Flash News
കോവിഡ് കുതിച്ചുയരുന്നു; ആളുകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും ശമ്പളവുമില്ല; ആശുപത്രികളില്‍ ആംബുലന്‍സോ കിടക്കകളോ ഇല്ല; എന്നിട്ടും പുതിയ പാർലമെന്റ് പണിയുന്നതിന്റെ ചിന്തയിലാണ് കേന്ദ്രം: പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ   ****    എല്ലാ വിദേശ സേനകളും ഉടന്‍ ലിബിയ വിട്ടുപോകണം: യു എന്‍   ****    തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോല്‍‌വി മണത്ത് സിപി‌എം നേതാക്കള്‍; ഫല പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന   ****    സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കുത്തനെ പടരുന്നു; എറണാകുളം-കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രാദേശിക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു   ****    ജോസ് വിതയത്തില്‍ അതുല്യമായ അല്മായ മാതൃക: മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി   ****   

ചൊക്ളി (നോവല്‍ 25)

December 24, 2020 , എച്മുക്കുട്ടി

കൗശല്ലിയേരെ തന്ത സിമിൻറിട്ട തിണ്ണേ പുല്ല്പായ വിരിച്ച് രാമേട്ടനേം ചൊക്ളീനേം ഇര്ത്തി. മുറുക്കാൻള്ളത് പാളപ്പൊതി തൊറന്ന് മുന്നിൽക്ക് നീക്കി വെച്ചു.

മോൻ വെറ്റ തിന്നോന്ന് ചോയിച്ചു..

ചൊക്ളിക്ക് കുളർന്നു. മോൻന്ന് വിളിച്ചൊടങ്ങി ഇപ്പന്നെ..

രാമേട്ടനാ പറഞ്ഞ്. അവൻ വെറ്റ തിന്നേ കള്ളുകുടിക്കേ പൊകേടുക്കേ പൊടി വലിക്കേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല.. നല്ല അദ്ദ്വാനിയാ. ങ്ങടെ മോള് രച്ചപ്പെട്ടൂന്ന് കൂട്ടിക്കൊ കോരാ..

കൗസൂ, മോളേ ഇമ്മീണി വെള്ളം കൊട്ക്ക്.. ന്നട്ട് അ കൊള്ളീം ചമ്മന്തീം ഇത്തിരി ചായടെ വെള്ളോം ഇങ്ങട്ടാ എട്ത്തോ.

കൗസുന്നാ തന്ത വിളിക്കണ പേര്… നല്ല പേരണ്. പപ്പിനീനേം കൊണ്ടരണന്ന്ണ്ടാര്ന്ന് ചൊക്ളിക്ക്. രാമേട്ടൻ സമ്മേയ്ച്ചില്ല. പപ്പിനീനെ നാട്ടാര് തോന്ന്യാസം പറേം. അവളേം കൊണ്ട് ങ്ങനെ ഒര് കാര്യത്തിന് പൊർപ്പട്ടാ ചെൽപ്പോ പണ്ടാരായാലോ.

കൗശല്ലിക്ക് പപ്പിനീനെ കാര്യണ്ടോന്ന് ഇമ്മക്കറീല്ല. അവളക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ട് ചെന്നാ വല്യ ബുദ്ദിമ്മുട്ടാവും മൻസ്സിലായാന്നാണ് രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞേ..

പെണ്ണങ്ങള് പെട്ടന്നൊന്നും എതൃപ്പ് പറേല്യാ.. പഷേ, മൻസില് കരട് കേറ്യാ എറ്ങ്ങാൻ വെഷ്മാണ്. പെണ്ണങ്ങള് വെറ്ത്താ പിന്നെ വെറ്ത്തന്യാ.. നേരെട്ക്കേരിക്കും വെറ്ക്കാനേ.. ഇന്നാലും വെറ്പ്പ് കേറ്യാ അതവറ്റേരേ നെഞ്ഞത്ത് കല്ലിച്ച് കെട്ക്കും.

ചൊക്ളി മൂളി കേട്ടു.

അവനേത് പെണ്ണിന്യാ അറീയ്യാ..പപ്പിനീന് ആകെനെ ബന്തണ്ട്ന്ന് തോന്ന്യ പെണ്ണൊര്ത്തി.

കൗശല്ലിക്ക് ഏനക്കേട് തോന്നണ്ണോന്നും നി ചിയ്യര്ത്. എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ടാത്തത് ന്നൊക്കെ ചോയിച്ചറീണം. കള്ളത്തരം കാട്ടര്ത്. കാട്ട്യാ പെണ്ണങ്ങള് കണ്ടു പിടിക്കും. ചേരപ്പാമ്പിൻറെ കൂട്ടാ … നല്ല വായു ബലാ.. വെഷല്ലെങ്കിലും കടിച്ച് പണ്ടാറാക്കും. കടിച്ച മുറി ഈ ജമ്മത്ത് ഒണങ്ങ്ല്യാ. കളിക്കര്ത്…പെണ്ണങ്ങളോട്. അവളക്കിഷ്ടള്ള അഞ്ച് കാര്യം സന്തോഷ്ത്ത്ല് ചെയ്തട്ട് ഇഷ്ടല്ലാത്ത പയിനഞ്ച് കാര്യം ചെയ്താലും അവള് പോട്ടേന്ന് വെക്കും. അവ്ടെ നിർത്തണ്ണം. ഒള്ളൊള്ള കാലം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൂടാന്ന് വിചാരിക്കര്ത്.

രാമേട്ടൻ വരണ വഴിക്കൊക്കേം ചൊക്ളീനെ പടിപ്പിക്കേര്ന്നു.

‘ഈ ചണ്ണക്കാലന്യാ രാമേട്ടൻ എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടോന്നത്? ‘

ഒച്ചീം വിളീം കേട്ട്പ്പോ ചൊക്ളി മാത്രല്ല,.അവളരെ തന്ത വരെ ഏൻറ്റാ നിന്ന്.

‘ഇനിക്ക് വേണ്ട.. ഈ എഴജന്തൂനെ.’

‘കൊല്ലുടി നിന്നേ, പണ്ടാറക്കുരിപ്പേ..’ തന്ത കൊടത്തു പെണ്ണിൻറെ ചെള്ളയ്ക്ക്പ്പന്നെ ഒന്ന്..

ചൊക്ളിക്ക് മുള്ളാനും തൂറാനും മുട്ടി. ഈജ്ജാതി പെണ്ണങ്ങള് ണ്ട്ന്ന് രാമേട്ടനറീല്ലേരിക്കും.. അതല്ലേ ഇങ്ങത്തെ പെണ്ണങ്ങള് ഇണ്ടെന്ന് പറയാഞ്ഞേ…അതല്ലെ ഇങ്ങട് കൊണ്ടന്നേ..

രാമേട്ടൻ വിക്കി… പിന്നേം വിക്കി.. പെണ്ണിന് തന്ത കരണം അടിച്ച് പൊകച്ചിറ്റും ഒര് മട്ത്തം ഇല്യ.. ബിമ്മം മായിരി നിക്കന്നെ..

ഒടുക്കം രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ‘കൗസോ.. ഇത്ത് രി കൂട്തലായി വായേലെ നാവ്. ഇങ്ങനൊന്നും പറേര്ത് നീയ്.. ആര്ക്കാ എപ്പ്ളാ ന്താ വരാന്ന് അറീല്ല…’

‘മാർക്കിസ്റ്റ് രാമേട്ടൻ പ് രാക്ണ്… ദൈവല്യാത്തോര് പ് രാകിയാ കൊത്ത്ല്ല രാമേട്ടാ..’ പെണ്ണ് ചീറി.

ചൊക്ളി അപ്പന്നെ എറങ്ങി.. ഒന്നും കേക്കാൻ നിന്ന്ല്ല.

അപ്പളാണ് കണ്ടേ.. സറ്ക്കാര് വണ്ടീമ്മേ പുത്യേ തരം ചെട്യോള് കൊണ്ടന്ന് കുയിച്ചിട്ണ്.. പപ്പിനീരേ മാവും പ് ലാവും പറച്ച് പറ്ച്ച് കളേണ്..

ചൊക്ളി ചെന്ന് ഇട്ത്തു ആ മാവും പ് ലാവും…

സറ്ക്കാര് വണ്ടി മുമ്പാക്കോം പോയി..

‘ആ മാവും പിലാവും ബസ്സോടണ വഴീടെ എതയ്ക്കല് നട്ട്ട്ട് ഒരു കാര്യോല്ല ചൊക്ളിയേ.. പപ്പിന്യോട് അത് പറേണം. സർക്കാര് വനം ന്ന് ച്ചാല് കാട്ണ്ടാക്കല് തൊട്ങ്ങീണ്ട്. ഊക്കാലി, അക്കേഷ ഒക്ക്യാ ബസ്സോള് ഓടണ വഴീല് നട്ട് വെക്കാ..മറ്റേതൊക്കേ എടോഴീല് അവളക്ക് വേണങ്കി കുത്തിയോട്ടേ..’

രാമേട്ടൻ ഒപ്പം നടക്കേര്ന്ന്. ചൊക്ളി മിണ്ടീല്ല. അധികോന്നും മിണ്ടാനറീല്ല. അനാദൻ ചണ്ണക്കാലൻ ന്നല്ലാണ്ട് എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യാണ് ചൊക്ളി മിണ്ട്ണ്.

‘അത് മനസ്സീന്ന് കളേരാ ചൊക്ളിയേ… ആ പെണ്ണിന് ലശ്ശം വീട് വിട്ട് വേറേ പാറ്ക്കണം. മ്മ്ടെ ഗോയിന്നൻ മന്ത്രി ദാനം കൊട്ത്ത വീട് വേണ്ടാന്ന്.. പിന്നെ നിൻക്ക് ആരൂല്ല.. പെരേല്ല….പെണ്ണങ്ങള് ചെലേര് ഇങ്ങന്ന്യാ.. ആരാ ന്താന്നൊന്നും നോക്ക്ല്യാ തൊള്ളേലടിക്കണ പോല്യാ ചെലയ്ക്കാ. ആ കോരൻ തന്ത്യാണെങ്കി കേട്ടപ്പളക്കും അവളെ തല്ലി. ചെല പെണ്ണ്ങ്ങളെ തല്ലീട്ടൊന്നും കാര്യല്ല. രണ്ടായി മുറിച്ചാ മുറി കൂടണ എനങ്ങളാ അദികം പെണ്ണങ്ങളും. ഞാൻ വേറേ ഒല് ചൊണക്കുട്ടി തനിതങ്കം പോലത്തെ പെണ്ണിനെക്കൊണ്ടന്ന് തരും നെനക്ക്. നീയ്യ് ഒരു കുടുമ്മായിറ്റ് കഴീണ കണ്ടിറ്റേ രാമേട്ടൻ ചത്തൊട്ങ്ങള്ളടാ…’

ചൊക്ളി ഒന്നും പറഞ്ഞ്ല്ല.

രാമേട്ടൻ പൊഴമ്പള്ളത്ത്ല് അമ്മാമ്മേരേ കടേല് കേറ്റി ചൊക്ളിക്ക് പള്ള നെറച്ചും പോത്തെറച്ചീം കപ്പേം വേടിച്ച് കൊട്ത്ത്. വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരെ അവടെ എർച്ചീം മീനോന്നും കിട്ട്ല്ല. പിന്നെ പൊഴമ്പള്ളത്തല്ലേ, അതോണ്ട് മണലും കേറ്റി പോണ വഞ്ചിക്കാര് മീനും ചോറും കപ്പേം പോത്തും ആരും അറ്യാണ്ട് തേക്കെലേല് പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടന്ന് വിക്കും.

അത് പറ്റണോര് ഒക്കെ നിന്ന നിപ്പില് വാരി മുണുങ്ങാറ്ണ്ട്. വെങ്ങട്ടൂ ഡോക്കിട്ടറും മീൻ പൊരിച്ചതും പോത്ത് വറ്റിച്ചതും തിന്നുന്ന് ജാനൂൻറെ അമ്മ പറയേ..തിന്നേരിക്കും..

ആവോ..

പട്ടമ്മാര് മീൻ ത് ന്നാലും എർച്ചി ത് ന്നാലും വിരോദല്യാ ന്നാലും അവര് പട്ടമ്മാരാന്നും ജാനുൻറെ അമ്മ പറഞ്ഞേരുന്നു. അവര്ക്കാ അതോണ്ട് ജാതിക്കൊറവ് ഒന്നൂം വര്ല്ലാന്ന്.

