കേരളത്തിന് 1657.58 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര ധനസഹായം

ന്യൂദൽഹി: കേരളത്തിന് 1657.58 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം കേന്ദ്രം വീണ്ടും അനുവദിച്ചു. റവന്യൂ കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച പോസ്റ്റ് ഡെവല്യൂഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് (ജെഎൻയു) സഹായധനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഗഡുവാണ് ഇത്. ഇതോടെ ഇതുവരെ 6630.33 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ധനസഹായം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി.

നാലാംഗഡുവായി 17 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് 9,871 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ അനുവദിച്ചത്. ഈ ഗഡു കൂടി അനുവദിച്ചതോടെ നടപ്പ് സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആകെ 39,484 കോടി രൂപ അര്‍ഹതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പിഡിആര്‍ഡി ഗ്രാന്റായി നല്‍കി.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റവന്യൂ കമ്മി നികത്താന്‍ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ക്കനുസൃതമായാണ് പ്രതിമാസ തവണകളായി ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. 202122 സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 17 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി ധനസഹായ ഇനത്തില്‍ ആകെ 1,18,452 കോടി രൂപയാണ് കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്.

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment