Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഫെബ്രുവരി 1, 2019)

February 1, 2019

jyothisham-bഅശ്വതി : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. പുനഃപരീക്ഷയില്‍ വിജയിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി പണച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടും.

ഭരണി : പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കു‌മെങ്കിലും അവിചാരിത ചെലവുകള്‍ വർധിക്കു‌ന്നതിനാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പു കുറയും. അപ്രതീക്ഷിതമായി സുഹൃത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും.

കാര്‍ത്തിക : വ്യാപര വിതരണ മേഖലകളില്‍ ഉണർവ്‌ ഉണ്ടാകും. വിവിധങ്ങളായ ഭക്ഷ ണങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാനവസരമുണ്ടാകും. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യും.

രോഹിണി : കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. തൃപ്തിയായ ഗൃഹം മോഹവില കൊടുത്തു വാങ്ങും. അര്‍ഹമായ പൂർവികസ്വത്ത് ലഭിക്കാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.

മകയിരം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വസ്ത്രാഭരണങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യും. ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവാതിര : വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും പരീക്ഷ യില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവഗണിക്കുപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

പുണര്‍തം : കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നു വരും. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യും. ആ ത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

പൂയം : വിതരണരംഗം വിപുലമാക്കും. അവധിയാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. സമ്മാന പദ്ധതിയില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

ആയില്യം : പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. സഹോദരന്‍റെ നിര്‍ബന്ധത്താല്‍ പൂര്‍വികസ്വത്ത് ഭാഗം വെയ്ക്കാൻ തയാറാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും.

മകം : സങ്കൽപ്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഠിനപ്രയത്നവും പരസഹായ വും വേണ്ടിവരും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്താല്‍ ദാമ്പത്യഅനൈക്യങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. പ്രായോഗികവശം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ എല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരും.

പൂരം : വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും വർധിക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും നിസ്സഹകരണമനോഭാവമുണ്ടായാല്‍ മനോവിഷമം തോന്നും.തൃപ്തിയായ ഭൂമിയില്‍ ഗൃഹനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മം നിർവഹിക്കും.

ഉത്രം : സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ആശംസകള്‍ കൈമാറും.

അത്തം : കുടുംബമേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. അര്‍ഹമായ പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കും. മാതാ പിതാക്കളോടൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാ ധിക്കും.

ചിത്ര : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആത്മാര്‍ഥസഹായസഹകരണങ്ങള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിന്നു വഴിയൊരുക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന്‍റെ അന്തിമഭാഗമായ പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

ചോതി : പ്രവര്‍ത്തനമണ്ഡലങ്ങളില്‍ സജീവപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ക്രമാനുഗതമായ വളര്‍ ച്ചയും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരുമെങ്കിലും യുക്തിപൂർവമായ സമീപനം, അതിജീവിക്കു‌ന്നതിനു വഴിയൊരു ക്കും.

വിശാഖം : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനരംഗങ്ങള്‍ വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കു‌ വാന്‍ സാധിക്കും. അഭിവൃദ്ധിക്കുറവിനാല്‍ നിലവിലുള്ള ഗൃഹം വിൽപ്പന ചെയ്ത് ഭൂമി വാങ്ങി പുര പണിയുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഷയത്തില്‍ സഹപാഠിക ളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം : അമിതഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കണം. പരിണയം സഫലമാകും. ആരാധനാലയ ദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ചുമതലകള്‍ സന്താനങ്ങളെ ഏല്പിക്കും.

തൃക്കേട്ട : ആശയങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കു‌വാന്‍ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. പ്രായാധിക്യമുള്ളവരോടുള്ള വിനയം സർവാദരങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരു ക്കും. തൊഴില്‍പരമായി അസ്ഥിരതയും പ്രയത്നഫലാനുഭവക്കുറവും ഉണ്ടാകും.

മൂലം : വ്യാപാരവ്യവസായവിപണനമേഖലകളില്‍ ക്രമാനുഗതമായ വളര്‍ച്ചയും, സാമ്പ ത്തികനേട്ടവും അനുഭവപ്പെടും. ആനുകാലികസംഭവങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കു‌ന്നതിനാല്‍ പൊതുജനശ്രദ്ധയുണ്ടാകും. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കു വിധേയനായി ഉപരിപഠനത്തിനുചേരും.

പൂരാടം : ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം : സൗഹൃദസംഭാഷണത്തില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങ ള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും.

തിരുവോണം : പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. മനസിലുദ്ദേശിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

അവിട്ടം : വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അലസതയും ഉദാസീനമനോഭാവവും വർധിക്കും. വ്യ ക്തമായ പദ്ധതിആസൂത്രണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്. ഉന്ന താധികാരസ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കു‌വാന്‍ അര്‍ഹത നേടും.

ചതയം : സാമ്പത്തിക വിഷയത്തില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും വേണം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : അവസരങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ വിനിയോഗിച്ചാല്‍ അര്‍ഹമായ അംഗീ കാരം ഉണ്ടാകും.നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കു‌ന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ഭക്തി ശ്രദ്ധാപുരസ്സരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിജയമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി : ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളിലും കഠിനാദ്ധ്വാനത്താലും വിദ്യ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശാലമനഃസ്ഥിതിയുള്ളവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം സങ്കുചിതമനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുാന്‍ ഉപകരിക്കും.

രേവതി : ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആര്‍ജിച്ച സ്വത്ത് സന്താനങ്ങള്‍ ക്കു നല്‍കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top