അറിവ് വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ അദ്ധ്യാപകര്‍ വെളിച്ചത്തെ നയിക്കുന്നവരാണ് (എഡിറ്റോറിയല്‍)

ഗുരു-ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പുരാതന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് സെപ്റ്റംബർ 5 ന് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപക ദിനം. അറിയപ്പെടുന്ന നയതന്ത്രജ്ഞനും പണ്ഡിതനും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും കൂടിയായിരുന്ന ഡോ. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന, 1962 സെപ്തംബർ 5-ന് ആരംഭിച്ച, അദ്ധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇത് 60-ാം വർഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞത്, “എന്റെ ജന്മദിനം പ്രത്യേകം ആഘോഷിക്കുന്നതിനു പകരം, സെപ്തംബർ 5 അദ്ധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ അഭിമാനകരമായ പദവിയായിരിക്കും” എന്നാണ്.

മികച്ച അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ മികച്ച ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അദ്ദേഹം പലവിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അദ്ധ്യാപക തൊഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സ്നേഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചവർ ഇപ്പോഴും അദ്ധ്യാപകരെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ഗുണങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അക്കാദമികവും പ്രൊഫഷണലും എന്നതിലുപരി അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് പുസ്തകാധിഷ്ഠിതമായ പഠനമോ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും മനഃപാഠമാക്കുകയോ ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളാൽ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുകയോ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ജോലിക്ക് ഡിപ്ലോമയും ബിരുദവും നേടുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ മനഃപാഠമാക്കലും പരീക്ഷയിലുള്ളവരെ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കലും അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഡോ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു അദ്ധ്യാപകനായി തുടർന്നു. സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകരെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

അദ്ധ്യാപകരാണ് മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ വലുതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു, അതേസമയം അദ്ധ്യാപകർ അവരുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിൽ നമ്മുടെ അദ്ധ്യാപകർ നമ്മെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് സ്‌നേഹവും ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിചരണവും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനും വിജയിക്കാനുമുള്ള പ്രചോദനം അവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാം.

കടുത്ത മത്സരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനത്തെ സുഗമമാക്കുന്ന വളരെ മാന്യമായ ഒരു തൊഴിലാണ് അദ്ധ്യാപനം. അതിനാൽ അദ്ധ്യാപകരെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികതയുടെ ശില്പികൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു തത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസം ഓർക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്റെ അദ്ധ്യാപകരെയും ഓർക്കുന്നു എന്ന്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് കാരണം, അദ്ധ്യാപനത്തിനും പഠനത്തിനുമുള്ള ക്രമീകരണത്തിൽ വലിയ തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ, 2020-ലും 2021-ലും അദ്ധ്യാപകദിനം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നിയന്ത്രിത സാമൂഹിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി. പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത്, ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിമിതമായ സാധ്യതകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, മഹാമാരിയിലൂടെ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഇത് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് നമ്മള്‍ക്കറിയാം. എന്നാൽ, അദ്ധ്യാപകർ നമ്മളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉപദേഷ്ടാക്കളായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിരന്തരം പഠിക്കുകയും സ്വയം സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു.

നല്ല അദ്ധ്യാപകർക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും അദ്ധ്യാപകനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാങ്കേതികവിദ്യ അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്. അത് പഠന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ, ഒരു അദ്ധ്യാപകനും ഉപദേഷ്ടാവും എന്ന നിലയിൽ ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ റോളിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല. പഠിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സഹായികളാണ് ഫലപ്രദമായ അദ്ധ്യാപകർ.

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്യന്തികമായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാഗത്താണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം, വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ അദ്ധ്യാപകന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു അദ്ധ്യാപകന് വഴി കാണിക്കാനും വഴി എളുപ്പമാക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ, പഠിതാവ് പാതയിലൂടെ നടക്കണം. “വിദ്യാർത്ഥി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, അദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും” എന്ന മാക്‌സിമിന്റെ കാരണം അതായിരിക്കാം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തനിക്ക് പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, പോസിറ്റീവും സജീവവുമായ ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പഠനം പ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നയിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അദ്ധ്യാപകനോട് അവൻ മനസ്സ് തുറക്കുമെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറിവാണ് വെളിച്ചമെങ്കിൽ അദ്ധ്യാപകർ വഴികാട്ടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്ന വസ്തുത ഈ അദ്ധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം.

ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News