പ്രേമ സുദിനങ്ങള്‍ (ജോസ്‌ ചെരിപുറം, ന്യൂയോര്‍ക്ക്‌)

prema sudinam(വാലന്റയിന്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്‌ തീരുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കവി ഹൃദയമുള്ളവര്‍ക്ക്‌, പ്രേമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ ഈ കവിത സമര്‍പ്പിക്കുന്നു)

കവികളാല്‍, എഴുത്തുകാരാല്‍ അനുഗ്രഹീതമായ അമേരിക്കന്‍ മലയാളി സമൂഹത്തില്‍ വലന്റയിന്‍ രചനകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകുമെന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസില്‍ രചനകളുടെ വിജയകരമായ ഒരു പ്രേമവാരം തന്നെയുണ്ടാകട്ടെ !!

joseപ്രേമസുദിനങ്ങള്‍ ഉദിച്ചിരുന്നു-പണ്ടും
പ്രതിദിനം അവയില്‍ ഞാന്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു
പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നിരുന്നു
പൂമണം പൊഴിച്ചിരുന്നു
സ്ത്രീകള്‍ ചിരിച്ചിരുന്നു
ചുറ്റും നിരന്നിരുന്നു
ജോസിനു യൌവനമായിരുന്നു-അന്ന്‌
മനസ്സൊരു മാന്ത്രികനായിരുന്നു

മായാമാനസ വീണയിലനുദിനം
പുതുരാഗങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു
ആപാദചൂഡം കോള്‍മയിര്‍ കൊണ്ട്‌ ഞാന്‍
അനുഭൂതികളില്‍ ലയിച്ചിരുന്നു
സൌന്ദര്യധാമങ്ങള്‍ മാസ്‌മരഭാവങ്ങള്‍
കാട്ടിയെന്‍ മനസ്സിനെ വലച്ചിരുന്നു
ജോസിനു യൌവനമായിരുന്നു-അന്ന്‌
മനസ്സൊരു മാന്ത്രികനായിരുന്നു.

കാലം മനസ്സില്‍ ചുളികുത്ത്‌ വീഴ്‌ത്തി
മോഹങ്ങള്‍ നരച്ചുപോയ്‌, നടന്നു പോയി
എന്റെ യൌവനം കഴിഞ്ഞ്‌ പോയി
മനസ്സിലെ മാന്ത്രികന്‍ വൃദ്ധനായി
പെയ്‌തൊഴിഞ്ഞ്‌ കഴിഞ്ഞൊരു മഴയുടെ
തുള്ളികള്‍ തുള്ളിയിടുമ്പോലെ
വാലന്റയിന്‍ വാരി പുണരുന്നെന്നെ –
എന്നിലെ ജോസിനെ ഉണര്‍ത്തുന്നു

ഈ ദിനമൊരു മൃതസജ്‌ഞീവനി, വീണ്ടും
യൌവനം പുഷ്‌പ്പിക്കും വസന്ത കാലം
പ്രേമം തിരുമധുരം, നിര്‍മ്മല
മുന്തിരി നീരിന്‍ പാനീയം
നിത്യകാമുകനാക്കുന്നു – അല്‍പ്പം
ജ്വരവും, കവിതയും നല്‍കുന്നു.

വലന്റയിന്‍ വന്നണയുന്നു
ജോസിനു യൌവനം പകരുന്നു.
പ്രേമസുദിനങ്ങള്‍ ഉദിച്ചിരുന്നു – പണ്ടും
പ്രതിദിനം അവയില്‍ ഞാന്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു

Print Friendly, PDF & Email

Related News

Leave a Comment