Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (മാര്‍ച്ച് 5, 2020)

March 5, 2020

vedicഅശ്വതി: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ആത്മാര്‍ഥ സുഹൃത്തിനെ അബദ്ധങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ വാഹനം വാങ്ങും.

ഭരണി: പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന തയാറാകും. ജീവിതനിലവാരം വര്‍ധിച്ചതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗൃഹം വാങ്ങാൻതീരുമാനിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: ഐശ്വര്യവും സല്‍കീര്‍ത്തിയും പ്രതാപവും വര്‍ധിക്കും. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. കുടുംബസമേതം വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദര്‍ശനത്തിനിടവരും.

രോഹിണി: കൂടുതല്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗൃഹം വാങ്ങാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ലാഭം വര്‍ധിക്കും.

മകയിരം: പുത്രന് തന്‍റെ ഉദ്യോഗത്തേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്നപദവിയുള്ള ജോലി ലഭിച്ചതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ നടത്താനോര്‍മവരും. വിശിഷ്ടവ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: വിദഗ്ധാഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ഏകാഭിപ്രായത്തോടുകൂടിയ ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തികപുരോഗതി കൈവരിക്കും.

പുണര്‍തം: മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേക പരിഗണനയില്‍ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

പൂയ്യം: തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ചകളും ദൂരദേശയാത്രയും വേണ്ടിവരും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ മനസമാധാനമുണ്ടാകും. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വാഹനം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കും.

ആയില്യം: വിജ്ഞാനം കൈമാറും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ വരും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

മകം: സഹപാഠിയോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടാനവസരമുണ്ടാകും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

പൂരം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. ദുരാഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ ലാഭം കുറയും. അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറവിയുണ്ടാകും.

ഉത്രം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

അത്തം: അദ്ധ്വാന ഭാരത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. ചെലവിനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളേര്‍പ്പെടുത്തും. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ സംഘ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഒഴിയും.

ചിത്ര: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും കൂടുതല്‍ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. വ്യവസ്ഥകളില്‍ വ്യതിചലിക്കരുത്. ഉത്തരവാദിത്ത്വം വര്‍ധിക്കും.

ചോതി: ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വ്യായാമവും ഭക്ഷണക്രമീകരണവും ശീലിക്കും. വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ ഒരുമേഖലകളിലും പണം മുടക്കരുത്. വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം തല്ക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കും.

വിശാഖം: മേലധികാരിയുടെ ദുഃസംശയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്കുവാനിടവരും. ബന്ധുവിന്‍റെ അകാലവിയോഗം പൂര്‍വകാലസ്മരണകള്‍ അനുസ്മരിക്കാന്‍ വഴിയൊരുക്കും. തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് സുഹൃത്സഹായം വേണ്ടിവരും.

അനിഴം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

തൃക്കേട്ട: മേലധികാരിക്ക് തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ജാമ്യം നില്‍ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്. വിരുന്നുസല്‍ക്കാരത്തിന് അധികച്ചെലവ് അനുഭവപ്പെടും.

മൂലം: പുനപ്പരീക്ഷയില്‍ വിജയശതമാനം വര്‍ധിക്കും. യുക്തിപൂര്‍വം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വൈദ്യനിര്‍ദേശത്താല്‍ ദുഃശീലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കും.

പൂരാടം: പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഒപ്പുവെക്കുമെങ്കിലും ഒരുപരിധിയിലധികം പണം കുറച്ചു കൊണ്ടേറ്റെടുക്കരുത്. പലപ്പോഴും മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും.

ഉത്രാടം: ബന്ധുസഹായത്താല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ദുശീലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടും.

തിരുവോണം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: നീതിപൂര്‍വമുള്ള സമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

ചതയം: സേവനസാമര്‍ഥ്യത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ശുഭചിന്തകളാല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങാൻ അന്വേഷിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കാന്‍ തയാറാകും. പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താൻ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും.

ഉത്രട്ടാതി: ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൃപ്തിയായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല. പലപ്രകാരത്തിലും രോഗപീഡകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധപരിശോധന വേണ്ടിവരും.

രേവതി: ദൂരത്തുതാമസിക്കുന്ന പുത്രപൗത്രാദികള്‍ ഹ്രസ്വകാലാവധിക്കു വന്നുചേരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങി വെക്കും. അനുചിത പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ഥസുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top