Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (ഏപ്രില്‍ 4, 2019)

May 4, 2019

Aaj-ka-Rashifalഅശ്വതി: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പുത്രന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കും. അമിതഭക്ഷണത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

ഭരണി: അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഒഴിഞ്ഞുമാറി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. നീതിന്യായങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

കാര്‍ത്തിക: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്സാഹം വര്‍ധിക്കും.

രോഹിണി: ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ രേഖാപരമായി നിയമസഹായം തേടും. സഹവര്‍ത്തിത്ത്വഗുണത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. പക്ഷഭേദമില്ലാതെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

മക‌യിരം: മേലധികാരിയുടെ ദു‌സംശയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും മനോധൈര്യവും വര്‍ധിക്കും. nതിരു‌വാ‌തിര: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ഥനകളാല്‍ മന‌സമാധാനമുണ്ടാകും. nപുണര്‍തം: ആത്മവിശ്വാസവും അവസരവും ഒത്തുചേരുന്നതിനാല്‍ പുതിയ തൊഴില്‍ മേഖലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഉപരിപഠനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിദേശത്ത് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

പൂയം: ഭരണസംവിധാനത്തിലെ അപാകതകളും അബദ്ധങ്ങളും പരിഹരിക്കും. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ സമീപനം സര്‍വാദരങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും.

ആയില്യം: പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പുത്രന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും. മന‌സമാധാനമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പ്രതികരണശേഷി വര്‍ധിക്കും.

മകം: കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പൂര്‍വികര്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

പൂരം: നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് അമൂല്യമായ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. യുക്തിപൂര്‍വമുള്ള സമീപനത്താല്‍ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

ഉത്രം: ശ്രമകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. സമ്പൂര്‍ണ അധികാരത്തോടുകൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. അര്‍ഹതയുള്ളവരെ അനുമോദിക്കുന്നതില്‍ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

അത്തം: ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആര്‍ജവമുണ്ടാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം സുഖപ്രദമായിരിക്കും.

ചിത്ര: ബൃഹത്സംരഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ഏറെകുറെപൂര്‍ത്തിയായ ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മം നിര്‍വഹിക്കും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങുവാനിടവരും.

ചോതി: ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയ സന്താനങ്ങളുടെ സമീപനത്തില്‍ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടും.

വിശാഖം: സത്യസന്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

അനിഴം: ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും.

മൂലം: സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സുവ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചുലഭിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതുന്ന രേഖകള്‍ തിരിച്ചുലഭിക്കും.

പൂരാടം: ആപല്‍ഘട്ടങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

ഉത്രാടം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹം, പിറന്നാള്‍ മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സല്‍ക്കര്‍മ പ്രവണത വര്‍ധിക്കും.

തിരു‌വോണം: ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയെ കുറക്കും. ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ അനുമോദിക്കുവാനിടവരും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം വിദേശപര്യടനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും.

ചതയം: ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സ്വന്തം ഉത്തരവാദി‌ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍വാത്മനാ സ്വീകരിക്കുന്നതു വഴി ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

പൂരോ‌രു‌ട്ടാതി: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചചെയ്യും. മംഗളവേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

ഉത്ര‌ട്ടാതി: മംഗളവേളയില്‍ വെച്ച് പുതിയ സ്‌‌നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. പുതിയ തൊഴിലിന് ആശയം ഉദിക്കും. സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും. ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

രേവതി: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍ വാത്മനാ സഹകരിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top