സ്വയം മറന്നുള്ള ജീവിതത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി?: ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്

ജീവിതം മറന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹിയെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും സ്വയം ജീവിതം മറക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഉള്ള അവസ്ഥയെ പറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ള ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും മൂല്യം ഉണ്ടോ? എന്നതിനെപ്പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജീവിതം എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമനുസരിച് ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകിയ അധികാരവും ആധിപത്യവും വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനവും, ഏകവുമായ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതികജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായത് മനുഷ്യനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം സ്നേഹം വളർത്തുക എന്നതുമാണ്.

“ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മാനുഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ആത്മനിഷ്ഠമായ വികാരമോ വിധിയോ ആയി കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിലും, മിക്ക തത്ത്വചിന്തകരും ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിന് വസ്തുനിഷ്ഠവും, ആത്മനിഷ്ഠവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണ്ണമാണോ എന്നത് ആത്മനിഷ്ഠമായ വികാരങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അതിലും പ്രധാനമായി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രയത്നവും, ജീവിതലക്ഷ്യവും, എല്ലാം, വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അർത്ഥവത്തായതാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനും നിർണായകമാണ്.

ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പൊതുവെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു യോഗ്യമായ ലക്ഷ്യമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രധാന ജീവിത ലക്ഷ്യമോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും, ജീവിതം നിങ്ങളോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാമെന്നും, ഉള്ളതിനെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, പ്രധാനപ്പെട്ടതും മൂല്യവത്തായതുമായ ജീവിതലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുമൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ്. എന്നാൽ സ്വയം നിർണ്ണയത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വിനിയോഗിക്കുകയും യോഗ്യമായ ജീവിതലക്ഷ്യം സജീവമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആഴത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും സംതൃപ്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനാകൂ.

നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്കുവേണ്ടിയാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. രോഗിയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവളുമായ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും?. അതിനാൽ അവളെ മുൻഗണനയായി പരിപാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റെല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും കടമയാണെന്ന്കൂടി ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ സ്വയം നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു, കാരണം സ്വാർത്ഥമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അതുപോലെതന്നെ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

നമുക്കുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന് എന്ത് മൂല്യമുണ്ട്? ജീവിതം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന ധാരണയിൽ ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വലിയ നന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ആണ് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മഹത്തരമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുള്ളതാണോ? മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ത്യജിക്കുന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഭാവനയിലും മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാം ശാരീരികമായി സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും നമ്മെത്തന്നെ അവിടെ നിർത്താൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം. വൈകാരികമായി, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. മിക്ക ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ അവർ തയ്യാറാകാത്ത ഭാഗമാണിത്, കാരണം മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ കഴിവുകേടുകളിൽ തട്ടി വീഴാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ ചില പരാജയങ്ങളെയും തെറ്റുകളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇത് എങ്ങനെ സഹിച്ചു എന്നതിനാണ് ഒടുവിൽ പ്രാധാന്യമെന്നത് തിരിച്ചറിയുക. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം.

ഒരു വ്യക്തി എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ധാരണ. രണ്ടാമത്തെ ആശയം, എന്നാൽ ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സംതൃപ്തനാകുന്നു എന്നത് മനസിലാക്കണം. അതായത് ഒരാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സംതൃപ്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും, എങ്കിലും അവർ അവരുടെ ജീവിതം എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ നിയമങ്ങളോടെ ജീവിതം നയിക്കുക, ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ അവസാന ദിനം പോലെ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അത്ഭുതകരമായ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും വിലമതിക്കുകയും നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക – നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ സമൂഹമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നല്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി, അതിൽ മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ശക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുക. ജീവിതം നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് പ്രശ്നം. അതിനാൽ പരിഹാരവും നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും, നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അറിയുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകൾ, വ്യക്തമായ ചിന്തകൾ, ഉപയോഗപ്രദമായ ചിന്തകൾ, എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾതന്നെ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ്.

ഈ പാൻഡെമിക്കിൻ്റെ കാലയളവിൽ ലോകത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അവിശ്വസനീയമാംവിധം ശക്തമായ ഒരു ശക്തിയാണ് നിങ്ങൾ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന സത്യത്തെ കഠിനമായി മുറുകെ പിടിക്കുക. ശൂന്യമായ ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ കപ്പ് നിരുപാധികമായ സ്നേഹവും ക്ഷമയും കൃപയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തിയും നിങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണം . നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും, എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയവും സ്ഥലവും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതി വ്യർഥമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിർമ്മിക്കാനാകും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളും, പാഠങ്ങളും.

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ അവ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment

Related News