പ്രവാസികള്‍ക്ക് കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവാസികള്‍ക്ക് കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്നതിലും വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇനി മുതല്‍ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടിവരില്ല. ഹിന്ദു അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെ ഹിന്ദു ദത്തെടുക്കൽ, പരിപാലന നിയമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് കീഴിൽ ഹിന്ദു, ബുദ്ധ, ജൈന, സിഖ് കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാം. ഇതൊരു വ്യക്തിഗത നിയമമാണ്. ഈ നിയമവും ഹേഗ് കൺവെൻഷനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു എൻആർഐ ഹിന്ദു നിയമപ്രകാരം ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുട്ടിയെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ CARA (സെന്റർ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി) യിൽ നിന്ന് NOC ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ കോടതിയില്‍ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

ജെജെ ആക്ട് പ്രകാരം ദത്തെടുക്കുന്നതു പോലെ, ഹിന്ദു ദത്തെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് CARA NOC നൽകും. എൻആർഐകൾ കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്ത്, സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയയും ഒരേസമയം ആരംഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടിയെയും ദത്തെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതിരിക്കാൻ എൻആർഐകൾ രണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമവും സർക്കാർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവരെ എൻആർഐകൾ നിരീക്ഷണത്തിനായി രണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ NRI കൾ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാഴ്ചത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുട്ടിയെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാർ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ വിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നൽകണം. കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അവർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment