Flash News

2020 ടാക്സ് റിട്ടേൺ: നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

January 21, 2021 , മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ്

ട്രമ്പ് വന്നു, ട്രമ്പ് വന്നതിനേക്കാൾ (കു) പ്രസിദ്ധിയിൽ പടിയിറങ്ങി പോയി; ബൈഡൻ വന്നു, ബൈഡനും പോകും; കമല വന്നേക്കും, പോയേക്കും – എന്നാൽ ഒരിക്കലും പോകാത്തത് ഒന്ന് മാത്രം, നമ്മുടെ നടുവൊടിച്ചേക്കാവുന്ന ടാക്‌സും ടാക്സ് റിട്ടേണും!!

നികുതി നിയമ മാറ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 2020 ശാന്തമായ വർഷമാകുമെന്ന് മുമ്പ്‌ പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ്. 2019 ഡിസംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പിട്ട സർക്കാർ ധനസഹായ ബില്ലുകളിൽ ധാരാളം നികുതി ഇളവ് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വലിച്ചിഴച്ച യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി 2020 മാർച്ചിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ, ഉൾപ്പെടെ പലതും. അമേരിക്കൻ നികുതിദായകർ 2020 ലെ നികുതി വർഷത്തിലെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക ഉണ്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ്, ചില പ്രധാന സംഗതികൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐ‌ആർ‌എസ് 2020 റിട്ടേണുകൾ ജനുവരി അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ആദ്യമോ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. 2020 ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതി നിയമ മാറ്റങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ (വായിക്കാന് സ്വല്പം അരസികമെങ്കിലും) കുറെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ, 2020 റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ കുറെ പണം ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും.

സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടാക്സ്

സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടാക്സ് പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വാർഷിക വേതന അടിസ്ഥാനം 2020ൽ 137,700 ഡോളറാണ് (അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4,800 ഡോളർ വർദ്ധനവ്). തൊഴിലുടമകൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നികുതി നിരക്ക് 6.2% ആയി തുടരുന്നു. തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും 2020 ൽ എല്ലാ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും 1.45% മെഡികെയർ നികുതി നൽകുന്നത് തുടർന്നുപോകുന്നു. തൊഴിലാളികൾ സിംഗിൾ‌സിന് 200,000 ഡോളറിലും ദമ്പതികൾക്ക് 250,000 ഡോളറിലും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ, വേതനം, സ്വയം തൊഴിൽ വരുമാനം എന്നിവയുടെ 0.9% മെഡി‌കെയർ സർ‌ടാക്സും നൽകണം. സർ‌ടാക്സ് തൊഴിലുടമകളെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മോറാണ്ടം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നല്ലോ. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പേറോൾ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ തൊഴിലുടമകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചയിൽ $2000 അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം, $104,000 വരെ വേതനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ്. ഇതനുസരിച്ചു ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക കൂടുതൽ വരുമാനമായി പോക്കറ്റിൽ ഇടുമായിരുന്നു എന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടി നികുതി കടം ഇല്ലാതാക്കിയില്ല, ഇത് നികുതി നിർത്തലാക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും കാലതാമസം വരുത്തി. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ 2020 ൽ ശമ്പളനികുതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും 2021 ജനുവരി 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, 2021 ന്റെ ആദ്യ നാല് മാസങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പേ ചെക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടാക്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

എന്റെ സ്റ്റിമുലസ് ചെക്കിന് നികുതി നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?

ടാക്സ് കോഡ് പറയുന്നത് “പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വരുമാനത്തിനും നാം നികുതി അടയ്ക്കണം” എന്നാണ്. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശാലമായ നിർവചനമാണിത്. കർശനമായി പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് പണത്തിന് പ്രത്യേക ഇളവുകളോ ഒഴിവാക്കലോ ഇല്ല. അതിനാൽ, സ്റ്റിമുലസ് ചെക്കിന് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ ആ ധാരണ തെറ്റാണ്! അങ്കിൾ സാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് പണത്തിന് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന നിയമത്തിലെ ഒരു ലൂപ്‌ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ! ഇത് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിമുലസ്, നിയമപ്രകാരം “വരുമാനം” അല്ല. പകരം, ഇത് ഒരു ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ മുൻകൂർ പേയ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. “നികുതി ക്രെഡിറ്റുകൾ” നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനമല്ല.

റിക്കവറി റിബേറ്റ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്

നിങ്ങളുടെ 2020 ഫെഡറൽ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഫോം 1040) ഫയൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ “റിക്കവറി റിബേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്” എന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലൈൻ കാണാൻ പോകുന്നു. ആ വരിയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ (അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും) ആദ്യ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം റൗണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, [നിങ്ങൾ 2018 അല്ലെങ്കിൽ 2019 ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണ്, ഒരു പങ്കാളിയും ഇല്ല , നിങ്ങളുടെ വരുമാനം 2020 ൽ കുറഞ്ഞു, 2020 ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരു സമീപകാല കോളേജ് ബിരുദധാരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2020 ൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു.] നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ചെക്കിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം ലാഭിക്കും.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ തുകകളിൽ പലതും 2020ൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക്, $ 24,800 (2019 ന്, $24,400), കൂടാതെ 65 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഓരോ പങ്കാളിക്കും 1,300 ഡോളർ ലഭിക്കും. സിംഗിൾസിന്, $12,400 സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവ് (2019 ന്, $ 12,200) ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞത് 65 ആണെങ്കിൽ, 14,050 (2019 ന്, $13,850). ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫയലർമാർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവ്, $18,650 (2019 ന്, $18,350), 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 1,650 ഡോളർ അധികമായി ലഭിക്കും).

ചാരിറ്റി സംഭാവനകൾ

ചാരിറ്റിക്ക്, കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ 2020 ൽ CARES ആക്റ്റ് പ്രകാരം കുറയ്ക്കാം. ഇനം തരംതിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പണ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കിഴിവുകളുടെ 60% -എജിഐ പരിധി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ക്യാഷ് സംഭാവനകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ആശ്വാസം ബാധകമാകൂ, നിങ്ങൾ 2021 ൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധിക ചാരിറ്റബിൾ സംഭാവനകളുടെ കാരിയോവറുകൾക്ക് ഇടവേള ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഐറ്റമൈസ് ചെയ്യാത്തവർക്കും 300 ഡോളർ വരെ ചാരിറ്റബിൾ ക്യാഷ് സംഭാവനകളും എഴുതിത്തള്ളാം. ഇത് 2020 ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പുതിയ “ലൈനിന് മുകളിലുള്ള” കിഴിവാണ്. ഷെഡ്യൂൾ‌ എ ഫയൽ‌ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ‌ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ റൈറ്റ് -ഓഫ് ഓരോ റിട്ടേണിനും ആണ്, അതായത് സംയുക്തമായി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് $600 കുറയ്ക്കാം.

കെയേഴ്‌സ് ആക്ട്

കൊറോണ വൈറസ് എയ്ഡ്, റിലീഫ്, ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി (കെയർസ്) നിയമപ്രകാരം, മിക്ക അമേരിക്കക്കാർക്കും 2020 ൽ സ്റ്റിമുലസ് 1,200 ഡോളർ വീതവും (സംയുക്തമായി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് 2,400 ഡോളർ), 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഓരോ കുട്ടിക്കും 500 ഡോളർ വീതവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. 150,000 ഡോളറിൽ കൂടുതലുള്ള മൊത്ത അഡ്ജസ്റ്റഡ് വരുമാനമുള്ള ദമ്പതികൾ, 112,500 ഡോളറിൽ കൂടുതലുള്ള ഗാർഹിക തലവൻമാർ, 75,000 ഡോളറിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് സ്റ്റിമുലസ് പായ്ക്കിന് അർഹത ലഭിച്ചിരിക്കയില്ല.

സാങ്കേതികമായി, റിക്കവറി റിബേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക 2020 ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ മുൻകൂർ പേയ്‌മെന്റായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക്. മിക്ക ആളുകൾക്കും, സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് പേയ്മെന്റ് അനുവദനീയമായ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പൂജ്യമായി കുറയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് തുകയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട നികുതി വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കും (നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഫണ്ട് പോലും ലഭിച്ചേക്കാം). നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാധാരണയായി ഐആർ‌എസിലേക്ക് വ്യത്യാസം തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. (സ്റ്റിമുലസ് ചെക്ക് പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് നികുതി നൽകാനാവില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക!)

റിട്ടയർമെന്റ് പദ്ധതി വ്യവസ്ഥകൾ – റിക്വയർഡ് മിനിമം ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ

വിരമിക്കൽ പദ്ധതികൾക്കായി 2020 ൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. 2019 ന്റെ അവസാനത്തിൽ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച സെക്യുർ ആക്റ്റിൽ നിന്നാണ് മിക്ക മാറ്റങ്ങളും വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകളും കെയർസ് നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രണ്ട് ഇഫക്റ്റുകളും ആവശ്യമായ മിനിമം വിതരണങ്ങളെ (ആർ‌എം‌ഡി) സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സെക്യുർ ആക്ടിന് കീഴിൽ, ആർ‌എം‌ഡികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ പ്രായം 70½ യിൽനിന്നും 72 ആയി ഉയരുന്നു. (ഈ മാറ്റം 2019 ന് ശേഷം 70½ വയസ്സ് തികയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ.) 2020 ൽ പിഴയില്ലാതെ മുതിർന്നവർക്ക് അവരുടെ ആർ‌എം‌ഡികൾ ഒഴിവാക്കാൻ കെയർ ആക്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

2020 മുതൽ 70½ വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സംഭാവന നൽകാൻ പരമ്പരാഗത ഐ‌ആർ‌എകളുടെ ഉടമകളെ സെക്യുർ ആക്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ‌ആർ‌എകളിൽ നിന്നും 401 (കെ) യിൽനിന്നും 5,000 ഡോളർ വരെ, 10% പിഴ നൽകുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവായി പണമെടുക്കാം. 2020 മുതൽ, ബിരുദ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പുകൾ, സ്റ്റൈപൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ പേയ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവ ഐ‌ആർ‌എ സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, യോഗ്യത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിരമിക്കലിനായി ലാഭിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

2020 ൽ തൊഴിലാളി കോളേജ് വായ്പകളിൽ 5,250 ഡോളർ വരെ അടയ്ക്കാൻ തൊഴിലുടമകളെ കെയർ ആക്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ടാക്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ നിന്ന് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരു തൊഴിലുടമ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വായ്പ തിരിച്ചടവ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾക്കും (ഉദാ. ട്യൂഷൻ, ഫീസ്, പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായവ) $ 5,250 പരിധി ബാധകമാണ്.

ദത്തെടുക്കൽ ക്രെഡിറ്റ്

2020ൽ, ദത്തെടുക്കൽ ക്രെഡിറ്റ്, യോഗ്യതയുള്ള ചെലവുകളുടെ, $14,300 വരെ എടുക്കാം (2019 ന്, $14,080). ചിലവ് കുറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ദത്തെടുക്കലിനായി മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ലഭ്യമാണ്. 214,520 ഡോളറിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച എ‌ജി‌ഐകളുള്ള ഫയലർമാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഘട്ടംഘട്ടമായി ആരംഭിക്കുകയും 254,520 ഡോളറിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു (യഥാക്രമം $ 211,160, $251,160, 2019 ൽ). കമ്പനി സഹായിക്കുന്ന ദത്തെടുക്കൽ സഹായത്തിനുള്ള ഒഴിവാക്കലും 2020 ൽ 14,080 ഡോളറിൽ നിന്ന് 14,300 ഡോളറായി ഉയർത്തി.

ലൈഫ് ടൈം എസ്റ്റേറ്റ്, ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ

2020-ലെ ലൈഫ് ടൈം എസ്റ്റേറ്റ്, ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എക്സംപ്ഷൻ, ദമ്പതികൾക്ക് 11.4 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 11.58 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു.പോർട്ടബിലിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, മരണമടഞ്ഞ ആദ്യ പങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം ഫോം 706 യഥാസമയം ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ദമ്പതികൾക്ക് 23.16 മില്യൺ ഡോളർ വരെ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഒഴിവായി നിൽക്കാവുന്നതാണ് . എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് നിരക്ക് 40% സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു.

ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കൽ ഒരു സ്വീകർത്താവിന് $ 15,000 ആയി തുടരുന്നു. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതെ 2020 ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും, കൊച്ചുമകനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കും $ 15,000 (നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സമ്മതിച്ചാൽ $ 30,000) വരെ നൽകാം.

അമേരിക്കൻ ഓപ്പർച്യുണിറ്റി ക്രെഡിറ്റ്

അമേരിക്കൻ ഓപ്പർച്യുണിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കോളേജിന്റെ നാല് വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ഫീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത കവിയുന്നുവെങ്കിൽ (സാധാരണ ആദായനികുതിയിൽ നിന്നോ ബദൽ മിനിമം ടാക്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും), അതിൽ 40% വരെ തിരികെ ലഭിക്കും.

ഈ നികുതി ക്രെഡിറ്റ് 2,500 ഡോളർ വരെ കോളേജ് ട്യൂഷനും അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കും (എന്നാൽ മുറിയും ബോർഡും അല്ല) വർഷത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച ക്രമീകരിച്ച മൊത്ത വരുമാനം 80,000 ഡോളറോ അതിൽ കുറവോ (സംയുക്ത റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവാഹിത ദമ്പതികൾക്ക് 160,000 ഡോളറോ അതിൽ കുറവോ) ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ലഭ്യമാണ്. 90,000 ഡോളറിൽ കൂടുതലുള്ള പരിഷ്കരിച്ച എ‌ജി‌ഐകളുള്ള ഒറ്റ നികുതിദായകരും 180,000 ഡോളറിൽ കൂടുതലുള്ള വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളും ക്രെഡിറ്റിന് യോഗ്യരല്ല.

വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് നികുതിദായകർ

വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് നികുതിദായകർക്ക് 2020 ൽ വലിയ വരുമാന ഒഴിവാക്കലുണ്ട്. ഇത് 2019 ലെ 105,900 ഡോളറിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം 107,600 ഡോളറായി ഉയർന്നു. (നികുതിദായകർ ഫോം 2555 ൽ വിദേശ വരുമാനം നേടിയതായി അവകാശപ്പെടുന്നു.)

പാർക്കിംഗ്, ഹെൽത്ത് ഫ്ലെക്സിബിള്‍ സേവിംഗ്സ്

തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന നികുതി രഹിത പാർക്കിംഗിന്റെ പരിധി പ്രതിമാസം 265 ഡോളറിൽ നിന്ന് 270 ഡോളറായി ഉയരുന്നു. മാസ് ട്രാൻസിറ്റ് പാസുകൾക്കും കമ്മ്യൂട്ടർ വാനുകൾക്കുമുള്ള 2020 ഒഴിവാക്കൽ ഒരേ തുകയാണ്.

ഹെൽത്ത് ഫ്ലെക്സിബിള് സേവിംഗ്സ് പ്ലാനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2020 ൽ 2,750 ഡോളർ വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് 2019ൽ 2,700 ഡോളർ ആയിരുന്നു.

ഇനി പലതും ഉണ്ടാവാം, കൂടുതൽ കൃത്യതക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റുമായി ആലോചിച്ചാൽ, ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. പയ്യെ പണി തുടങ്ങിക്കോളൂ !! റീഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം!!!


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top