലികളോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില ജോലികളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. കന്നി കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് വളരെ മുൻപയിലായിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവന് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്‌തശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസം നൽകുന്ന പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളിലോ, സാമൂഹിക കൂട്ടായ്‌മകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവാഹ സൽക്കാരത്തിലോ പങ്കു കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. തുലാം ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഓഫീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യത്തെയും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയും ശ്രദ്ധിക്കും. ആരെങ്കിലുമായി തുറന്ന ഒരു വഴക്കിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വൃശ്ചികം ഈ കൂറുകാർക്ക് സ്നേഹവും ഒടുങ്ങാത്ത…

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ആഗസ്റ്റ് 28 ശനി)

ചിങ്ങം ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അതില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമീപനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ഒരു തീര്‍ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളെ ബാധിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചില തടസങ്ങള്‍ നേരിടാം. കന്നി ഇന്ന് ഒന്നിനും തന്നെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്താനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസിൽ താരതമ്യേന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ വരാൻപോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അത് വളരെ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ആകാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക, കാത്തിരിക്കുക! കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ അത്ര ലളിതമല്ല, അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന്‌ അനുകൂല അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്‍ച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക്…

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം

ചിങ്ങം ഇന്ന് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അതില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമീപനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ഒരു തീര്‍ഥടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളെ ബാധിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചില തടസങ്ങള്‍ നേരിടാം. കന്നി ഇന്ന് ഒന്നിനും തന്നെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസിൽ താരതമ്യേന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ വരാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അത് വളരെ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ആകാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നം പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക, കാത്തിരിക്കുക! കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ അത്ര ലളിതമല്ല. അനന്തരഫലങ്ങളും അപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന്‌ അനുകൂല അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. തീര്‍ച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ…

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം

ചിങ്ങം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലഭ്യമായ ശ്രോതസുകളെ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കന്നി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തില് ഒരു അതിശയമുണ്ടായേക്കാം. പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്തായ എന്തോ ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഊര്ജ്ജസ്വലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുലാം ഇന്ന് അത്ര ശുഭകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടേണ്ടതില്ല. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുകതന്നെ ചെയ്യും. വൃശ്ചികം നിങ്ങൾ ശക്തനും, ഇച്ചാശക്തിയുള്ളവനുമാണ്. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോകുന്നവയല്ല. നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഭാവനാ സമ്പന്നമായ പദ്ധതികൾ നല്‍കുന്നതില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ധനു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്പസമയം ചിലവഴിക്കും. കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാം. സന്തോഷകരമായ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്കായി…

Your today’s star result (December 1, 2020)

Aries The efforts you have been making for so long on the work front will turn out to be good for you. Family is likely to support you in your decisions. Today, you will be involved in some Maglik work and it will be very auspicious for you. Those who are in the creative field, their work will flourish. Taurus Creative efforts made on the work front will be appreciated. On the academic front, you need to pull up your socks to beat the competition. Social prestige will increase. Relationships…

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഒക്ടോബര്‍ 24, 2020)

അ​ശ്വ​തി: പു​തി​യ വ്യാ​പാ​ര​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്കും. ക​രാ​ർ ജോ​ലി​യി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വ​യ്ക്കും. ഭ​ര​ണി: തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളോ​ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദൂ​ര​യാ​ത്ര വേ​ണ്ടി​വ​രും. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് ജാ​മ്യം നി​ന്ന വ​ക​യി​ല്‍ പ​ണം കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി വ​രും. കാ​ര്‍ത്തി​ക: നി​ര്‍ബ​ന്ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്താ​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​രു​മാ​നം വ​ര്‍ധി​ക്കും. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. രോ​ഹി​ണി: വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കും. പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക​ളും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി​ത്തീ​രും. ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സാ​ധി​ക്കും. മ​ക​യി​രം: ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സാ​ധി​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത​രു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​വാ​ന​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. പു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. തി​രു​വാ​തി​ര: പ​രി​ധി​യി​ല്‍ ക​വി​ഞ്ഞ് അ​ന്യ​രു​മാ​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും അ​ബ​ദ്ധം വ​ന്നു ചേ​രും. മേ​ല​ധി​കാ​രി​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​മാ​റ്റം സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നു വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. പു​ണ​ര്‍തം: പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക്കും. പൂ​യ്യം: ക​ഫ നീ​ര്‍ദ്ദോ​ഷ രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കും. മം​ഗ​ള​ക​ര്‍മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പു​തി​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ച​ര്‍ച്ച…

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഒക്ടോബര്‍ 23, 2020)

