Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 28, 2018)

November 28, 2018

banner2അശ്വതി : ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സമ്മാനപദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. തൃപ്തിയായ വിഷയത്തില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവ ര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ അവസരം വന്നുചേരും.

ഭരണി : അധികസംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. പൂര്‍ണ്ണതയില്ലാത്ത പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അശ്രദ്ധകൊണ്ട് പണനഷ്ടമുണ്ടാകും. സുഹൃത്-സഹായമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക : പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വിരോധികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനുവഴിയൊരുക്കും.

രോഹിണി : പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

മകയിരം : ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരി ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

തിരുവാതിര : സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ വിജയവും ഉണ്ടാകും. പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. പാരമ്പര്യചികിത്സാരീതികള്‍ അവലംബി ക്കും.

പുണര്‍തം : കഠിനാദ്ധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നി ന്നും പിന്മാറും. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. സന്താനസൗഖ്യ മുണ്ടാകും. വിദഗ്ദ്ധോപദേശത്താല്‍ പണം മുടക്കും. തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

ആയില്യം : പ്രവര്‍ത്തനഗുണത്താല്‍ പ്രശംസകേള്‍ക്കും. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേയ് ക്ക് താമസം മാറ്റും. പുതിയ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കും.

മകം : പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമാകും വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. സുരക്ഷാസംവിധാനം സുദൃഢമാക്കും. സ്വതന്ത്രമായി പണം മുടക്കിയുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങും.

പൂരം : സുഹൃത്തിന്‍റെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് ആശംസകള്‍നേരും. പുത്രന് ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഉത്രം : ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിനു പണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെ ടുക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

അത്തം : പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രശസ്തവിജയം ഉണ്ടാകും. കലാകായികമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങിവെക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ചിത്ര : സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കുടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിപരീതമായിത്തീരും.

ചോതി : അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്വല്പം ഫലമുണ്ടാകും. നിലപാടില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തു വാന്‍ തയ്യാറാകും. പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഗൃഹം വില്‍ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാ കും

വിശാഖം : ജോലി കൂടുതലുളളതിനാല്‍ വളരെ വൈകി മാത്രമേ ഗൃഹത്തിലെത്തിച്ചേരൂ. സന്ധിവേദന വര്‍ദ്ധിക്കും.അനാവശ്യമായ ആധി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉദരരോഗം വര്‍ധിക്കും.

അനിഴം : നയതന്ത്രങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട : കഠിനപ്രയത്നത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ദുര്‍ചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. യാത്രാമ ദ്ധ്യേവിഘ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഓര്‍മ്മശക്തി കുറയും.

മൂലം : നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

പൂരാടം : ആത്മധൈര്യം ആര്‍ജ്ജിക്കും.കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിന് പോകരുത്. പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി വാങ്ങുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുചെയ്യും.

ഉത്രാടം : പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും അഭീഷ്ടകാര്യവിജയവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം : മദ്ധ്യസ്ഥരോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അബദ്ധമാകും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

അവിട്ടം : പലവിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റും. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വവും നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കും.

ചതയം : വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദചികിത്സ തുടങ്ങും. ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഇന്നു നല്ലതല്ല. മനോവിഷമം വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : ധാര്‍മ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തി കള്‍ തുടങ്ങി വെക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചുലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരം അവലംബിക്കും. ചികിത്സ ഫലിച്ചു തുടങ്ങും. ആത്മസംയമനത്താല്‍ ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയുണ്ടാകും.

രേവതി : വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തില്‍ മോഷണശല്യമുണ്ടാകും. അനുസരണയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top