രാമേട്ടൻ പോയപ്പോ ചൊക്ളി മറിയപ്പാറേരെവടെ പോയി. അങ്ങാടി ദൂസോം ദൂസോം വല്താവാണ്. പ്രാഞ്ചീസിൻറെ മാത്രല്ല ഓട്ടർഷ, പിന്നീം മേത്തമ്മാരും ചോമ്മാരും ഒക്കെ വേടിച്ച്ണ്ട്. ഓട്ടണ്ടേരിക്കും.. അദല്ലേ വേടിക്കണത്.. മൊയ്തീൻക്കേരെ കടേണേങ്കി താറാ കൂട്ടത്തിൻറെന്തിയാണ്.. കടോള് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടരാണ്. മൊയ്തീൻ ക്കേരെ കൊറെ ബന്തുക്കളും മറിയപ്പാറേരേ അപ്പറേം ഇപ്പറേം ഒക്കെ പാറ്ക്കണ്ട്.

പപ്പിനിക്ക് കോളായിണ്ടാവും… മേത്തന്മാര്ടെ വീടോളില് ചട്ടീം കലോം വേണം ന്തായാലും. അവള് നല്ലോണം വിക്കണ്ടാവും..

ചൊക്ളി ചെന്നത് പപ്പിനീരെ വീട്ട് ല്‌ക്ക് തന്നേരുന്ന്. സാമീരോടേ പാറ്ക്കാൻ തൊടങ്ങ്യേപ്പിന്നെ ഇങ്ങട്ട് വരല് കൊറവാ. എന്നും പണീണ്ട്ന്ന് മഡങ്ങളില്.. കാശ് എന്നും തര്ല്ല. ഞാറാഴ്ചേണ് തരല്.. അന്ന് ഇത്തരെ ഒയിവ് ഇണ്ടാവും. അങ്ങനേണ് ആലൂര് ശാരത കൊട്ടകീല് പോയി സിന്മ കണ്ടേ.. ശാരത കൊട്ടക തുന്നക്കാരൻ ശങ്കരൻറേണ്.

പപ്പിനീരേ തള്ള തീരെ ആവ്ത് ഇല്ലാണ്ട് കെട്പ്പിലേര്ന്ന്. അബടെ ചെന്നപ്പളേ ചൊക്ളി അറിഞ്ഞൊള്ളോ. ചടച്ച് എല്ലും തോലുവായി തള്ള. വായ തൊറന്ന്ട്ട് ശാസം വലിക്ക്ണ്ട്. നെഞ്ഞ് തെറ്ച്ച് വരണ്ണണ്ട്.

പപ്പിനി കാൽനീട്ടി ഇര്ന്ന് നെഞ്ചത്ത് തവിട് കിഴി കുത്താണ്.

അവള് ചിറിച്ചു.

ചൊക്ളീം ചിറിച്ചു. നെലോളിക്കാൻ പറ്റ്ല്ലല്ലോ.

‘നീയെന്തേ പറയാത്തേ..? ‘

‘എന്തിറ്റ് പറേനാടാ.. അമ്മിക്ക് വയ്യാന്നാ…അത് പുതിശല്ല..’

ചൊക്ളി പിന്നെ ഒന്നും ചോയിച്ചൂല്ല.. പറഞ്ഞൂല്ല.

അവളരെ ദണ്ണം ആരറിഞ്ഞില്ലേലും ചൊക്ളി അറീം…അവളോട് എന്തിറ്റ് തേങ്ങ്യാ പറയ്യാ.. ആ കോക്കാച്ചിപെണ്ണ് ചണ്ണക്കാലൻന്ന് ആട്ട്യേറക്കീന്നൊക്കേ പറ്യാൻ പറ്റ്യ നേരോം. പപ്പിനീരെ തള്ള ശാസം വലിച്ച് കെട്ക്ക്മ്പോ…

കൊറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോ ചൂളം മാതിര്യൊര് ഒച്ചേല് തള്ള തല ഒന്നനക്കി. പിന്നൊന്നുണ്ടായില്ല.

പപ്പിനീരെ ഒപ്പം ചൊക്ളീം നെലോളിച്ച് ഒറക്കനെ… ആൾക്കാര് ഓടി വന്നപ്പോ രണ്ടാളും ഓളീട്ട് കരേര്ന്നു…

(തുടരും)


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top