അ​ശ്വ​തി: കൂ​ട്ടു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ല്‍ സു​താ​ര്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പി​ന്മാ​റി സ്വ​ന്ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു വി​ദേ​ശ​ത്തു പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഭ​ര​ണി: പു​ത്ര​ന് ത​ന്നേ​ക്കാ​ള്‍ ന​ല്ല ഉ​ദ്യോ​ഗം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ല്‍ അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നും. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ ഉ​ദ്ദി​ഷ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സാ​ധി​ക്കും. കാ​ര്‍ത്തി​ക: ആ​രോ​ഗ്യം തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​ല്‍ക്കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​പ​വാ​ദാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക​യാ​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. രോ​ഹി​ണി: ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ശ്ര​മി​ച്ചു വ​രു​ന്ന വി​വാ​ഹ​ഭാ​ഗ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ക​യി​രം: നി​ല​നി​ല്‍പി​ന് പ​ല​പ്ര​കാ​ര​ത്തി​ലും അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ വ​ന്നു​ചേ​രു​മെ​ങ്കി​ലും ഈ​ശ്വ​രാ​രാ​ധ​ന​ക​ളാ​ല്‍ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തും. അ​സൂ​യാ​ലു​ക്ക​ളു​ടെ ദു​ഷ്പ്ര​ച​ര​ണ​ത്താ​ല്‍ ദു​ഷ്കീ​ര്‍ത്തി​യു​ണ്ടാ​കും. തി​രു​വാ​തി​ര: അ​നാ​വ​ശ്യ ചി​ന്ത​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​ദ്ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്കു മാ​ത്രം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍ കി ​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന വി​ജ​യ​വും കു​ടും​ബ​സൗ​ഖ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത ജോ​ലി​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് ക​മ്മോ​ത്സു​ക​രാ​യ​വ​രെ നി​യ​മി​ക്കും . പു​ണ​ര്‍തം: പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലു​പ​രി പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നി​ട​വ​രും. ബ​ന്ധു​സ​ഹാ​യ​വും പ്ര​താ​പ​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും സം​ഘ​നേ​തൃ​ത്വ​വും…

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഒക്ടോബര്‍ 16, 2020)

അ​ശ്വ​തി: ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടു പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ കൂ​ട്ടു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും പി ​ന്മാ​റു​വാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​യ്ക്കും. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ദ​ര്‍ശ​നം ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ഭ​ര​ണി: അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​ന്‍ സാ​ധി​യ്ക്കും. കു​ടും​ബാ ംഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍വ്വ​ഹി​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​കും. കാ​ര്‍ത്തി​ക: പു​ന​രാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്‍ പ​ണം മു​ട​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും നി​രു​പാധി​കം പി​ന്മാ​റും. പു​ത്രി​യ്ക്ക് പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. രോ​ഹി​ണി: സു​ഖ​ലോ​ലു​പ​നാ​യ പു​ത്ര​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ല​ക്ഷ്യ​പ്രാ​പ്തി​നേ​ടും. സ​ന്ധി​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​യ്ക്കും. മ​ക​യി​രം: സു​ദീ​ര്‍ഘ​മാ​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ്ണ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​യ്ക്ക​പ്പെ ടും. ​വി​ദ്വ​ത്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ ഉ​ണ്ടാ​കും. തി​രു​വാ​തി​ര: തൃ​പ്തി​യാ​യ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​വാ​നി​ട​വ​രും. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മ ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​കും. പു​ണ​ര്‍തം: മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ല്‍ വേ​ര്‍പ്പെ​ട്ടു താ​മ​സി​ച്ച് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ചേ​രു​വാ​ന്‍ ത ​യ്യാ​റാ​കും. വാ​ങ്ങു​വാ​നു​ദ്ദേ​ശി​യ്ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ നി​യ​മ​ജ്ഞ​നെ​ക്കൊ​ണ്ടു പ ​രി​ശോ​ധി​യ്ക്ക​ണം. പൂ​യ്യം: ആ​വ​ശ്യം അ​റി​ഞ്ഞു​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​യ്ക്കു​ന്ന കീ​ഴ്ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ യം ​ചെ​യ്യും. അ​ര്‍ഹ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം രേ​ഖാ​പ​ര​മാ​യി ല​ഭി​യ്ക്കും. ആ​യി​ല്യം: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വി​നാ​ല്‍…

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഒക്ടോബര്‍ 13, 2020)

അ​ശ്വ​തി : സ്വ​സ്ഥ​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കു​ടും​ബ​സൌ​ഖ്യ​വും ദാ​മ്പ​ത്യ​ഐ​ക്യ​ത​യും ആ ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. ചെ​റി​യ സം​രം​ഭം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി പു​ന​രാ​ലോ​ചി​യ്ക്കും. ഭ​ര​ണി : പാ​ര​മ്പ​ര്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​യ്ക്കു​വാ​ന്‍ സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​കും. സു​വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ല പാ​ട് ആ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​യ്ക്കും. കാ​ര്‍ത്തി​ക : ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച പ​ദ​വി​ല​ഭി​യ്ക്കും. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഓ​ര്‍മ്മ​ശ​ക്തി​യും പ്ര​വ​ര്‍ ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും നി​ഷ്ക​ര്‍ഷ​യും വ​ര്‍ദ്ധി​യ്ക്കും. രോ​ഹി​ണി : അ​ര്‍ത്ഥ​വ്യാ​പ്തി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ വ​ച​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​കൂ​ല​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി ജീ​വി​യ്ക്കും. ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്തു​തീ​ര്‍ത്ത് രാ​ത്രി ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​യ്ക്ക് യാ​ത്ര​പു​റ​പ്പെ​ടും മ​ക​യി​രം : ശ​രീ​ര​സു​ഖം കു​റ​യും. മ​നോ​ധൈ​ര്യം വ​ര്‍ദ്ധി​യ്ക്കും. വി​ശേ​ഷ​പ്പെ​ട്ട ദേ​വാ​ല​യ ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തു​വാ​നി​ട​വ​രും. തി​രു​വാ​തി​ര : പു​തി​യ വ്യാ​പാ​ര​സാ​ദ്ധ്യ​ത​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷി​യ്ക്കും. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി യ്ക്കും .​ആ​ത്മാ​ര്‍ത്ഥ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​യ്ക്കു​വാ​ന്‍ സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​കും. പു​ണ​ര്‍തം : വ​ര​വും ചെ​ല​വും തു​ല്യ​മാ​യി​രി​യ്ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ​ണ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ജ യി​യ്ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. പൂ​യ്യം : വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി​യ്ക്കു​വാ​ന്‍ ക​ഠി​ന​പ്ര​യ​ത്നം വേ​ണ്ടി​വ​രും. പ്ര​താ​പ​വും ഐ ​ശ്വ​ര്യ​വും…

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഒക്ടോബര്‍ 12, 2020)

അ​ശ്വ​തി : സം​യു​ക്ത​സം​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി സ്വ​ന്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​യ്ക്കും. അ​ദ്ധ്യാ​ത്മി​ക ആ​ത്മീ​യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നി​ട വ​രു​ത്തും. ക​ഫ​നീ​ര്‍ദ്ദോ​ഷ​രോ​ഗ​പീ​ഡ​ക​ളാ​ല്‍ അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ഭ​ര​ണി : ധ​ര്‍മ്മ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്കും പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്കും സ​ഹ​ക​രി​യ്ക്കും. പു​ത്ര​പൌ ത്രാ​ദി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സി​യ്ക്കു​വാ​ന്‍ ദൂ​ര​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​പു​റ​പ്പെ​ടും. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി യ്ക്കും. കാ​ര്‍ത്തി​ക : ക​ഴി​വി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തും. നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഊ​ഹ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ല്‍ പ​ണം മു​ട​ക്കും. സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തും. രോ​ഹി​ണി : തൃ​പ്തി​യാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​നാ​നു​മ​തി ല​ഭി​യ്ക്കും. ക​ലാ​കാ​യി​ക​മ ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നു​കൂ​ല​വി​ജ​യം ഉ​ണ്ടാ​കും. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ക്ക​തീ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​യ്ക്കും. മ​ക​യി​രം : യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ജ​യി​യ്ക്കും. വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വ​ര്‍ദ്ധി​യ്ക്കും. ബ​ന്ധു​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ലേ​യ്ക്ക് വി​രു​ന്നു​പോ​കും. തി​രു​വാ​തി​ര : സ്വ​ന്തം ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ മ​റ്റൊ​രാ​ളെ ഏ​ല്പി​യ്ക്ക​രു​ത്. വാ​ക്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ റ്റാ​ന്‍ ക​ഠി​ന​ശ്ര​മം വേ​ണ്ടി​വ​രും. ചു​മ​ത​ലാ​ബോ​ധം കു​റ​യും. പു​ണ​ര്‍തം : ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്ക് ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​കും. ക​ലാ​കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ശീ ല​നം തു​ട​ങ്ങും. മ​ന​സ്സി​ലു​ദ്ദേ​ശി​യ്ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഫ​ല​മാ​കും. പൂ​യ്യം : അ​നാ​വ​ശ്യ​ചി​ന്ത​ക​ള്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​യ്ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന…