Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം ((27 ജൂലൈ 2019)

July 27, 2019

rashi-1അശ്വതി: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗത്താല്‍ സ ദ്ചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

ഭരണി: കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാ ങ്ങുവാനിടവരും. പ്രവര്‍ത്തനവിജയത്താല്‍ പുതിയ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: പുത്രന്‍റെ അമിതചെലവിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിതരണമേഖല യില്‍ ഉണര്‍വ് ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനായി അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും.

രോഹിണി: പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കും. പിതൃസ്വത്ത് വില്പന ചെയ്യുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും.

മകയിരം: സജീവസാന്നിധ്യത്തില്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യമു ണ്ടാകുമെങ്കിലും അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. അഭീഷ്ടകാര്യജയവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: ആഗ്രഹിച്ച പദവി ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും ഓര്‍മശക്തിയും പ്രവ ര്‍ത്തനക്ഷമതയും നിഷ്കര്‍ഷയും വർധിക്കും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

പുണര്‍തം: പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ സ്ഥാപനം വില്പനചെയ്യും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂയം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും . പ്രവര്‍ത്തനവൈകല്യം പരിഹരിക്കുവാന്‍ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും.

ആയില്യം: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കപ്പെടും. പ്രതികരണശേഷി വര്‍ധിക്കും.

മകം: ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. ഈശ്വര ആരാധനകളാല്‍ മാനസികസംഘര്‍ഷത്തിനു കുറവു തോന്നും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പൂരം: ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പരിശ്രമസാഫല്യമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: സുഹൃത്സഹായഗുണം ഉണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ നിശ്ചിതസമയത്ത് ഒരു കാര്യവും സാധിക്കുകയില്ല.

അത്തം: കടം വീട്ടുവാനായി ഭൂമിവില്ക്കുവാന്‍ തയാറാകും. അസ്ഥാനത്തുള്ള വാക്കു കള്‍ അബദ്ധമായിത്തീരും. വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും.

ചിത്ര: അനുകൂലമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമാകും. വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

ചോതി: സമ്മാനപദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മനസ്സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും.

വിശാഖം: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങല്‍ കണ്ടെത്തും. കര്‍മമേഖലകളില്‍ ഉണര്‍വ് ഉണ്ടാകും. വിരോധികളായിരുന്ന പലരും മിത്രങ്ങളായിത്തീരും.

അനിഴം: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. ഭക്ഷണസുഖക്കുറവിനാല്‍ നിദ്രാഭംഗം അനുഭവപ്പെടും. ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ക്കുള്ള യാത്രമാറ്റിവെക്കും.

തൃക്കേട്ട: ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. തേടിവന്ന സൗഭാഗ്യം സര്‍വാത്മനാ സ്വീകരിക്കും.

മൂലം: താരതമ്യേന കുറഞ്ഞവിലക്ക് ഭൂമിവാങ്ങുവാനിടവരും. സാങ്കേതികകാരണങ്ങളാല്‍ യാത്രമാറ്റി വെക്കും. മഹദ്‌വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും.

പൂരാടം: ബന്ധുവിന്‍റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. സുകൃതകര്‍മങ്ങള്‍ക്കും ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന വസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. പ്രവൃ ത്തിമണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ വിജയിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

അവിട്ടം: ശമ്പളവര്‍ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും വര്‍ധിക്കും. നറുക്കെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കും.

ചതയം: ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍പരമായി ദൂര യാത്രവേണ്ടിവരും. വിതരണമേഖല മെച്ചപ്പെടും. ഉദാസീനമനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷയെഴുതും. സൗഹൃദസംഭാഷണത്തിനു സാഹചര്യമുണ്ടാകും. പലവിധസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേയ്ക്ക് താമ സം മാറ്റും.

ഉത്രട്ടാതി: ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തികക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്.

രേവതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. അഹംഭാവം ഉ പേക്ഷിക്കണം. ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top