നക്ഷത്ര ഫലം (01 ജൂലൈ 2019)

395096-rashiഅശ്വതി: കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും.

ഭരണി: സമന്വയസമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: മനസാന്നിധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തന വിജയമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

രോഹിണി: സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമുക്തനാകും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനികളുമായി ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

മകയിരം: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ഗതടസം നീങ്ങും.

തിരുവാതിര: ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കാനാകും.

പുണര്‍തം: നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. പരദ്രവ്യാസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

പൂയ്യം: സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും. ആസൂത്രിത പദ്ധതികളില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും. സര്‍വര്‍ക്കും തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും.

ആയില്യം: പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. വരവ് വര്‍ധിക്കും.

മകം: ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതിക്കു രൂപകല്പന തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ചെലവിന് നിയന്ത്രണം വേണം. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനമുണ്ടാകും.

പൂരം: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

ഉത്രം: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ധിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

അത്തം: വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ അവലംബിക്കും. വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ചിത്ര: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും. ബൃഹത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യും. പ്രതികരണശേഷി വര്‍ധിക്കും.

ചോതി: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞു പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂര യാത്രവേണ്ടിവരും.

വിശാഖം: ജീവിതയാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ മനസിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ക്ക് സൗഖ്യവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

അനിഴം: വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സകളാല്‍ രോഗവിമുക്തി ഉണ്ടാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ തന്ത്രപൂര്‍വം പരിഹരിക്കാനാകും. സംതൃപ്തിയുളള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: ശ്രമിച്ചുവരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഏറെക്കുറെ സാധിക്കും. പുതിയ കര്‍മമേഖലകള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം തരണംചെയ്യും.

മൂലം: തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

പൂരാടം: അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹായസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ വിപരീതമാകും. ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്.

ഉത്രാടം: പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തൊഴില്‍മേഖ ലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ധിക്കും. ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്ന് വിപരീത പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

തിരുവോണം: ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കാൻ വിദഗ്ധനിര്‍ദ്ദേശം തേടും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

അവിട്ടം: അധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മനസമാധാനത്തിനിടവരുത്തും. അബദ്ധങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം: സാമ്പത്തിക വരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മത‌യും ശ്രദ്ധയും വേണം. അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശങ്ക വര്‍ധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ആത്മാര്‍ഥസുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നുവരും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങുന്ന തിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ചുമ തലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകും.

രേവതി: സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും.

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment