Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (29 ജൂലൈ 2019)

July 28, 2019 , .

AAma2irഅശ്വതി: സഹോദര-സുഹൃത് സഹായഗുണത്താല്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

ഭരണി: സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാന്‍ ആര്‍ജ്ജവമുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികമായ ദൂരയാത്ര മാറ്റിവെക്കും.

കാര്‍ത്തിക: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനാല്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാന്‍ തയാറാകും. വിലപ്ന ഉദ്ദേശിച്ച് ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ പ്രാഥമിക സംഖ്യകൊടുത്ത് കരാറെഴുതും.

രോഹിണി: പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസരം വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി മെച്ചപ്പെടും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരി പഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും.

മകയിരം: വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുനഃപരീക്ഷയില്‍ വിജയം കൈവരിക്കും.

തിരുവാതിര: പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. ഔദ്യോഗികമായി മാനസികസംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. ഉപകാരങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്ന് വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

പുണര്‍തം: പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍നിന്ന് സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില വിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷമതയും വേണം. അറിയാതെ ചെയ്തുപോയ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനിടവരും.

പൂയം: ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോ ഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്ക് ചേരും. ആഭരണം മാറ്റിവാങ്ങുവാനിടവരും.

ആയില്യം: അഭിമാനാര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചു ലഭിക്കും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും.

മകം: വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഭൂമിവില്ക്കുവാന്‍ തയാറാകും. സുഹൃത്തിന് കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരം: ഉദ്യോഗത്തിനു പുറമെ ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങി വെക്കും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

ഉത്രം: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സൗഹൃദസംഭാഷണത്തില്‍ വിദേശബന്ധമുള്ള വിതരണവിപണന മേഖലകളെപ്പറ്റി അറിവുനേടും.

അത്തം: ജീവിതനിലവാരം വര്‍ധിച്ചതിനാല്‍ വലിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നതുവഴി ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും.

ചിത്ര: അവസരങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം.

ചോതി: ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം: ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ലാഭശതമാനം വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

അനിഴം: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ അവധിയെടുക്കും. ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത ജോലിക്കാരെ ഒഴിവാക്കും. ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ വിദഗ്ധനിര്‍ദേശം തേടും.

തൃക്കേട്ട: ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിലുള്ള അപാകതകളാല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടും. വാക്തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു വേണ്ടത്. വാങ്ങുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകള്‍ സസൂക്ഷമം പരിശോധിക്കണം.

മൂലം: ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് കൊടുത്ത സംഖ്യ മടക്കി വാങ്ങുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും. സമര്‍പ്പിയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടും. പരമാധികാരിപദം ലഭിച്ചതിനാല്‍ മനസ്സന്തോഷം തോന്നും.

പൂരാടം: അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും. ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കും

ഉത്രാടം: സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിക്ഷേപപദ്ധതികളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലാകയാല്‍ അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. അര്‍ഹമായ പൂര്‍വികസ്വത്ത് ലഭിക്കുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.

തിരുവോണം: സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

അവിട്ടം: പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഗൃഹം വില്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആനുകൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തികനേട്ടവും വർധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

ചതയം: ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശനകര്‍മം നിര്‍വ്വഹിക്കും. അന്തിമമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സുഹൃ ത്തിന്‍റെ വിവാഹത്തിന് സജീവസാന്നിധ്യം ആവശ്യമായ് വരും.

പൂരോരുട്ടാതി: സാമ്പത്തികദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. വിദൂര പഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മാണത്തിന് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും.

രേവതി: വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. ആരാധനാലയത്തില്‍ വെച്ച് ബന്ധുക്കളെ കാണുവാനിടവരും. ഉന്നതരുമായി കലഹത്തിനു പോകരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top