Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം: നവംബര്‍ 16, 2018

November 16, 2018

nakshathraഅശ്വതി : പാരമ്പര്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥകളാല്‍ സര്‍വ്വകാ ര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. മഹദ്‌വ്യക്തികളുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരും.

ഭരണി : സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കേണ്ടതായിവരും. വിശ്വസ്തരില്‍ നിന്നും വിരോധസ്വരങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും. സമന്വയസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമു ണ്ടാകും

കാര്‍ത്തിക : ഉദ്യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ചയും ഉദ്ദേശിച്ചസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് സ്ഥാനമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. കൂടുതല്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

രോഹിണി : അപ്രതീക്ഷിതമായി തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സുഹൃത്-സഹായം തേടും. ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

മകയിരം : തൊഴില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകും. ആശയങ്ങളിലെ അവ്യക്തത കുടുംബതര്‍ക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. പണം കടം കൊടുക്കരുത്.

തിരുവാതിര : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. ഔദ്യോഗികമായി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ ള്‍ സാധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പുണര്‍തം : ഭൂമി ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെ ട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും. ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ഉത്സാഹമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം : ബഹുവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ അ ന്തിമരൂപരേഖ തയ്യാറാകും. ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരും.

ആയില്യം : സ്വയം ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായ ജോലികള്‍ അന്യരെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കുകയില്ല. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ ഒരുകാര്യവും പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല.

മകം : അഭിപ്രായസത്യം തുറന്നുപറയുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണ നീരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരം : അവസരവാദം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ധാരണയാകും. ക്രയവിക്രയ ങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും.

ഉത്രം : ആപല്‍ഘട്ടങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിദേശയാത്രക്കു അനുമതി ലഭിക്കും. അര്‍പ്പണമനോഭാവത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

അത്തം : പുതിയ സ്നേഹബന്ധം വന്നുചേരും. ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. മാതാ പിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

ചിത്ര : കാഴ്ചപ്പാടിന്‍റെ വ്യത്യസ്തകളാല്‍ സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ദേ ഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. ദമ്പതികള്‍ സൗമ്യസമീപനം സ്വീകരിക്കണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി വിദേശ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടും.

ചോതി : വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായമുണ്ടാകും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനാല്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിതരണ വിപണനമേഖലയില്‍ ഉണര്‍വ്വുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവ് മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. തൊഴില്‍മേഖലകളില്‍ നേട്ടമുണ്ടാകും. സഹജീവികളോടു സഹാനുഭൂതി വര്‍ദ്ധിക്കും.

അനിഴം : വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

തൃക്കേട്ട : പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. അര്‍പ്പണമനോഭാവം വര്‍ദ്ധിക്കും. പൂര്‍വ്വീകസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നു വരും.

മൂലം : മേലധികാരിയുടെ ദുഃസ്സംശയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ശക്തിയും മനോധൈര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

പൂരാടം : മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തര്‍ക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സംശയ ങ്ങള്‍ക്കു വിശദീകരണം തേടും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. ചര്‍ച്ചയില്‍ വിജയിക്കും.

ഉത്രാടം : ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആര്‍ജ്ജവമുണ്ടാകും. അ സുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വ്വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

തിരുവോണം : സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം സുഖപ്രദമായിരിക്കും. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനഃപ്രവേശനമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം : അനാവശ്യചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കണം. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അപാകത കളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് അകല്‍ച്ച സംഭവിക്കും.

ചതയം : പാഴ്വാക്കുകള്‍ അബദ്ധമായിത്തീരും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായി വരും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവു കൊണ്ട് യന്ത്രത്തകരാറും പണനഷ്ടവും ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : സഹോദര സുഹൃത് സഹായം ഉണ്ടാകും. ക്ലേശകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങ ള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംയുക്തസംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കും. കഫ-നീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : ഹ്രസ്വകാല പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. വര്‍ഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നുമുതല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും.

രേവതി : മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞകള്‍ അര്‍ദ്ധമനസോടുകൂടി അനുസരിക്കും. ഗൃ ഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റി വാങ്ങും. ദുഃസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളി ല്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top