Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 13, 2019)

November 12, 2019

rashifal_6

അശ്വതി: സൗഖ്യവും സമാധാനവും ദേഹസുഖവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഐശ്വര്യവും പ്രവര്‍ത്തനവിജയവും മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും, അഭിപ്രായ സമന്വയവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. കര്‍ക്കശ ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകും. വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

കാര്‍ത്തിക: ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ ചെയ്യും. ഓര്‍മ്മ ശക്തി വർദിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവധിയെടുക്കും.

രോഹിണി: ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. പ്രതിരോധിശക്തി വർധിക്കും. സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിക്കും. സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗത്താല്‍ സദ്ചിന്തകള്‍ വർധിക്കും.

മകയിരം: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർദിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

തിരുവാതിര: പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

പുണര്‍തം: സുഹൃത്സഹായഗുണമുണ്ടാകും. പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകും. ദുസാമര്‍ത്ഥ്യം അബദ്ധമാകും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂയ്യം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള പദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. ചികിത്സ ഫലിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പറയുന്ന വാക്കുകളും അനുകൂലമായിത്തീരും.

ആയില്യം: പണം കടം കൊടുക്കരുത്, ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ദൂരയാത്രകളും ചര്‍ച്ചകളും പ്രതീക്ഷിച്ച അനുഭവമുണ്ടാവുകയില്ല. അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഉപജീവനമുണ്ടാകും.

മകം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും.

പൂരം: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റവും സര്‍വകാര്യവിജയവും സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: ചുമതലാബോധമുള്ള പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും തോന്നും. സ്വന്തം ആശയവും അന്യരുടെ പണവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും.

അത്തം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാനിടവരും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും.

ചിത്തിര: ആധ്യാത്മിക ആത്മീയചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

ചോതി: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. അമിതമായ അന്ധവിശ്വാസം ഉ‌പേക്ഷിക്കണം. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ കരാറു ജോലി നഷ്ടപ്പെടും.

വിശാഖം: ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലകള്‍ മനസംതൃപ്തിയോടുകൂടി പൂര്‍ത്തൂകരിക്കും. ക‌ക്ഷിരാഷ‌ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിജയം കാണുന്നു. സമാനസംസ്കാരമുള്ളവരുമായി ദീര്‍ഘനേരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനവസരമുണ്ടാകും.

അനിഴം: സമ്പത്തും, സമാധാനവും, സംരക്ഷണവും, സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതും. പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

തൃക്കേട്ട: ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ കരാറുജോലിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറും, വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. മനസമാധാനം കുറയും.

മൂലം: ദുസംശയങ്ങള്‍ ആധിക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള യാത്ര വിഫലമാകും.

പൂരാടം: അധികാരപരിധി വർധിക്കും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ലാഭം കുറയുന്നതിനാല്‍ കരാറുജോലികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

തിരുവോണം: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകും.

അവിട്ടം: പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും.

ചതയം: ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പൂര്‍വ്വികഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെയ്ക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ഉത്രട്ടാതി: അനുകൂലസ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്തൃ ഐക്യത ഉണ്ടാകും. വിരോധികള്‍ വർധിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

രേവതി: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top