Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (30 ജൂലൈ 2019)

July 30, 2019 , .

rashiphal_2019_rashiphal_rashifal_2019_horoscope_1545210459അശ്വതി: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകളും അനുകൂലമായിത്തീരും.

ഭരണി: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പോത്സാഹന സമ്മാനം ലഭിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാ കും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും.

രോഹിണി: കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പദ്ധതി ആ സൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിതരണരംഗം വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കും.

മകയിരം: ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലകള്‍ മനസ്സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. പൊതുജനപിന്തുണയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിജയവും കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സംതൃപ്തിയും കാണുന്നു.

തിരുവാതിര: അധ്യാത്മിക ആത്മീയചിന്തകള്‍  വർധിക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പുണര്‍തം: പിതൃസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫല മാകും. പുത്രപൗത്രാദികള്‍ക്കൊപ്പം താമസിക്കുവാനിടവരും.

പൂയം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആത്മധൈര്യം ആര്‍ജ്ജിക്കും. ദാമ്പത്യഐക്യവും കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റവും സര്‍വ്വകാര്യവിജയവും സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

മകം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാ ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത  വർധിക്കും.

പൂരം: ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. പ്രതിരോധിശക്തി  വർധിക്കും. സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: അനുകൂലസ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്തൃ ഐക്യത ഉ ണ്ടാകും.
വിരോധികള്‍  വർധിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

അത്തം: നിസ്സാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ കരാറു ജോലി നഷ്ടപ്പെടും.

ചിത്ര: അധികാരപരിധി  വർധിക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും.

ചോതി: ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചെയ്യും. ഓര്‍മശക്തി  വർധിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയെടുക്കും.

വിശാഖം: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

അനിഴം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാനിടവരും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പൂര്‍വികഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് യാ ത്രപുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

മൂലം: ദുസ്സംശയങ്ങള്‍ ആധിക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള യാത്ര വിഫലമാകും.

പൂരാടം: ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ കരാറുജോലിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറും, വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാഗ്‌വാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറണം.

ഉത്രാടം: സുഹൃത്‌സഹായഗുണമുണ്ടാകും. പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകും. ദുസ്സാമര്‍ ത്ഥ്യം അബദ്ധമാകും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

തിരുവോണം: സമ്പത്തും, സമാധാനവും, സംരക്ഷണവും, സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. ഉ പരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതും.

അവിട്ടം: അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആത്മവിശ്വാസം  വർധിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.

ചതയം: സൗഖ്യവും സമാധാനവും ദേഹസുഖവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഐശ്വര്യ വും പ്രവര്‍ത്തനവിജയവും മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും, അഭിപ്രായസമന്വയവും ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷി ക്കണം. ലാഭം കുറയുന്നതിനാല്‍ കരാറുജോലികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. ജനസ്വാധീനം നില നിര്‍ത്തുവാന്‍ ഉന്നതരെ ബന്ധപ്പെടും.

ഉത്രട്ടാതി: പണം കടം കൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ദൂരയാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും പ്രതീക്ഷിച്ച അനുഭവമുണ്ടാവുകയില്ല. മേലധികാരി പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തുവാനിടവരും.

രേവതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. കര്‍ക്കശ ബുദ്ധി ഒ ഴിവാക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകും. വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top