Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ജൂണ്‍ 11, 2019)

June 11, 2019

zodiacsigns-2_20190695675അശ്വതി: ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ധിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിയ്ക്കും. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കും.

ഭരണി: ക്ഷയാവസ്ഥകള്‍ പരിഹരിക്കും.സുരക്ഷിതമായ പദ്ധതിയില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

കാര്‍ത്തിക: അന്യരെപ്പറ്റിയുള്ള അബദ്ധധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യും.

രോഹിണി: മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് വരുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുചെയ്യും. അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തും.

മകയിരം: അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആത്മപ്രചോദനമുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും.

തിരുവാതിര: പരിജ്ഞാനക്കുറവിനാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. പണം,അഗ്നി, ആയുധം,വാഹനം തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധവേണം.

പുണര്‍തം: അദൃശ്യമായ ഈശ്വരസാന്നിധ്യം ആശ്ചര്യമുളവാക്കും . മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പൂയം: പരസ്പരധാരണയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ഗൃഹപ്രവേശ ത്തിന് ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ത്തിയാകും. ഊര്‍ജസ്വലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയാറാകും.

ആയില്യം: പരിശ്രമസാഫല്യത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മകം: ഒത്തൊരുമയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കും. വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്.

പൂരം: സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ബന്ധുസഹായവും ഉണ്ടാകും. ഭൂമിവില്പന തല്‍ക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റി വാങ്ങും.

അത്തം: പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികള്‍ പണനഷ്ടമുണ്ടാക്കും. കഠിനാധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും. ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കുവാന്‍ ഭൂമിവില്‍ക്കും.

ചിത്ര : വ്യക്തിത്വത്തിനു യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ഉദാസീന മനോഭാവം ന്യായീകരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും.

ചോതി: ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തയാറാകും.

വിശാഖം: വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അപൂര്‍വങ്ങളായ സ്വപ്നദര്‍ശനത്താല്‍ ആധി വർധിക്കും.

അനിഴം: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ മെച്ചപ്പെടും.

തൃക്കേട്ട: ആശ്രയിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കും. അവിചാരിതമായി സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടാകും. യാത്രയില്‍ തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. അപൂര്‍ണമായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും.

മൂലം: വേര്‍പ്പെട്ട് താമസിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും. സൗഹൃദസംഭാഷണത്തില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും.

പൂരാടം: സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധകവസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും ത്വക് രോഗം പിടിപെടും. അനുവദിച്ച സംഖ്യലഭിക്കുവാന്‍ ഉന്നതരുടെ ശുപാര്‍ശ വേണ്ടിവരും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

ഉത്രാടം: വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി അവലംബിക്കും. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിയ്ക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: അന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യതിയാനത്താല്‍ അസുഖം പിടിപെടും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാന്‍ അവസരം വന്നുചേരും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

അവിട്ടം: പാരമ്പര്യപവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ വരുമാനമുണ്ടാകും. പദ്ധതി ആസൂത്രണം വിജയിക്കും.

ചതയം: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ താല്പര്യം സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയവ മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്ര വര്‍ത്തിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: പറഞ്ഞുഫലിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്തത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടമാക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: അപമാനം ഒഴിവാക്കുവാന്‍ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയും. സങ്കല്‍പ്പത്തിനു വിപരീതമായി കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുഭവിക്കും. മനോവിഷമങ്ങള്‍ കുറക്കുവാന്‍ ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തും.

രേവതി: ആദര്‍ശങ്ങള്‍ ഫലവത്താകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർ‌ധിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top