Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഏപ്രില്‍ 21, 2019)

April 21, 2019

1543948985-astrology1

അശ്വതി: സേവനസാമര്‍ഥ്യത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ശുഭചിന്തകളാല്‍ ആ ശ്വാസമുണ്ടാകും. കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.

ഭരണി: ബന്ധുസഹായത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങാന്‍ അന്വേഷിക്കും. പൂര്‍വിക ജന്മഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും.

കാര്‍ത്തിക: നീതിപൂര്‍വമുള്ള സീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

രോഹിണി: ആഗ്രഹിച്ച ഗൃഹം മോഹവില കൊടുത്തു വാങ്ങും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. മാതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും

മകയിരം: വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും.

തിരുവാതിര: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

പുണര്‍തം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

പൂയം: ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ആയില്യം: പരിചിതമായ മേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

മകം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

പൂരം: ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അറിവുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും.

ഉത്രം: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ക്ക് ഉണര്‍വ് ഉണ്ടാകും.

അത്തം: സന്താനസൗഖ്യവും സര്‍വകാര്യവിജയവും പ്രതാപവും മനസന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര: മാര്‍ഗതടസങ്ങള്‍ നീങ്ങും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

ചോതി: ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്കു നന്നല്ല. കടം കൊടുക്കരുത്. നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും കൂടുതല്‍ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. വ്യവസ്ഥകളില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്.

വിശാഖം: പ്രതികാരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല.

അനിഴം: മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വര്‍ധിക്കും. കടം കൊടുക്കരുത്. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. അമിതവേഗത ഒഴിവാക്കണം.

തൃക്കേട്ട: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. അമിതവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. വാഹന ഉപയോഗത്തില്‍ സൂക്ഷമത വേണം. ഓര്‍മശക്തി കുറയും.

മൂലം: ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ ഒന്നിലും ഇടപെടരുത്. നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും തടസമനുഭവപ്പെടും.

പൂരാടം: സത്യസന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ഉത്സാഹവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ഗുണദോഷമിശ്രഫലമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമാകും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. കാര്യനിര്‍ വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും.

അവിട്ടം: വിജ്ഞാനം കൈമാറും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മവരും.

ചതയം: കടം കൊടുക്കരുത്. മധ്യസ്ഥതക്കു പോകരുത്. വ്യവസ്ഥകളില്‍ വ്യതിചലിച്ചാല്‍ അബദ്ധം വന്നുചേരും. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: വിപരീതചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. കടം കൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കണം. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ദൂരത്തുതാമസിക്കുന്ന പുത്രപൗത്രാദികള്‍ ഹ്രസ്വകാലാവധിക്കു വന്നു ചേരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ഥസുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കും.

രേവതി: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. ദുരാഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ ലാഭം കുറയും. അറിവുള്ളകാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറവിയുണ്ടാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top