പ്രണയം (കവിത)

പൂത്തുലഞ്ഞ പൂമരമായ് എൻ
വീഥികളിൽ പൂത്തവളേ

മഞ്ഞു വീണ മലനിരകളിൽ
മലർ വാടികൾ തീർത്തവളേ

കണ്ണിമകളിൽ കരിമഷി തൂകി
കാർ മുകിലായ് നിന്നവളേ

ചൂടേറും ചൊടിയിണയിൽ
മന്ദസ്മിതം തൂവിയോളെ

പുതു മഴയായ് മണ്ണിൽ വീണു
മാദക ഗന്ധമായ് നീ അണഞ്ഞു

എൻ ഹൃദയത്തിൻ കൽ വിളക്കിൽ
നെയ്ത്തിരിയായ് നീ ജ്വലിച്ചു

വിജനമീ എൻ വീഥികളിൽ
വിഷാദ പുഷ്പമായ് നീ വിരിഞ്ഞു

ഇരുൾ മൂടുമീ വഴിയിലൂടെ
തനിയെ ഞാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ

ഒരു കാതമെങ്കിലും പ്രിയേ
ഒരുമിച്ചു നടക്കാൻ മോഹം

ഓർത്തുപോയ് ഒരു വേള ഞാൻ പ്രിയേ
നീ ഒരു തുണയായ് അണഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ….

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment