കണ്ണുകള്‍ കാണുന്നുണ്ട് (കവിത)

Kannukal kanunnundu bannerകണ്ണുകള്‍ കാണുന്നുണ്ട്
പലതും, തിളങ്ങുന്ന
കണ്ണിലേയ്ക്കാഴുന്നുണ്ട്
കണ്‍കെട്ടിനോരോയിഴ
കണ്ണിലേയ്ക്കിരമ്പുന്നു
സമുദ്രതരംഗങ്ങള്‍
കണ്ണിലായൊളിക്കുന്നു
പുഴയും, കയങ്ങളും
കണ്ണുകളുള്‍ക്കണ്ണി
ലേയ്ക്കെന്നുമേ പകരുന്നു
കണ്ടുകണ്ടറിഞ്ഞൊരു
ഭൂമിതന്‍ സ്നേഹത്തിനെ
കണ്ടുതീര്‍ന്നിട്ടും ചുറ്റി
നില്‍ക്കുന്ന നിഴല്‍ പെറ്റ
കണ്ണിലായിരുട്ടുള്ള
ചിലന്തിക്കൂടാരത്തെ
പട്ടു നെയ്യുവാന്‍ പന
മ്പായയില്‍ നിരത്തുന്ന
പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴുക്കള്‍ തന്‍
മള്‍ബറിത്തോട്ടങ്ങളെ
കത്തുന്ന ത്രിസന്ധ്യയില്‍
സൂര്യനെ കൈയാല്‍ തൊട്ട
പശ്ചിമവാനത്തിന്റെ
ചക്രവാളാത്തെ കണ്ട്
കണ്ണുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന്
രണ്ട് നക്ഷത്രം മിന്നി
മുന്നിലേയ്ക്കൊഴുകുന്ന
നിലാപ്പൂന്തോട്ടങ്ങളില്‍
കണ്ണുകള്‍ പൂട്ടി ധ്യാന
മഗ്ന്മാം കാഴ്ച്ചക്കുള്ളില്‍
വന്നുപോകുന്നു കാടി
ന്നിരുണ്ട നിഗൂഢത
കണ്ണിലുണ്ടാകാശവും
സൂര്യനും എങ്കില്‍ പോലും
കണ്ണുകള്‍ കാട്ടീടുന്നു
ലോകത്തിന്‍ നിശ്ശൂന്യത
കണ്ണില്‍ നിന്നുണരുന്ന
ഋതുക്കള്‍ അതില്‍ നിന്ന്
കണ്ണിലേയ്ക്കാഴുന്നൊരു
അരയാലിലത്തണല്‍…


Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment