ജിംസൺ കെ ജോർജ്ജ് (41) ന്യൂയോർക്കിൽ നിര്യാതനായി

ന്യൂയോർക്ക്: പത്തനാപുരം കൊച്ചുനിലത്തിൽ ജോർജ്ജുകുട്ടി തോമസിന്റെയും പരേതയായ മറിയാമ്മ ജോർജ്ജ്കുട്ടിയുടെയും മകൻ ജിംസൺ കെ ജോർജ് (41) റോക്ക്‌ലാൻഡിൽ നിര്യാതനായി. റോക്ക്‌ലാൻഡ് എബനേസർ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ചർച്ച അംഗമാണ്

ഭാര്യ: തൃശ്ശൂർ കണ്ണാറ മാമ്പിള്ളികുഴി ജോർജിന്റെയും മറിയാമ്മ ജോർജിന്റെയും മകൾ ജോമോൾ ജോർജ്.

മകൾ: ഏവ മറിയ ജോർജ്.

Viewing Service: Tuesday – 2/22/22
Service: 5:00pm – 9:00pm
Ebenezer Full Gospel Assembly
136 Sunset Rd. Blauvelt, NY 10913

Home-Going Service: Wednesday – 2/23/22
Service: 9:30am – 11:30am
Ebenezer Full Gospel Assembly
136 Sunset Rd. Blauvelt, NY 10913

Burial Service: 12:00 Noon
The Brick Church Cemetery
221 Brick Church Rd, Spring Valley, NY 10977

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ഷാജി പീറ്റർ 646 685 1508

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment