അവസാന ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ ക്യൂണിഫോം ലിഖിതം സൗദി അറേബ്യയില്‍ കണ്ടെത്തി

ബസാൾട്ട് കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത, ബാബിലോണിലെ അവസാന രാജാവായ നബോണിഡസിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയ 2,550 വർഷം പഴക്കമുള്ള ലിഖിതം വടക്കന്‍ സൗദി അറേബ്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി സൗദി ടൂറിസം, ദേശീയ പൈതൃക കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ലിഖിതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊത്തുപണിയിൽ നബോണിഡസ് രാജാവ് മറ്റ് നാല് ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ചെങ്കോൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. അതിൽ പാമ്പ്, പുഷ്പം, ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് മതപരമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാമെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ കൊത്തുപണികൾ പിന്തുടർന്ന് 26 വരികളുള്ള ക്യൂണിഫോം വാചകം കമ്മീഷനിലെ വിദഗ്ദ്ധർ പഠിച്ചുവരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ക്യൂണിഫോം ലിഖിതമാണിതെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

വടക്കൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹെയ്‌ല്‍ പ്രദേശത്തെ അൽ ഹെയ്ത്തിലാണ് ഈ ലിഖിതം കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതന കാലത്ത് ഫഡക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അൽ ഹെയ്ത്തിൽ നിരവധി പുരാതന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കോട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, റോക്ക് ആർട്ട്, വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. “[ഇതിന്] ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ [ബി.സി] മുതൽ ഇസ്ലാമിക യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.”

നബോണിഡസ് രാജാവ്
ഈ ലിഖിതം നബോണിഡസ് രാജാവിനെക്കുറിച്ച് (555–539 B.C. ഭരണം) വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചത്. നബോണിഡസിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒരു ഭാഗം കീഴടക്കി. ഒടുവിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു നഗരമായ ടൈമയിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഏകദേശം ബിസി 543 വരെ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നാബോണിഡസ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കൂടുതൽ കാലം താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. നബോണിഡസും ബാബിലോണിന്റെ പുരോഹിതന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു കാരണമാണെന്ന് ചില വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നബോണിഡസിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായി. അത് മഹാനായ സൈറസ് രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു; 539 ബി.സിയിൽ ബാബിലോൺ പേർഷ്യക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു. തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നബോണിഡസിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment