ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡേവ് ചൊക്സിയെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഹെൽത്ത് കമ്മീഷണറായി ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഡേവ് ചൊക്സിയെ മേയർ ബില്‍ ഡിബ്ളാസിയൊ നിയമിച്ചു.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും എന്ന ഉത്തരവാദിത്യമാണ് ഡേവ് ചൊക്സിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.

മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരുതുവാൻ കെല്പുള്ള നേതാവും ദീർഘവീക്ഷണവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡേവ് എന്ന് ആഗസ്റ്റ് 4 ന് നിയമന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി മേയർ പറഞ്ഞു. ഏല്പിച്ച ഉത്തവാദിത്യം പൂർണമായും നിറവേറ്റുവാൻ ഡേവിന് കഴിയുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ മാത്രം 222,000 കോവിഡ് 19 കേസുകളും 23,000 മരണവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആഗസ്റ്റ് 1 മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ സംഖ്യ നൂറിൽ താഴെയായിരിക്കുന്നുവെന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ബിസനസുകളും സ്കൂളുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഹെൽത്ത് + ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപഷൻ ചീഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസറായിരുന്നു ഡേവ്. പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രിയും ഹാർവാർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലൂസിയാന സംസ്ഥാനത്താണ് വളർന്നത്. ഡേവിന്റെ നിയമനത്തെ മുൻ സർജൻ ജനറൽ വിവേക് മൂർത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment