Flash News
സിഎജി റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും മുമ്പ് ധനമന്ത്രി ചോര്‍ത്തിയ സംഭവം; അന്വേഷണത്തിന് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു   ****    ബുറേവി: മധ്യ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം; എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെത്തി   ****    സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ ഭാര്യയേയും മകളേയും കക്ഷി ചേര്‍ക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി   ****    സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്നു; എല്ലാത്തിലും പ്രതി സ്ഥാനത്ത് സി.പി.എം   ****    ഉത്ര കൊലക്കേസ്: പാമ്പു പിടുത്തക്കാരന്റെ മൊഴി മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് !   ****   

Nausea (Story)

April 26, 2020 , Karoor Soman

Nausea bannerNimmy gets out from the medical store, crosses the railway over bridge and reaches the bus stop. She wants to get back home as early as possible. She feels a certain anxiety that she had never felt before. My child is alone at home. Is she ok?  The moment Nimmy begins to think of her, her entire body starts to tremble. She feels an urge to puke and her head rolls. Without knowing what to do, Nimmy looks around in panic. Tears flood her eyes all of a sudden.

It was while she was reading the afternoon newspaper that she read the two-column news with the title, “Tomorrow this could happen to your child too!”. A 4th grade girl was molested by the school bus driver. The bleeding child is now in the ICU. The police are searching for the accused.

Nimmy does not read the entire news. Her heart beats faster. Without her colleague K.C. Sateeshan who sits next to her noticing, she adjusts her sari; she feels her entire body profusely sweating. Nimmy expresses her concern if the office fan has slowed down. He in turn stares at her in surprise.  She takes the loose end of her sari and wipes away the sweat droplets on her forehead.

She does not wait for her office hours to end. She gets out on the pretext of a bad headache. Her boss tries to console her saying that it could be a sinus issue. Nimmi does not listen to any of that. She just wants to get home somehow. Her usual bus would take some more time to arrive. As she rushes to the bus top, she stops by the medical shop to buy a higher dose of her sleeping pills. The shopkeeper smiles at her furtively. Nimmy couldn’t care less. In fact, Nimmy actually stops by the store to buy her monthly sanitary napkins. But she chooses to get just her sleep reliefs.

At the bus stop, Nimmy prays that the bus should arrive before the usual faces throng the bussingly and in group. She feels an unnecessary urge to urinate. Has something happened to my child? The more Nimmy thinks about it, she become nauseous again. She closes her eyes tightly at the horrifying sight of all the vehicles rush towards her in a row. She feels as if their rumblings sound more daunting than ever.

The school bus usually arrives for the pickup in front of her house before she leaves for office. She and her child has rented a house in the city and were living alone. Her husband would visit them once in a week. If he fails to come, Nimmy would take the child to his place of work. Nimmy maintained her marriage quite mechanically. She reminded herself of it during the weekend as an activity that needs to be completed.

The child is excited about the school. As soon as Nimmy gets into the kitchen to make breakfast and heat up her lunch from the fridge, the child calls out from the bathroom. “Amma, did you iron my uniform? …Is my lunch ready?… Did you cover my two-line note book with brown paper?…Did you go through my sketches?” OMG… I haven’t polished my baby’s shoes yet. Nimmy would call out an Ok as an answer to all her questions, yet the child would continue to express her concerns.

Nimmy would often tell her colleague how there is a daytime wrestle between the mother and daughter. But she would not be surprised by it and would continue to talk about the latest news on the reality music TV program, Idea Star Singer. But Nimmy conveniently rejoiced at the pleasure of repeating this. But what annoyed her was the prying looks of the school bus driver. Initially, it bothered her. She felt like a thief whose privacy was usurped. Later, she tries to pay no heed to him. In the mad morning rush back to the bathroom, in the agony of standing on the steps of the crowded bus to the office, in the thoughts of the grocery to be bought on her way back from work, she would ignore this small problem.

But this morning he gave such a weird look! She felt as if she was naked. He had those blood sucking looks! He has a bat’s eyes. With the long lips it sucks the blood off, piercing the fur of every other body. Within the heart, there was a twinge more painful than the birth pangs. Being mere bones and skin, the prey has no power to walk a step after all that blood has been drained. The eyes get sunken.

The bones that protrude from the chest block my hands. Every morning, Nimmy would recollect an English movie she watched accidently on Star Movies. Even though she was determined to never remember the movie, still every time she sees this man’s peering looks, she immediately remembers the movie. On that day too, she recollects the movie. The bus driver is a terrifying alien from another planet. Even when he is trying to wet his lips by sticking his tongue out, Nimmy feels as if he is getting ready to suck blood.

She feels like crying out aloud. When she remembers that her daughter travels in the bus driven by that blood sucker, she forgets that she is at a bus stop and that there is a huge crowd all around her. She tries to cry silently. But she feels a hook tugging within her throat. She feels as if someone just inverted and kept a heavy object on her head. Within her stomach, sprouts a burning sensation as though a volcano has just erupted. Suddenly, the bus comes earlier than the scheduled time.

Though Nimmy gets a seat to sit, she does not sit. While the bus conductor walks up to her to find out the reason for that, she simply smiles at him indifferently. Nimmy yearns desperately for her destination bus stop. She feels that the bus is moving slower than its normal pace. The boredom of the view around her makes her seriously tremble.

The bus carries many school children. She remembers her own child as she watches a helpless child among them,standing there with revulsion towards the bus conductor who rubs against her for no reason. Wonder what she is doing now. Is she in the hospital ICU amidst all the IVs? The mask at the end of the oxygen cylinder thrust into her mouth…a state of utter helplessness, unable to cry, powerless to move or react? Would she be surrounded by female doctors? Would any male doctor be pressing down his stethoscope onto the girl’s chest and hurting her? Nimmy unpins her pin that supports her sari with the blouse right above her underbelly. It shines as a sharp weapon in her hands. She keeps the pin whose edge was craving for blood, close to her index finger. She closes her eyes for a second.

She feels a radiance in her eyes just like when she prays kneeling at the altar of God. That spreads upwards like a whiff from her eyes into her head. Her hands and feet feel a newfound energy. The sickening crowd in the bus lingers. Nimmy gets ready to get off the bus. As soon as she alights, like her younger self, she begins to move forward with agility of a player in the basketball court to advance the ball around an opponent by dribbling it to the net. The ball remains spinning securely within her hands like a Sudarshan chakra.

In the unexpected attack, the conductor falls down. He cries out aloud. Nimmy gets down at the stop and hurries home as if she knew nothing. Her child’s abandoned bag awaits her at the threshold of her house. The neighbor’s child comes running as soon as she sees her.

Chechi… where were you all this while? When we called at your office, they said that you had left early. We received a call from the school saying that your daughter is feeling dizzy. Her bag was sent back home in the school bus. My dad has gone to the hospital. He says she is ok… see… he had called sometime back. He has asked to go to the hospital as soon as you reach home.”

Nimmy cannot control herself. She bends forward into her child’s bag and peers closely into it. In the subtle shade of the blood stains, she sees a globe revolving and an ambulance with the loud siren reaching her home.

ABOUT THE AUTHOR:

London based, Indian,Kerala State born writer from Charumood,is a Malayalam and English writer. He has written dramas, novels, English novel, bala novel, history, biographies, poems, essays, short stories, travelogues, sports, science and tourism. Till date, he has fifty one books published by well known publishers which spans four decades and he has visited thirty five countries. He has received more than twenty prestigious awards and recognitions from prime minister, chief ministers and literary personalities.

During his high school years he started writing poems for Balarama, a children magazine and later turned to write radio dramas of which Kartanittu and Karmekham were broadcasted by Trivandrum and Thrissur radio stations in Kerala. After the 1970s, he was the only youth member for the Kerala YuvasahityaSakyame from Mavelikara which was run by Malayalam Manorama, Kottayam. In 1972, his controversial drama “EruladanjaThazhwara” was presented at Thamarakulam High School.  The play portrayed the abuse of police towards society. He got the best character actor in the competition at the Annual Day Celebrations.  This drama was watched by some of the attending student’s parents who worked at the Mavelikara police station. After the drama some of the police personnel accused him of being a naxalite and threatened him.  The police came to know that the same drama was to be played at the Nooranadu Leprosy Auditorium on their Annual Day.  As predicted the police were not so pleased about this news and decided to plan a trap for him. They conjured a false police case against him connected with Naxalite group and had him arrested, beaten and tortured at the Mavelikara police station. This was his first punishment for bringing out the love and truth that he had towards literature writing. The police and his parents threatened him to stop writing or leave Thamarakulam/Charumood. Lastly he escaped to North India, Ranchi where he worked for the Daily newspaper called Ranchi Express. During this time he also wrote drama and songs for Ranchi Angel Theatres. Later on his dramas were played in Agra, Delhi, Bokaro, Ludhiyana and Mumbai by the Malayalam samajam and associations. In 1975, his first ‘KalayumKalavum’ was published by Ranchi Malayalaee Association Magazine called malayalee.   In 1985, KottayamVidhyarthiMithram published his first musical drama “Kadalkara”. He wrote his second musical drama “Kadalinakkare Embassy School” which was the first Malayalam drama from the Gulf countries.  His recent English novel is called Malabar Aflame and was released in the British Parliament.He publishes Pravasi Malayalam Magazine from London and acts as Associate Editor, Editor and representative of various publications. During the London Olympics 2012, he reported London Diary for Madhyamam Malayalam newspaper from London.  He has also been the Chairman of World Malayali Council for the Middle East and African regions and he was the Literature section Convenor and Chief Editor of Jawala magazine for the biggest organization in UK called UUKMA.  KaroorSoman has endeared himself to the Keralites in the fascinating world of Malayalam and English Literature.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top