Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 11, 2019)

November 10, 2019

imageഅശ്വതി: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. താരതമ്യേന പണം കുറച്ചു കൊണ്ടു കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഭരണി: നല്ല ഉദ്യോഗാവസരം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധന വേണ്ടിവരും.

കാര്‍ത്തിക: ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക വർധിക്കും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. കടം കൊടുക്കരുത്. വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയാറാകും.

രോഹിണി: ലഭിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് തടസമനുഭവപ്പെടും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തേടും. ചെലവുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം.

മകയിരം: ചെലവിനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വ്യക്തി വിദ്വേഷത്താല്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് തടസമനുഭവപ്പെടും. വീഴ്ചക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

തിരുവാതിര: ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർധിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പുണര്‍തം: പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. വരവു വർധിക്കും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം: നല്ല ഉദ്യോഗാവസരം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദൂരദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും.

മകം: ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ചികിത്സകളാല്‍ ആരോഗ്യമുണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശമുണ്ടാകും.

പൂരം: അവധിയെടുത്ത് ആരാധനാലയദര്‍ശനം നടത്തും. ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഉത്രം: യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്വജനങ്ങള്‍ക്കു വിരോധം തോന്നും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. വിപരീത ചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം.

അത്തം: വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസമനുഭവപ്പെടും. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്.

ചിത്തിര: പൂർവികസ്വത്ത് വിൽപ്പന ചെയ്ത് പട്ടണത്തില്‍ ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ ധാരണയാകും. ദേവാലയ ദര്‍ശനമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ചോതി: സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുടുംബത്തില്‍ ഐശ്വര്യവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും. ബന്ധുസഹായത്താല്‍ ഭൂമിക്രയ വിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും.

വിശാഖം: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ കൃത്യത പാലിക്കും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യുക്തി തോന്നും.

അനിഴം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. പ്രതീക്ഷകള്‍ സഫലമാകും.

തൃക്കേട്ട: തൊഴില്‍മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. സത്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സർവാത്മന സഹകരിക്കും. സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മൂലം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും.

പൂരാടം: ഉദ്യോഗത്തില്‍ നേട്ടമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മധൈര്യക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കും.

തിരുവോണം: ആഗ്രഹനിവൃത്തിക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

അവിട്ടം: പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സത്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും.

ചതയം: ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റെരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. കാര്യകാരണസഹിതം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കപ്പടും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. രക്തസമ്മർദം വർധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: ധര്‍മ്മപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പുതിയ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. സംഘ
നേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും.

രേവതി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top