Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഏപ്രില്‍ 23, 2019)

April 23, 2019

1555755474-horoഅശ്വതി: പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. വിജ്ഞാന പ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതില്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. ഉപകാരസ്മരണയും ആഗ്രഹസാഫല്യവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി: സൗഹൃദസംഭാഷണം പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: കഠിനപ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമവിജയമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഉപദ്രവങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. സന്താനസൗഖ്യവും ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി: അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറണം. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശയാത്ര വേണ്ടിവരും.

മകയിരം: വിദഗ്ധാഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. കൂടുതല്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗൃഹം വാങ്ങിക്കുവാന്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: വ്യവസ്ഥകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. കര്‍ക്കശബുദ്ധി ഒഴിവാക്കണം.വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയാറാകും. വാക്ക് തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

പുണര്‍തം: അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. അധ്വാനഭാരത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. ചെലവിനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഒഴിയും.

പൂയ്യം: ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങാന്‍ അന്വേഷമാരംഭിക്കും. ഐശ്വര്യവും സത്കീര്‍ത്തിയും പ്രതാപവും വർധിക്കും. കുടുംബസമേതം വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനത്തിനിടവരും.

ആയില്യം: സര്‍വര്‍ക്ക് തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്കു വഴിയൊരുക്കും. സര്‍വര്‍ക്ക് തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്കു വഴിയൊരുക്കും.

മകം: സുദീര്‍ഘമായ ചര്‍ച്ചകളാല്‍ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദേശ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. സദ്സംഭാഷണശൈലി അവലംബിക്കും.

പൂരം: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അപാകതകളുണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താല്‍ കൃഷി നാശമുണ്ടാകും. അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് വിനയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സ്വീകരിക്കണം. സുവ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് സുഹൃദ്സഹായം തേടും.

ഉത്രം: അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. തൊഴില്‍പരമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും.

അത്തം: കലാകായികരംഗങ്ങളില്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. അപവാദാരോപണങ്ങള്‍ കേൾക്കാനിടവരും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രാക്ലേശം വര്‍ധിക്കും.

ചിത്തിര: പ്രയത്നത്തിന് അനുകൂലവിജയവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനചലനമുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും.

ചോതി: വിവേകത്തോടുകൂടിയ സമീപനത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കുവാനിടയുണ്ട്. സന്താനസംരക്ഷ ണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

വിശാഖം: സഹയാത്രികന്‍റെ നിവേദനം പരിഗണിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രയോഗികവശം ചിന്തിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തി തോന്നും.

അനിഴം: ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. പക്വതയോടുകൂടിയ സമീപനം അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കും.

തൃക്കേട്ട: സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പ്രത്യേക ഈശ്വര പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്കും ആരാധനാലയ ദര്‍ശനത്തിനും യാത്രപുറപ്പെടും.

മൂലം: സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിവെക്കും. ആര്‍ഭാട അലങ്കാരവസ്തുക്കള്‍ക്കായി അധികചെലവ് അനുഭവപ്പെടും.

പൂരാടം: പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തയാറാകും. വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും. മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും. കാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും.

ഉത്രാടം: അമിതാവേശം ഉപേക്ഷിക്കണം. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. പുതിയ കരാറ് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. അസുഖം വർധിക്കും. സമാനസംസ്കാരമുള്ളവരുമായി സംസര്‍ഗത്തിലേര്‍പ്പെടും.

തിരുവോണം: സര്‍വര്‍ക്ക് തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പ്രായോഗിക വിജ്ഞാനം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്കു വഴിയൊരുക്കും. തൃപ്തിയുള്ള വിഭാഗം ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. യാത്രകള്‍ മാറ്റിവെക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. ധനവിനിമയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം

ചതയം: സത്കീര്‍ത്തി വർധിക്കും. ശുഭചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയാറാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗത്താല്‍ സദാചാരബോധം ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: അര്‍ഹമായ പിതൃസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും മനസന്നദ്ധതയും വർധിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: അര്‍ഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. കര്‍മമണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. സഹകരണമനോഭാവത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും.

രേവതി: ഓര്‍മശക്തിയും ഉത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും വർധിക്കും. ഔചിത്യമുള്ള സമീപനശൈലി അവലംബിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top